INSTRUIRE//Achizițiile publice: limita dintre informația de interes public și protecția datelor cu caracter personal

 

Acolo unde sunt implicați banii publici nu poate fi vorba de secretizarea acestor informații și de accea, informațiile publice trebuie furnizare și în niciun caz, restricționate. De această părere este Sergiu Bozianu, președinte al Asociației pentru Protecția Vieții Private și unul dintre trainerii programului de consolidare a capacităților în domeniul monitorizării achizițiilor publice. Prezentarea a fost expusă participanților vineri, 5 noiembrie 2021, în cadrul modulului 6 de instruire intitulat „Transparență, accesul la date și protecția datelor cu caracter personal în achizițiile publice”.

Transparența este unul dintre principiile fundamentale în achizițiile publice. Obligația autorităților publice de a asigura accesul la orice informație de interes public, inclusiv achizițiile publică poate intra în conflict cu obligația privind protecția datelor cu caracter personal. Autorităţile publice, sunt obligate prin lege să asigure publicitatea şi transparenţa procedurilor de achiziţie publică.

 „Fiecare cetățean al Republicii Moldova, are, potrivit Constituției, accesul la orice informaţie de interes public. Iar autoritățile publice, sunt la rândul lor obligate să asigure informarea corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes personal.

Pe de o parte, acolo unde noi avem nevoie de informații de interes public, căci această informație ne vizează direct pe noi ca consumatori de anumite servicii, acolo se restricționează accesul sub pretinsul motiv fie că sunt date personale, fie că e secret comercial. Pe de altă parte, acolo unde avem nevoie să ne fie protejate datele noastre personale, acolo suntem lideri la dezvăluirea stării noastre de sănătate, despre informații confidențiale, viziuni etc. Republica Moldova nu asigură în mod eficient și adecvat dreptul la protecția datelor și drepturi la protecția datelor”, zice juristul Sergiu Bozianu.

Potrivit lui Sergiu Bozianu, prelucrarea datelor cu caracter personal se face exclusiv în scopuri jurnalistice, artistice sau literare, dacă aceasta se referă la date care au fost făcute publice în mod voluntar de către subiectul datelor cu caracter personal sau la date care sunt strâns legate de calitatea de persoană publică a subiectului datelor cu caracter personal sau de caracterul public al faptelor în care acesta este implicat, în condițiile Legii cu privire la libertatea de exprimare.

În cazul în care o autoritate publică refuză accesul la informație cetățenii au dreptul de a se adresa la Avocatul Poporului, Inspectorul de Poliție din raza furnizorului de informație, Centrul Pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal sau instanța de judecată.

 „Accesul la informație este un subiect dureros, mai ales pentru jurnaliști. Deseori, autoritățile se ascund după sintagma „date cu caracter personal”, pentru a nu furniza informații de interes public. Sesiunea de astăzi a făcut mai multă lumină în ceea ce privește informațiile pe care le putem solicita și respectiv obține, din perspectiva legală”, este de părere Marcela Zamosteanu, jurnalistă RISE Moldova.

 „O informație foarte utilă și importantă pentru noi jurnaliștii. Am primit răspunsuri la întrebări care mă vor ajuta foarte mult la un reportaj. Mulțumesc mult!”, a opinat Vera Bulgaru, directoarea postului TV Drochia.

La rândul său, Natalia Vrancean, director, „Ziarul Nostru” a zis: „Mi-a plăcut și am cules mai multă informație din sesiunea susținută de Sergiu Bozianu. Important că se aplică și exerciții practice, care aduc și întrebări. Vă mulțumesc mult pentru aceste instruiri”.

Programul de instruire se desfășoară în cadrul proiectului „Consolidarea integrității în achizițiile publice”. Proiectul urmărește susținerea reformelor în domeniul achizițiilor publice în Moldova, care vor spori transparența și integritatea achizițiilor publice prin împuternicirea societății civile de a responsabiliza autoritățile publice.

Programul include 12 module de instruire, fiecare a câte două sesiuni de instruire, care se desfășoară între 7 octombrie - 17 decembrie 2021. În cadrul programului s-au înscris circa 35 participanți, reprezentanți ai organizațiilor societății civile, jurnaliști, dar și operatori economici, selectați printr-un apel deschis. Programul de instruire urmărește consolidarea capacităților organizațiilor societății civile (OSC) și a jurnaliștilor în monitorizarea achizițiilor publice.

Participanții la programul de instruire vor avea de asemenea, oportunitatea de a aplica la un program de granturi prin intermediul căreia organizațiile eligibile care vor fi selectate în baza unui concurs deschis, vor primi suport și expertiză în procesul de monitorizare a achizițiilor. Ulterior, recomandările formulate de reprezentanții societății civile după procesul de monitorizare a achizițiilor vor fi transmise decidenților pentru a fi examinate și întreprinse acțiuni de îmbunătățire a situației, responsabilizând astfel autoritățile implicate. Rezultatul așteptat ar fi obținerea eficienței în utilizarea banilor publici, minimizarea riscurilor autorităților publice, și în final, bunuri, lucrări și servicii publice de calitate pentru cetățenii Republicii Moldova.

Pentru mai multe informații, contactați Ofițerul de presă al proiectului, Ana – Maria Veverița: ana.veverita@viitorul.org/veverita.maria@gmail.com sau la numărul de telefon (0 22) 221844.

 

 ……………….

Proiectul „Consolidarea integrității în achizițiile publice” este implementat de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul", în parteneriat cu Fondul de Parteneriat pentru Transparență (SUA). Proiectul urmărește susținerea reformelor în domeniul achizițiilor publice în Moldova, care vor spori transparența și corectitudinea achizițiilor publice prin împuternicirea cetățenilor de a responsabiliza instituțiile relevante.

IDIS „Viitorul” este un think tank independent, înființat în 1993 care combină cercetarea socială, politică și economică cu componente solide de advocacy. Instituția realizează cercetări aplicate de monitorizare pe mai multe domenii: economie, politica socială, politicile UE, dezvoltarea regională, dar și riscurile de securitate și de politică externă.

 

Fondul de Parteneriat pentru Transparenţă (PTF) are sediul în Washington DC și are misiunea este de a promova abordări inovatoare conduse de societatea civilă pentru îmbunătățirea guvernanței, creșterea transparenței, promovarea statului de drept și reducerea corupției în țările în curs de dezvoltare și în curs de dezvoltare. Din 2000, PTF a susținut peste 250 de proiecte care vizează promovarea implicării ONG-urilor în decizii, procese și legi care impun transparența și responsabilitatea în achizițiile publice.