Achiziții publice

Achiziții publice

Integritatea și transparența în achizițiile publice sunt atribute esențiale ale bunei guvernări într-un stat democratic. Achizițiile publice sunt sensibile și sunt expuse riscului de corupție, prin urmare, necesită control și monitorizare din partea societății civile pentru a proteja interesul public al cetățenilor. IDIS „Viitorul” consideră că societatea civilă are un rol important în reforma sistemului de achiziții publice. Prin urmare, un dialog deschis între guvern, societatea civilă și comunitatea de afaceri este elementul cheie al acestui proces. Obiectivul nostru principal este de a contribui la creșterea transparenței, integrității și eficienței achizițiilor publice în Moldova, dar și încrederea societății în faptul că banii publici sunt folosiți în interesul public.

 • PROPUNERI
  Year: 2020 Author: Diana Enachi, Ecaterina Meaun, Vadim Țurcan, Carolina Ungureanu
  PROPUNERI Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Regulamentului cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică, pentru achizițiile publice necesare pentru prevenirea şi controlul infecţiei COVID-19
 • NOTĂ CU PROPUNERI
  Year: 2020 Author: Diana Enachi
  NOTĂ CU PROPUNERI la proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea unor măsuri suplimentare de transparență privind achizițiile publice efectuate în vederea prevenirii, diminuării și lichidării consecințelor pandemiei de coronavirus (COVID-19) pentru anul 2020 Autor: Diana ENACHI
 • Evaluarea activității Agenției Naționale de Soluționare a Contestațiilor (ANSC)
  Year: 2018 Author: Viore Pîrvan
  Reformarea sistemului de achiziții publice este necesară pentru a ajusta sistemul național la standardele internaționale și pentru a-l conecta la acquis-ul comunitar, în conformitate cu angajamentele asumate de Republica Moldova concomitent cu ratificarea Acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Un proces eficace de achiziții publice necesită nu numai un cadru legislativ adecvat, ci și un sistem funcțional și eficace de reparație judiciară în interesul tuturor părților care ar putea oferi remedii și soluții adecvate în caz de abateri legislative și încălcări. În urma modificărilor aduse cadrului juridic național privind achizițiile publice, a fost instituit un nou sistem de soluționare a creanțelor, iar Agenția Națională pentru soluționarea creanțelor a fost instituită ca un organism special al administrației publice mandat să soluționeze creanțele legate de procedurile de achiziții publice.
 • Practici de detectare și combatere a practicilor anticoncurențiale în cadrul procedurilor de achiziții publice
  Year: 2018 Author: Viorel Chivriga
  Domeniul achizițiilor publice a avansat semnificativ în ultima perioadă de timp. A fost aprobată o nouă Lege privind achizițiile publice, o serie de decizii guvernamentale care stau la baza cadrului de reglementare secundar, Strategia pentru dezvoltarea sistemului de achiziții publice pentru anii 2016-202. Pe de altă parte, Agenția Națională de Soluționare a Contestațiilor a creat noi elemente de fond instituționale. De asemenea, în prezent, se poate observa expansiunea și dezvoltarea sistemului de achiziții electronice care este un instrument eficient pentru a asigura transparența și eficacitatea în domeniul achizițiilor publice.
 • Creșterea eficienței sistemului de achiziții publice
  Year: 2014 Author: Angela Secrieru
  Sistemul de achiziții publice (AP) din Moldova se confruntă în prezent cu probleme complexe, care determină, după cum este evaluat de BERD (2011), un nivel scăzut de conformitate al cadrului instituțional și un nivel mediu de conformitate la cadrul legal al AP în Moldova standardele europene . În AP, cele mai pronunțate neajunsuri sunt înregistrate la pre-achiziție (linia inferioară), celelalte două faze (licitație și post licitație) înregistrând o linie medie ...
 • Achizițiile publice în Republica Moldova - probleme, reglementări noi și reforme așteptate
  Year: 2016 Author: Diana Enachi, Viorel Chivriga
  În raportul final de evaluare a sistemului național de achiziții, de către Banca Mondială din 2010, elucidarea unor aspecte ale cadrului legal ar trebui îmbunătățite, printre care: lipsa unor criterii clare pentru evaluarea prețului și a calității în selectarea ofertelor prin contractare. autorităților, lipsa unor instrucțiuni clare cu privire la modul în care autoritățile contractante ar trebui să includă măsuri pentru prevenirea fraudei și corupției în documentele de ofertare, lipsa dispozițiilor care definesc conflictul de interese și să evite regulile sale ...
 • Raport de monitorizare a achizițiilor publice: carențe identificate și recomandări de politici
  Year: 2016 Author: Diana Enachi, Viorel Chivriga
  Achizițiile publice în Moldova joacă un rol din ce în ce mai important în economie. Valoarea contractelor publice încheiate de Agenția Achiziții Publice (PPA) în 2014 a fost de 11538,4 milioane. Lei, reprezentând aproximativ 10,3% din PIB (111 757 mil. €). Organizarea procedurilor de achiziții transparente, nediscriminatorii, deschise și competitive este o condiție necesară pentru servicii și investiții publice de calitate ...
 • Crearea Agenției de Soluționare a Contestațiilor - o nouă etapă în dezvoltarea sistemului de achiziții publice
  Year: 2016 Author: Diana Enachi
  Remediile din AP garantează transparența, integritatea și eficiența în utilizarea resurselor publice. Acest sistem contribuie la implementarea politicilor AP, protejând în același timp interesele sectorului privat. Procedurile de achiziție ale ofertanților nereușite ar trebui considerate o categorie specială de concurenți, în special datorită provocărilor cu care se confruntă opoziția de a proteja principiile de bază ale achizițiilor publice - transparență și concurență echitabilă ...

Follow us on

Our social networks

Subscribe on

newsletter