Echipa

Igor Munteanu Dierctor Executiv

Igor Munteanu

Dierctor Executiv

General information

Scientific degree : Doctor în Drept

Informația de contact

Număr de telefon: +373 / 22 22 71 30

Electronic addresss: ig.munteanu@gmail.com

Studies

— Școla de Științe Politice, București (1992)

— Doctor în Drept, ULIM (2003)

Qualifications and research areas

— Politici Publice

— Științe Politice

— Drept administrativ

Liubomir Chiriac Vicedirector, Dr. hab. în științe fizico-matimatice

Liubomir Chiriac

Vicedirector, Dr. hab. în științe fizico-matimatice

General information

Scientific degree : Vicedirector, Dr. hab. în ştiinţe fizico-matematice

Informația de contact

Număr de telefon: +373 / 22 21 09 32

Electronic addresss: liubomir.chiriac@viitorul.org

Studies

— Doctor în matematică, Academia de Științe a RM (2002)

Qualifications and research areas

— Administrație Publică Locală

— Societate civilă

— Managementul organizațiilor

— Dezvoltare strategică

— Descentralizare administrativă

— Politici publice

— Servicii publice

Viorica Antonov Expertă în politici sociale și dezvoltare

Viorica Antonov

Expertă în politici sociale și dezvoltare

General information

Scientific degree : Doctor în politologie

Informația de contact

Număr de telefon: +373 / 22 22 71 30

Electronic addresss: viorica.antonov@gmail.com

Studies

— Școala de Studii Politice a Consiliului Europei, Strasbourg (2014)

— Institutul de Federalism, Descentralizare și Soluționarea Conflictului, Universitatea din Fribourg, Elveția (2012)

— Masterat Erasmus Mundus, Dezvoltarea Locala Comparativă, Universitatea din Trento (Italia), Universitarea din Ljubljana (Slovenia) (2009)

— Masterat Studii de Pace și Conflicte, Universitatea Europeană pentru Pace din Austria (2008)

— Academia de Științe a Moldovei, Doctorat în Științe Politice (2007)

— Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative (2001)

Qualifications and research areas

— Politici privind piața muncii

— Incluziunea socială

— Dezvoltarea comunitară

— Educația și procesele migraționale

— Sistemul de pensii

— Politici de gen și participarea femeii în politică

Corina Gaibu Economistă

Corina Gaibu

Economistă

General information

Scientific degree : Economist

Informația de contact

Număr de telefon: + 373 22 227130

Electronic addresss: corina.gaibu@viitorul.org

Studies

— Magistru în Inginerie și Management (UTM, 2004)

— Licentiata la Academia de Studii Economice din Moldova (2005)

— Licențiată la Universitatea Tehnica a Moldovei (2003)

Qualifications and research areas

— Analiza financiara

— Elaborarea de Politici economice

— Managementul proiectelor

— Management în afaceri

Sergiu Gaibu Expert în politici economice

Sergiu Gaibu

Expert în politici economice

General information

Scientific degree : Specialist în Relații Economice Internaționale

Informația de contact

Număr de telefon: + 373 22 221844

Electronic addresss: sergiu.gaibu@viitorul.org

Studies

— Licențiat la Academia de Studii Economice din Moldova (1998)

Qualifications and research areas

— Analiză financiară

— Banking

— Studii de fezabilitate

— Optimizarea proceselor organizaționale

— Elaborarea de politici Economice

— Managementul proiectelor

— Analiza și planficarea afacerilor

— Managementul Riscurilor

— Servicii publice

— Dezvoltare regională

— Efectuarea Training-urilor

— Expertizarea actelor legislative și normative

Tatiana Lariușin Economistă Superioră

Tatiana Lariușin

Economistă Superioră

General information

Scientific degree : Dr. Economie

Informația de contact

Număr de telefon: +373 22 22 18 44

Electronic addresss: tatiana.lariushin@viitorul.org

Studies

— Institutul Matematic (CEMI), Academia de Științe a URSS, Moscova (1986)

— Institutul de Prognoză Economică, Academia de Științe, Moscova (1988)

— Departamentul de Economie, Universitatea de Stat din Chișinău (1988)

Qualifications and research areas

— Experiență ca cercetător internațional în domeniul analizei economice și de strângere de fonduri pentru sectorul privat, în cadrul programelor și proiectelor Fondului Dunării pentru dezvoltarea durabilă

— Experiența operațională pentru cercurile de afaceri și consultări politice în cadrul Consiliului Economic Superior pe lângă Președintele Republicii Moldova, Consiliul Economic pe lângă Primului Ministru și fracțiunile parlamentare cu privire la dezvoltare

Viorel Chivriga Expert în politici economice

Viorel Chivriga

Expert în politici economice

General information

Scientific degree : Coordonatorul Departamentului Economie de Piață Funcțională

Informația de contact

Număr de telefon: +373 22 22 18 44

Electronic addresss: viorel.chivriga@viitorul.org

Studies

— Doctorat Universitatea Agrară din Moldova (1991)

— Magistru în management. Școala Națională de Studii Politice și Administrative, România (1994)

— Licențiat în agricultură, Universitatea Agrară din Moldova (1987)

Qualifications and research areas

— Management în afaceri

— Politici economice

— Administrație publică locală

— Servicii publice

— Dezvoltare regională

— Investiţii, Comerţ internaţional şi intern

— Agricultură și dezvoltare rurală

— Securitate energetică și alimentară

— Evaluarea politicilor publice

— Expertizarea actelor legislative și normative

— Campanii de advocacy, lobby, informare și diseminare informații

Sergiu Lipcean Expert în politică

Sergiu Lipcean

Expert în politică

General information

Scientific degree : Magistru în istorie

Informația de contact

Număr de telefon: +373 22 213632

Electronic addresss: sergiu.lipcean@viitorul.org

Studies

— Magistru în istorie

Qualifications and research areas

— Analiza politică

— Politici de securitate

— Politică externă

— Campanii de advocacy, lobby, informare și diseminare informații

Valentin Lozovanu Expert în economia politică

Valentin Lozovanu

Expert în economia politică

General information

Scientific degree : Magistru în Economie Politică Globală

Informația de contact

Număr de telefon: + 373 22 221844

Electronic addresss: valentin.lozovanu@viitorul.org

Studies

— Magistru în Economie politică globală, Universitatea din Kassel, Germania (2014)

— Școala Diplomatică Estonă, studii postuniversitare (2008)

— Licențiat în Relații internaționale la USM (2004)

Qualifications and research areas

— Relații (politice/economice) internaționale și securitate

— Economie politică

— Monitorizarea și evaluarea politicilor publice

Veaceslav Berbeca Expert în politică

Veaceslav Berbeca

Expert în politică

General information

Scientific degree : Magistru în relaţii internaţionale

Informația de contact

Număr de telefon: +373 22 213632

Electronic addresss: veaceslav.berbeca@viitorul.org

Studies

— Doctorand la Academia de Științe a Moldovei

— Magistru în științe politice. Universitatea de Stat din Moldova (2002)

— Licențiat în științe administrative. Școala Națională de Studii Politice și Administrative, România (2000)

Qualifications and research areas

— Partide politice

— Finanțarea partidelor politice

— Politici de securitate

— Politică externă

— Campanii de advocacy, lobby, informare și diseminare informații

Victor Parlicov Expert în politici energetice

Victor Parlicov

Expert în politici energetice

General information

Scientific degree : Licenţiat în Relaţii Economice Internaţionale

Informația de contact

Număr de telefon: +373 / 22 22 18 44

Electronic addresss: victor.parlicov@viitorul.org

Studies

— Licențiat în relații economice internaționale (Academia de Studii Economice din Moldova), Chișinău, 2000

Qualifications and research areas

— Politici în sectorul energetic

— Politici economice

— Mediul de afaceri

— Evaluarea strategiilor, proiectelor, sectoarelor economice

— Managementul în afaceri

— Evaluarea politicilor publice

— Expertizarea actelor legislative și normative

— Campanii de advocacy, lobby, informare și diseminare a informației

— Consultanță în afaceri, training

Ion Muntean Expert asociat în energetică

Ion Muntean

Expert asociat în energetică

General information

Scientific degree : Doctor în economie și management

Informația de contact

Număr de telefon: +373 / 69403204

Electronic addresss: 4muntean@gmail.com

Studies

— Doctor în economie și management, ramura energetică ( Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, 2015)

— Magistru în inginerie și managementul calității (Facultatea de energetică, Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, 2010)

— Inginer metrolog (Facultatea de energetică, Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, 2008)

Qualifications and research areas

— Evaluarea politicilor publice în domeniul energetic

— Elaborarea studiilor și analizelor în domeniul energetic

— Elaborarea proiectelor investiționale în domeniul eficienței energetice

— Implementarea sistemelor de management energetic

— Expertizarea actelor legislative și normative

— Activitatea didactică la Facultatea de Energetică și Inginerie Electrică, UTM

— Elaborarea ghidurilor, modulelor de instruire, publicații științifice și organizarea seminarelor de instruirea în domeniul managementului energetic, eficienței energetice și energiei regenerabile

Victor Ursu Coordonator Relații Publice

Victor Ursu

Coordonator Relații Publice

General information

Scientific degree : PR-ist

Informația de contact

Număr de telefon: +373 / 69017396

Electronic addresss: ursu.victoor@gmail.com

Studies

— Masterat în Comunicare (USM, 2011)

Qualifications and research areas

— PR

Angela Secrieru Expertă în politici financiare

Angela Secrieru

Expertă în politici financiare

General information

Scientific degree : Doctor habilitat în Științe Economice

Informația de contact

Număr de telefon: +373 / 22 22 71 30

Electronic addresss: angela.scrieru@viitorul.org

Studies

— Academia de Studii Economice

Qualifications and research areas

— Finanțe Publice

Leonid Litra Expert asociat în politică

Leonid Litra

Expert asociat în politică

General information

Scientific degree : Expert asociat

Informația de contact

Număr de telefon: +373 / 22 22 71 30

Electronic addresss: leonid.litra@viitorul.org

Studies

— Magistru în studii europene şi internaţionale

Qualifications and research areas

— Politică

Veaceslav Ioniță Expert în politici economice

Veaceslav Ioniță

Expert în politici economice

General information

Scientific degree : Doctor în economie

Informația de contact

Număr de telefon: 069134567

Electronic addresss: veaceslav.ionita@gmail.com

Studies

— 2000 Doctor în economie

Qualifications and research areas

— Finanțe

— Reglementarea mediului de afaceri

— Elaborarea studiilor economice

— Finanțe, sectorul real

— Investiții

— Macroeconomie

Iurie Gotișan Expert în politici economice

Iurie Gotișan

Expert în politici economice

General information

Scientific degree : Doctor, conferențiar univ.

Informația de contact

Număr de telefon: +373 069 215 632

Electronic addresss: gotisani@hotmail.com

Studies

— Postdoctorat în ”Diplomație și Securitate”, Polonia (2012)

— Masterat la Universitatea Comenius din Bratislava, Slovacia (2011)

— Academia de studii Economice București, doctor în economie (2002)

Qualifications and research areas

— Economie și politici economice

— Dezvoltare regională

— Analiza riscurilor

— Managementul informațiilor

— Politici migraționale

Ana Znaceni Specialist elaborare de proiecte și granturi

Ana Znaceni

Specialist elaborare de proiecte și granturi

General information

Scientific degree : Licențiantă în economie

Informația de contact

Număr de telefon: +373 22 22 23 31, 22 18 44

Electronic addresss: ana.znaceni@viitorul.org

Studies

— Facultatea Finanțe și Bănci, Universitatea de Stat din Moldova (2009)

Qualifications and research areas

— Scrierea proiectelor

— Gestionarea proiectelor

— Cooperarea transfrontalieră

— Egalitatea de gen

— Dezvoltare locală

Diana Enachi Economistă

Diana Enachi

Economistă

General information

Scientific degree : Master business și administrare

Informația de contact

Număr de telefon: +373 221844

Electronic addresss: dina.enachi@viitorul.org

Studies

— Masterat în Business și Administrare, Facultatea Științe Economice, Universitatea de Stat din Moldova (2014)

— Licență în Finanțe, Facultatea Științe Economice, Universitatea de Stat din Moldova (2012)

Qualifications and research areas

— Finanțe publice

— Achiziții Publice

— Managementul riscurilor de corupție și politici anti-corupție

— Democrație și bună guvernare

— Transparență și date deschise

— Monitorizare și evaluare politici economice

— Advocacy, training și instruiri

Carolina Ungureanu Manager de granturi

Carolina Ungureanu

Manager de granturi

General information

Scientific degree : Magistru în Relaţii Internaţionale

Informația de contact

Număr de telefon: +37322414844

Electronic addresss: carolina.ungureanu@viitorul.org

Studies

— Universitatea din Geneva, Elveția, Facultatea de Științe Sociale și Economice (2008)

— Masterat în Relații Internaționale, Universitatea de Stat din Moldova (2005)

— Licențiată în Relații Internaționale, Universitatea de Stat din Moldova (2004)

Qualifications and research areas

— Scriere proiecte

— Egalitate de gen

— Științe politice

— Relații internaționale

— Migrație

— Training

Aliona Lazarev Ofițer financiar

Aliona Lazarev

Ofițer financiar

General information

Scientific degree : Licențiată în economie

Informația de contact

Număr de telefon: +37322414844

Electronic addresss: aliona.lazarev@viitorul.org

Studies

— Licențiată în economie, Universitatea de Stat din Moldova (2006)

Qualifications and research areas

— Finanțe și contabilitatea firmei

— Evidența contabilă a documentelor primare

— Elaborarea rapoartelor financiare

— Organizarea auditelor

Ion Tornea Economist

Ion Tornea

Economist

General information

Scientific degree : Magistru în Administrarea Afacerilor

Informația de contact

Număr de telefon: + 373 22 227130

Electronic addresss: ion.tornea@viitorul.org

Studies

— Magistru în Economie și Administrarea Afacerilor, Universitatea din Stockholm, Suedia (2003)

— Licențiat în studii economice, Academia de Studii Economice din Moldova (1996)

Qualifications and research areas

— Bănci, finanțe, sectorul real

— Investiții

— Reglementarea mediului de afaceri

— Analiza, monitorizarea și evaluarea politicilor

— Advocacy

— Elaborarea studiilor economice

— Training

Ana-Maria Veverița Coordonatoare de program

Ana-Maria Veverița

Coordonatoare de program

General information

Scientific degree : Magistru în Științe Politice

Informația de contact

Număr de telefon: (+ 373 22) 22 18 44

Electronic addresss: ana.veverita@viitorul.org

Studies

— Școala de Studii Avansate în Jurnalism (2015)

— Facultatea de Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative, USM (2013)

— Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, USM (2010)

Qualifications and research areas

— Dezvoltare locală durabilă (transparența și responsabilitatea financiară a autorităților administrației publice locale; identificarea și promovarea celor mai bune practici)

— Politici și servicii publice de calitate

— Cercetare și analiză sociologică

— Comunicare și PR instituțional

Denis Gorea Expert în politici economice

Denis Gorea

Expert în politici economice

General information

Scientific degree : Ph.D. Economics

Informația de contact

Număr de telefon: +373 78121009

Electronic addresss: denis.gorea@viitorul.org

Studies

— Ph.D. Economics, Goethe University Frankfurt (2014)

— M.Sc. Quantitative Economics, Goethe University Frankfurt (2010)

— Licențiat în Bănci și Burse de Valori, Academia de Studii Economice din București (2008)

Qualifications and research areas

— Macroeconomie

— Finanțe

— Impozite

— Banking