Reprezentanți ai operatorilor economici au fost instruiți cum să aplice criterii de durabilitate într-un proces de achiziție publică

 

Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul” a organizat pe 24 și 25 noiembrie 2022, două training-uri pentru reprezentanți ai operatorilor economici privind aplicarea criteriilor de durabilitate în procesul de achiziție publică. Trainingul, la care au participat circa 25 de persoane, s-a desfășurat în cadrul proiectului de cercetare și inovare „Consolidarea achizițiilor publice durabile în Republica Moldova”, finanțat din bugetul de stat în cadrul Programului de Stat 2020-2023.

La training au participat reprezentanți ai operatorilor economici care pregătesc sau intenționează să depună oferte în procedurile de achiziții publice de bunuri, servicii și lucrări durabile, contribuind, astfel, la protecția mediului,  creșterea economică și  promovarea unei dezvoltări durabile. Participanții la sesiune au fost informați că achizițiile publice durabile au o durată de viață mai lungă, decât achizițiile publice obișnuite, și nu au un impact negativ asupra mediului ambiant, asupra oamenilor și a comunităților.

Acum încă foarte mulți sunt reticenți, dar avantajele achizițiilor publice durabile sunt în timp. Ca și oricare alt proces, se mișcă încet la început, până își ia avânt și intră într-un circuit tradițional. Încet se va dezvolta acest proces și toți se vor adapta”, a menționat Virginia Bujor, specialist în achiziții publice la Accent Electronic.

Credeam, până a venit la acest training, că nu este domeniul nostru. Acum am înțeles că noi chiar facem astfel de achiziții publice, dar nu am știut că sunt durabile. Nu am întâlnit până acum acest termen de durabilitate prin tot procesul de achiziții. Urmează să fim mai atenți la aceste criterii, care se referă la protecția mediului, grijă față de societate, un mediu de trai mai curat”, a declarat Cristina Gusan, manager la Romedcom SRL.

Nu am cunoscut nimic până la acest training despre achizițiile publice durabile, dar nici în practica desfășurării achizițiilor efectuate de către noi până acum nu am întâlnit astfel de criterii să se ceară. Dar le considerăm destul de utile și necesare societății noastre. Tindem spre modernizare și noi trebuie să ne perfecționăm să corespundem tuturor cerințelor timpurilor moderne. Trebuie să fie făcute tot mai multe achiziții publice durabile, deoarece este vorba de eficiență energetică, protecția mediului”, a remarcat Dinu Ciobanu, reprezentant SRL Meridian Construct.

Sunt deja tot mai multe exemple pozitive care pot determina operatorii economici să aplice cât mai frecvent criteriile de durabilitate într-un proces de achiziție publică. Este un domeniu destul de complex dacă nu ai această experiență de a utiliza criteriile de durabilitate. Pentru foarte mulți acestea sunt încă generale. De asta și venim cu expertiza noastră. Prin intermediul acelor documente de politici și ghiduri pe care le elaborăm încercăm să ridicăm și să sporim capacitatea atât a autorităților contractante, dar și a operatorilor economici, de a aplica și a utiliza aceste criterii de durabilitate în activitatea lor”, a spus Vadim Țurcan, trainer, cercetător științific în cadrul proiectului din partea IDIS „Viitorul”.

Operatorii economici trebuie să cunoască avantajele și să fie încurajați să aplice criterii de durabilitate în procesul de achiziții publice. Aceste training-uri sunt o componentă de consolidare a capacităților și tot mai mulți să încerce să aplice aceste criterii de durabilitate. Este important calcularea și aplicarea costurilor pe întreg ciclul de viață, principii economiei circulare în achizițiile de bunuri, servicii sau lucrări”, a remarcat Carolina Ungureanu, trainer, cercetător științific în cadrul proiectului din partea IDIS „Viitorul”.

La sfârșitul lunii iunie curent, un training similar a fost desfășurat pentru reprezentanți ai autorităților contractante (APC și APL) privind aplicarea criteriilor de durabilitate în procesul de achiziție publică.

În cadrul proiectului a fost elaborată ediția a III-a a Indicelui de percepție a sistemului de achiziții publice, inclusiv percepția privind reglementarea și implementarea achizițiilor publice durabile/ecologice în Republica Moldova. Totodată, angajamentele internaționale, cadrul legal primar, dar și cel normativ-secundar al Republicii Moldova, în materie de achiziții publice au fost analizate, în cadrul a trei studii, prin prisma conceptului de durabilitate. Este vorba de studiile: (1) Cartografierea angajamentelor asumate de Republica Moldova în cadrul acordurilor internaționale cu referire la achizițiile publice durabile; (2) Conceptul de durabilitate în legea achizițiilor publice: reglementare versus aplicare; și (3) Durabilitatea și protecția mediului. Componente ale cadrului normativ secundar în achiziții publice

Proiectul „Consolidarea achizițiilor publice durabile în Republica Moldova” urmărește să consolideze componenta de sustenabilitate a achizițiilor publice în Republica Moldova prin cercetare teoretico-metodologică și aplicativă, dar și prin analiza bunelor practici europene în materie de achiziții publice durabile. Proiectul are ca scop să contribuie, prin cercetare și transfer de cunoștințe, prin organizarea de reuniuni, ateliere de lucru, cluburi de discuții, simpozioane științifico-practice, la soluționarea problemelor de protecție a mediului, concomitent cu reducerea semnificativă a inegalităților în plan social și a încurajării afacerilor durabile și a consumului sustenabil etc. Proiectul este finanțat din bugetul de stat în cadrul Programului de Stat (2020-2023) Nr. 81-PS din 03.01.2020. Acesta este implementat de către Facultatea de Științe Economice a Universității de Stat din Moldova, în parteneriat cu IDIS „Viitorul”.