Anunțuri

Anunțuri

Selectarea participanților pentru instruire, pe contractarea deschisă în achiziții publice (Open Contracting in Moldova). 

Data lansării: 11.04.2017

Data limită pentru acceptarea înscrierii: 20.04.2017, ora 18.00

Solicitant – Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) "Viitorul" www.viitorul.org 

În cadrul proiectului: Dezvoltarea contractării deschise în Moldova prin activități de informare și de consolidare a capacităților pentru participanții la procesul de achiziții publice (Developing Open Contracting in Moldova through informing and capacity building activities for participants in public procurement process), finanțat de Banca Mondială IDIS organizează un concurs public de selectare a participanților. Mai multe detalii despre instruire puteți vizualiza aici.

APEL privind desfășurarea transparentă a concursului pentru suplinirea pozițiilor în cadrul Agenției Naţionale pentru Soluționarea Contestațiilor precum și urgentarea asigurării funcționării efective a acesteia

Pe parcursul ultimilor doi ani sistemul achizițiilor publice din Republica Moldova trece printr-o serie de transformări importante. La 1 mai 2016 a intrat în vigoare noua Lege a achizițiilor publice, Nr. 131, care a adus o serie de îmbunătățiri de ordin legal pentru procesul achizițiilor publice, fiind elaborată cu suportul experților europeni, și astfel, fiind aliniat la acquis-ul comunitar. Mai multe detalii puteți vizualiza aici.

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri