Agenda Națională de Business

Agenda Națională de Business

Agenda Naţională de Business din Moldova (ANB) reprezintă o platformă comună a 32 de asociaţii de business şi Camere de Comerţ, creată în noiembrie 2007, reunită în cadrul reţelei cu scopul de a influenţa politicile şi practicile autorităţilor publice din domeniul reglementării activităţii de afaceri.

Activitatea Agendei este asistată de experţi locali din cadrul Institutului pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale (IDIS) „Viitorul”, cu suportul experţilor internaţionali ai Centrului Internaţional pentru Antreprenoriat Privat (CIPE).

Scopul: identificarea problemelor (priorităţilor) comune ale mediului de afaceri, reprezentat de membrii reţelei ANB, în domeniile fiscal şi vamal şi propunerea de soluţii pentru depăşirea constrângerilor identificate.

Obiectivele ANB:

-         Consolidarea capacităţii asociaţiilor de afaceri în formularea politicilor de dezvoltare a antreprenoriatului în Republica Moldova;

-         Elaborarea unei viziuni comune asupra priorităţilor în dezvoltarea antreprenoriatului din RM;

-         Participarea la dialogul public-privat cu o voce unică;

-         Influenţarea procesului decizional în domeniul reglementării activităţii de afaceri din RM prin implicarea activă şi transparentă în dialogul cu autorităţile.

In 2016, conștientizând problema corupției sistemice, mediul de afaceri împreună cu partenerii strategici a ANB si-au pus ca scop elaborarea unei agende anti-corupție, pe care mediul de afaceri o va promova. Elaborarea agendei se va baza pe datele unui sondaj care va fi organizat in perioada februarie - martie 2017, iar ulterior mediul de afaceri prin eforturi comune si suport din partea IDIS Viitorul va iniția o serie de dezbateri la nivel înalt.

AVIZE - http://business.viitorul.org/aviz

Rapoarte - http://business.viitorul.org/reports

Policy briefuri - http://business.viitorul.org/policy

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri