News

Pagina web pentru proiectul „REDEMOS - Reconfigurarea sprijinului UE pentru democrație - Către o demonstrație puternică în vecinătatea estică a Uniunii Europene (UE)

2023.03.03 Integrare europeană Maria Procopciuc Print version

 

Marți, 28 februarie 2023, se va deschide pagina web a proiectului internațional de cercetare REDEMOS - Reconfigurarea sprijinului UE pentru democrație - Către o demostrație puternică în vecinătatea estică a UE. 

REDEMOS, care se desfășoară din ianuarie 2023 până în decembrie 2025, este condus de Universitatea Norvegiană de Știință și Tehnologie (NTNU) și reunește în total 11 instituții academice și de cercetare - șase universități, patru grupuri de reflecție independente (inclusiv IDIS „Viitorul" din Republica Moldova) - și o întreprindere mică și mijlocie din întreaga Europă.

Proiectul internațional de cercetare REDEMOS analizează în profunzime întreaga gamă de regimuri politice și de guvernanță din vecinătatea estică a UE, de la democratizarea defectuoasă în unele țări la regresul democratic și chiar autoritarismul represiv în altele. REDEMOS își propune să deschidă noi drumuri și să sugereze o revizuire a conceptualizării, elaborării politicilor și punerii în aplicare a democrației în vecinătatea estică a UE.

Obiectivul general al REDEMOS este de a dezvolta un set de instrumente politice inovatoare pentru a face ca politicile UE de sprijinire a democrației să fie mai eficiente, eficace și durabile. Rezultatele proiectului vor varia de la un set de date holistice, care rezumă acțiunile și programele anterioare de sprijinire a democrației, la un set de documente de lucru, documente de politică, articole de blog, rapoarte vizuale, precum și ateliere de lucru, conferințe și altele. Totodată, rezultatele vor fi orientate spre creșterea implicării și participării cetățenilor în modelarea viitoarelor structuri democratice în vecinătatea estică a UE.

Proiectul internațional de cercetare REDEMOS este finanțat prin programul de cercetare și inovare Orizont Europa al UE în baza acordului de grant nr. 101061738. Universitatea parteneră asociată din Surrey a primit finanțare din partea Agenției pentru Cercetare și Inovare din Regatul Unit (UKRI) în cadrul garanției de finanțare Horizon Europe a guvernului Regatului Unit sub grantul 10040721. Universitatea parteneră asociată din St. Gallen a primit finanțare de la Secretariatul de Stat pentru Cercetare, Inovare și Educație din Elveția (SERI). Viziunile și opiniile exprimate sunt, totuși, numai ale autorilor și nu reflectă neapărat cele ale Uniunii Europene, UKRI și SERI. Nici Uniunea Europeană, nici UKRI sau SERI nu pot fi considerate responsabile pentru acestea.

Follow us on

Our social networks

Subscribe on

newsletter

Connect with us