Announcements

IDIS „Viitorul" anunță câștigătorii concursului de granturi pentru organizațiile societății civile în domeniul monitorizării achizițiilor publice

2022.04.08 Achiziţii publice Ana-Maria Veverița Print version

 

Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul" în parteneriat cu Fondul de Parteneriat pentru Transparenţă anunță câștigătorii la concursul de finanțare prin granturi pentru monitorizarea achizițiilor publice. Programul de granturi se desfășoară în cadrul proiectului „Consolidarea integrității în achizițiile publice”, care urmărește urmărește îmbunătățirea nivelului de comunicare dintre societatea civilă și autoritățile din sector, integritatea și eficiența achizițiilor publice.

Obiectivele programului de granturi

 1. Monitorizarea achizițiilor la nivel național, local sau municipal de către Organizațiilor Societății Civile din Moldova (OSC) și jurnaliștii de investigație, utilizând o varietate de instrumente.
 2. Consolidarea capacității OSC și a jurnaliștilor de investigație de a monitoriza eficient și responsabil achizițiile publice prin intermediul consilierii autorităților cu privire la: potențiale riscuri în domeniul achiziților; indicatorii de risc; neregulile și modalitățile de abordare a acestora în sensul îmbunătățirii situației generale.
 3. Facilitarea accesului liber la datele privind achizițiile publice prin dezvoltarea de diverse instrumente, inclusiv digitale.
 4. Îmbunătățirea legislației, reglementărilor, politicilor și procedurilor prin formularea de recomandări către autoritățile contractante și cele de reglementare, pe baza constatărilor rezultate din procesul de monitorizare a achizițiilor publice.

Cine a aplicat?

La concursul de granturi au fost depuse 18 aplicații, dintre care șase din ele și-au depus dosarul în parteneriat cu alte entități. Dintre beneficiarii de granturi, 11 organizații au participat la Programul de training privind monitorizarea achizițiilor publice desfășurat de IDIS „Viitorul" în perioada octombrie - decembrie 2021. Astfel, la concurs au participat 21 asociații obștești, trei SRL-uri și o universitate din Republica Moldova. Patru aplicații au fost din nordul republicii, opt din centrul țării și șase și sudul Republicii Moldova.

Granturile (cu bugete cuprinse între 17 000 - 25 000 de dolari SUA) vor fi acordate reprezentanților organizațiilor societății civile din Republica Moldova selectate  în baza unui proces competitiv de selecție și a unor criterii de evaluare transparente (publicate in Ghidul de finantare).

Cine sunt participanții și câștigătorii

Organizațiile câștigătoare sunt următoarele:

 1. AO „AGER" - Centru
 2. AO „LEX XXI" - Nord
 3. AO „Prospect" - Sud
 4. Proiectul media „CU SENS” - Centru
 5. AO„Media-Guard" (partener: Ziarul de Gardă) - Centru
 6. AO „Părinți Solidari" - Centru
 7. AO „Localinvest" - Nord
 8. AO „Centru Contact Cahul" (partener: „Cahul 2030") - Sud

Care sunt activitățile

Granturile urmează să finanțeze în următoarele 8 - 12 luni proiecte de monitorizare a achizițiilor desfășurate de autorități publice din Republica Moldova , cum ar fi autorități publice locale, autorități centrale, întreprinderile cu capital public sau alte entități care utilizează bani publici. Rezultatele monitorizării vor fi reflectate în materialele jurnalistice, studii, rapoarte de monitorizare, instruiri și evenimentele publice organizate de organizațiile beneficiare.

Ce urmează

Drept urmare a procesului de monitorizare a achizițiilor, recomandările formulate de reprezentanții societății civile vor fi transmise decidenților pentru a fi examinate și întreprinse acțiuni de îmbunătățire a situației, responsabilizând astfel autoritățile implicate. De asemenea, monitorii vor sesiza organele de control, audit, integritate și anticorupție cu privire la ilegalitățile constatate, conflictele de interese și cazurile de corupție. Rezultatul așteptat ar fi obținerea eficienței în utilizarea banilor publici, minimizarea riscurilor autorităților publice, și în final, bunuri, lucrări și servicii publice de calitate pentru cetățenii Republicii Moldova.

…………..

Urmărește-ne:

 1. Twitter: @IDIS Viitorul / @PTFund
 2. Facebook: @IDIS_Viitorul / @Achizițiile publice în vizorul societății civile / @Partnership for Transparency - PTF
 3. LinkedIn: IDIS ViitorulPartnership for Transparency 

Proiectul „Consolidarea integrității în achizițiile publice” este implementat de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul", în parteneriat cu Fondul de Parteneriat pentru Transparență (SUA). Proiectul urmărește susținerea reformelor în domeniul achizițiilor publice în Moldova, care vor spori transparența și corectitudinea achizițiilor publice prin împuternicirea cetățenilor de a responsabiliza instituțiile relevante.

IDIS „Viitorul” este un think tank independent, înființat în 1993 care combină cercetarea socială, politică și economică cu componente solide de advocacy. Instituția realizeaz ăcercetări aplicate de monitorizare pe mai multe domenii: economie, politica socială, politicile UE, dezvoltarea regională, dar și riscurile de securitate și de politică externă.

Fondul de Parteneriat pentru Transparenţă (PTF) are sediul în Washington DC și are misiunea este de a promova abordări inovatoare conduse de societatea civilă pentru îmbunătățirea guvernanței, creșterea transparenței, promovarea statului de drept și reducerea corupției în țările în curs de dezvoltare și în curs de dezvoltare. Din 2000, PTF a susținut peste 250 de proiecte care vizează promovarea implicării ONG-urilor în decizii, procese și legi care impun transparența și responsabilitatea în achizițiile publice.

Follow us on

Our social networks

Subscribe on

newsletter

Connect with us