Politici economice

Politici economice

Politicile economice sunt orientate spre educarea publică prin promovarea cunoştinţelor economice şi spre influenţarea procesului de formulare a politicilor, oferind evaluări anticipatorii şi integrate asupra unui segment larg de probleme economice. Domeniile de cercetare sunt: Politicile macroeconomice (monetare, fiscale, comerciale); Dezvoltare şi strategii antisărăcie; Competitivitate şi analize sectoriale; Economie rurală şi agrară; Economie publică (servicii sociale, infrastructura); Politici socio-economice (munca, venituri, sărăciei şi inegalitate); Dezvoltarea tehnologică şi inovaţiile; Globalizarea şi integrarea regională; Politici structurale şi instituţii economice; Politica economică a integrării europene.

 • Recomandare de politici pentru Parlament (Comisia de Control al Finanțelor Publice) - Răspunderea ministerială
  Anul: 2020 Autor: Viorel Pîrvan, Ioniță Veaceslav, Ungureanu Carolina, Liubomir Chiriac
  Această recomandare de politici a fost elaborată în cadrul proiectului ”Suportul societății civile acordat Parlamentului Republicii Moldova în promovarea reformelor economice și evaluarea agențiilor independente de reglementare”, implementat de Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) Viitorul și sprijinit financiar de Fundația Soros Moldova. Responsabilitatea pentru conținutul acestei publicații aparține autorilor și nu reflectă neapărat poziția Fundației Soros.
 • Recomandare de politici pentru Parlament (Comisia de Control al Finanțelor Publice) în scopul îmbunătățirii climatului de afaceri - Legea prevenției
  Anul: 2020 Autor: Viorel Pîrvan, Ioniță Veaceslav, Ungureanu Carolina, Liubomir Chiriac.
  Această recomandare de politici a fost elaborată în cadrul proiectului ”Suportul societății civile acordat Parlamentului Republicii Moldova în promovarea reformelor economice și evaluarea agențiilor independente de reglementare”, implementat de Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) Viitorul și sprijinit financiar de Fundația Soros Moldova. Responsabilitatea pentru conținutul acestei publicații aparține autorilor și nu reflectă neapărat poziția Fundației Soros.
 • Evaluarea stimulentelor economice pentru dezvoltarea IMM-urilor
  Anul: 2018 Autor: Georgeta Mincu
  Studiul enumeră şi analizează tendințe, fapte şi statistici despre anumite stimulentele economice oferite de Guvernul Republicii Moldova din surse bugetare şi surse externe. Instrumentele şi schemele de acordare a stimulentelor economice sunt diverse, ele trebuie să fe orientate spre atingerea obiectivelor legitime ale statului, şi anume: bunăstarea cetățenilor, asigurarea locurilor de muncă, asigurarea condițiilor bune de desfăşurare a activități antreprenoriale şi a persoanelor angajate, existența unui sistem de protecție socială şi de sănătate, de protecția mediului, de acces la cultură, odihnă şi un mod sănătos de viață.
 • 2018 - anul reformelor sau al stagnării
  Anul: 2017 Autor: Igor Munteanu, Viorel Chivriga, Diana Enachi, Veaceslav Ioniță, Ion Tăbârță, Ion Tornea, Iuri Gotișan Viorica Antonov
  Guvernul P.Filip a sperat să obțină relansarea sprijinului financiar al UE, oprit în iulie 2015 pe fundalul fraudelor bancare din RM și a instabilității guvernamentale, și nu doar din motive financiare, ci mai ales cu valoare politică. Declarația finală a ummitului nu a dat satisfacție așteptărilor exagerate.
 • Evaluarea și monitorizarea inițiativelor Guvernului Republicii Moldova pentru a îmbunătăți climatul de afaceri în anul 2017
  Anul: 2018 Autor: Ion Tăbârță Veaceslva Ioniță
  Consolidarea climatului de afaceri reprezintă o prioritate de dezvoltare pentru Republica Moldova. În Strategia națională de dezvoltare „Moldova 2020”, adoptată în anul 20122 și actualizată în anul 2014,3 una dintre cele 4 probleme critice identificate este mediul de afaceri. De asemenea, una dintre prioritățile de dezvoltare ale strategiei este ameliorarea mediului de afaceri, prioritate care urmează a fi rezolvată prin îmbunătățirea condițiilor de competiție, optimizarea cadrului de reglementare și aplicarea tehnologiilor informaționale în serviciile publice destinate mediului de afaceri și cetățenilor.
 • Monitorul Economic Nr. 2, Q2/2005
  Anul: 2005 Autor: Veaceslav Ioniţă, Alexandru Net, Victor Sula, Ghenadie Russu, Igor Munteanu, Gheorghe Ţurcanu şi Sergiu Serduni. Comentarii şi contribuţii extrem de utile au fost oferite de Dan Lavric şi Viorel Chivriga
  În 2004 PIB a crescut cu 7,3%, în continuare principalul factor de creştere a fost sporirea cheltuielilor de consum ale gospodăriilor casnice. Însă spre deosebire de anul precedent o contribuţie semnificativă la creşterea PIB a adus-o agricultura, care şi-a revenit din recesiunea din 2003, cauzată de condiţiile climaterice precare. Şi-n 2004 au sporit cu semn negativ exporturile nete, tendinţă care din păcate va continua şi-n următorii ani.​..
 • Monitorul Economic Nr. 4, Q4/2005
  Anul: 2005 Autor: Igor Munteanu, Viorel Chivriga, Ghenadie Russu, Adrian Vrabie, Veaceslav Ioniţă, Alexandru Net, Victor Sula, Dan Lavric şi Tatiana Lariuşina
  Alegerile din martie au adus mai multă stabilitate politică în Republica Moldova, decît cele din anii precedenţi, întemeindu-se pe rigorile unui acord de cooperare încheiat între opoziţie şi putere - o inovaţie absolută pe plan intern. Existenţa unui context internaţional favorabil a uşurat munca diplomaţiei moldoveneşti în 2005 care, după lungi şi îndelungate eforturi, a reuşit să “câştige” atenţia Brusselului…
 • Monitorul Economic Nr 5-6, Q1/2006
  Anul: 2006 Autor: Igor Munteanu, Viorel Chivriga, Ghenadie Russu, Adrian Vrabie, Veaceslav Ioniţă, Alexandru Net, Victor Sula, Dan Lavric şi Tatiana Lariuşina
  Alegerile din martie au adus mai multă stabilitate politică în Republica Moldova, decît cele din anii precedenţi, întemeindu-se pe rigorile unui acord de cooperare încheiat între opoziţie şi putere - o inovaţie absolută pe plan intern. Existenţa unui context internaţional favorabil a uşurat munca diplomaţiei moldoveneşti în 2005 care, după lungi şi îndelungate eforturi, a reuşit să “câştige” atenţia Brusselului…
 • Monitorul Economic Nr. 7, Q2/2006
  Anul: 2006 Autor: Igor Munteanu, Viorel Chivriga, Ghenadie Russu, Adrian Vrabie, Veaceslav Ioniţă, Alexandru Net, Victor Sula, Dan Lavric şi Tatiana Lariuşina​
  Pe fundalul primelor semne de criză în economie, RM se confruntă cu un deficit de capabilităţi în gestionarea crizei administrative. Acţiunile implementate în paralel (PAUERM şi IPAP) solicită o schimbare esenţială de paradigmă în gestionarea structurilor executive, implementarea reformele structurale, administrarea datoriilor sale externe şi adoptarea unei noi tactici în raport cu UE. Pregătirile pentru alegerile locale din 2007 vor dezgheţa viaţa politică, şi totodată, vor pune la încercare paradigma consensului democratic, stabilit prin negociere şi “cooperare fără reciprocitate”…​
 • Monitorul Economic Nr 8, Q3 2006
  Anul: 2006 Autor: Igor Munteanu, Viorel Chivriga, Ghenadie Russu, Veaceslav Ioniţă, Alexandru Net, Victor Sula, Dan Lavric şi Tatiana Lariuşina
  Cele mai importante reforme ce ţin nemijlocit de descentralizarea şi reforma sectorului public, avansarea politicilor regulatorii şi de consolidarea independenţei justiţiei îşi trag originile şi logica din formatul planului de acţiuni UE-RM. Însă toate aceste acţiuni nu sunt atât de vădite pe plan extern, ceea ce poate fi confi rmat şi prin faptul că după 12 ani de monitorizare de către Consiliul Europei, Moldova riscă să rămână şi în continuare în process de monitorizare…
 • Monitorul Economic Nr 9/ Q1 2007
  Anul: 2007 Autor: Igor Munteanu, Viorel Chivriga, Ghenadie Russu, Veaceslav Ioniţă, Alexandru Net, Victor Sula, Dan Lavric şi Tatiana Lariuşina
  Iniţiativele de „liberalizare” a economiei prin amnistia capitalului, amnistia fi scală şi cota zero la impozitul pe venit a persoanelor juridice a găsit nepregătită societatea moldovenească. Explicaţiile aduse de autorităţi pentru a-şi justifica motivele pachetului de propuneri sunt, destul de vagi şi denotă o lipsa vădită de claritate asupra impactului şi efectelor scontate…​
 • Monitorul Economic Nr 10/ Q2, 2007
  Anul: 2007 Autor: Igor Munteanu, Viorel Chivriga, Ghenadie Russu, Veaceslav Ioniţă, Dan Lavric şi Tatiana Lariuşina
  Cel mai spectaculos eveniment al anului s-a consumat la scrutinul din 3-17 iunie. Alegerile au vizat competiţia pentru circa 898 funcţii de primar şi 11,299 consilieri de nivelul I şi al II-lea. Scrutinul a scos la iveală fisurile grave de la temelia actualei puteri politice, persistente din cauza inflexibilităţii PCRM, care se dovedeşte a fi incapabil să se mobilizeze în ajunul ultimului său mandat politic (2005-2009)…
 • Monitorul Economic nr. 12 Q1 2008
  Anul: 2008 Autor: Igor Munteanu, Viorel Chivriga, Victor Parlicov, Corina Gaibu, Sergiu Gaibu, Veaceslav Ioniţă, Mihai Bologan, Tatiana Lariuşina şi Onorica Banciu
  Demisia neaşteptată a Guvernului Tarlev răstoarnă multe calcule făcute pentru 2008. Efectul de „criză controlată” a căderii cabinetului de miniştri deschide noi oportunităţi şi tot atâtea riscuri politice pentru cei care au planificat acest transfer de mandat executiv. Congresul al VI-lea al PCRM a eliminat orice speranţă de reformare a acestui partid…
 • Monitorul Economic nr. 13 Q2 2008
  Anul: 2008 Autor: Igor Munteanu, Viorel Chivriga, Victor Parlicov, Corina Gaibu, Sergiu Gaibu, Veaceslav Ioniţă, Mihai Bologan, Tatiana Lariuşina, Onorica Banciu, Mihai Şalvir şi Agrici Elena
  Pregătirile pentru alegeri domină agenda principală a actorilor politici din Moldova. Ofensiva organizată a autorităților de a reveni regimurilor separatiste în regimul constituțional al Republicii Moldova creează probleme de anxietate și întrebări fără răspunsuri...
 • Monitorul Economic nr. 14 Q3 2008
  Anul: 2008 Autor: Igor Munteanu, Viorel Chivriga, Victor Parlicov, Corina Gaibu, Sergiu Gaibu, Veaceslav Ioniţă, Mihai Bologan, Tatiana Lariuşina, Onorica Banciu, Mihai Şalvir şi Agrici Elena
  Partidele se precipită pentru alegerile din 2009, iar sondajele de opinie şi resursele administrative devin un instrument combativ pentru trasarea frontierelor imaginare ale bătăliei electorale. Existenţa unor multiple deficienţe de comunicare, menţinerea unor lideri hibrizi, cu biografii fabricate în vechiul regim, comportă coexistenţa unor legalităţi şi culturi politice practic incompatibile, în acest moment…​
 • Monitorul Economic, nr. 15, Q1, 2009
  Anul: 2009 Autor: Igor Munteanu, Viorel Chivriga, Victor Parlicov, Corina Gaibu, Sergiu Gaibu, Veaceslav Ioniţă, Marcel Chistruga, Tatiana Lariuşin, Onorica Banciu, Mihail Şalvir şi Laura Bohanţov​
  Ultima jumătate a anului 2008 a impus o tonalitate ridicată a disputelor ideologice pe plan intern. Miza alegerilor din 5 aprilie 2009 fiind uriaşă, autorităţile au decis să-şi adjudece o nouă victorie, cu orice preţ, după principiul: pe învingători nu-i judecă nimeni…
 • Monitorul Economic, nr. 16, Q2, 2009
  Anul: 2009 Autor: Igor Munteanu, Viorel Chivriga, Victor Parlicov, Corina Gaibu, Sergiu Gaibu, Veaceslav Ioniţă, Tatiana Lariuşin, Onorica Banciu, Mihail Şalvir şi Laura Bohanţov
  RM a picat la testul unor alegeri libere şi corecte, anunţat de UE ca precondiţie pentru avansarea dialogului politic cu RM. Alegerile din 2009 au fost marcate de cel mai grav accident al istoriei politice de după 1991. Acuzaţiile de fraudă, utilizare abuzivă a resurselor administrative şi discursul virulent au otrăvit spaţiul public, polarizând societatea şi săpând largi tranşee între PCRM şi opoziţie.
 • Monitorul Economic, nr. 17, Q3, 2009
  Anul: 2009 Autor: Igor Munteanu, Viorel Chivriga, Victor Parlicov, Corina Gaibu, Sergiu Gaibu, Tatiana Lariuşin, Onorica Banciu, Mihail Şalvir şi Laura Bohanţov​
  Crizele politice care-au bântuit agenda celor 2 scrutinuri din 2009 face imposibil de imaginat cum ar putea coabita în cadrul aceluia şi guvern liberal-democraţii cu „tehnocraţii” PCRM, ori cum şi-ar fi partajat funcţiile-cheie în stat, în absenţa încrederii reciproce şi a unui model referenţial nefast din 2005…​
 • Monitorul Economic, nr. 18. Q4, 2009
  Anul: 2009 Autor: Igor Munteanu, Viorel Chivriga, Victor Parlicov, Corina Gaibu, Sergiu Gaibu, Tatiana Lariuşin, Onorica Banciu, Mariana Radov şi Laura Bohanţov
  Schimbarea de regim politic la Chişinău a fost probabil în 2009 cea mai bună noutate din spaţiul ex-sovietic, sfâşiat de crize multiple, tranziţii incomplete şi puternice curente de influenţă externă. Presaţi de o agendă aglomerată, liderii AIE sunt conştienţi că doar europenizarea completă a sistemului politic, economic şi administrativ va ajuta RM să avanseze pe calea integrării sale graduale în raport cu instituţiile politice ale Uniunii Europene, eliberând-o de sechelele şi izolarea internaţională produsă de PCRM…
 • Monitorul Economic, nr. 19. Q1, 2010
  Anul: 2010 Autor: Igor Munteanu, Viorel Chivriga, Viorica Antonov, Viorel Dandara, Ion Perju, Corina Gaibu, Sergiu Gaibu, Onorica Banciu, Mariana Radov şi Laura Bohanţov
  Criza politică a anului 2009 a fost transferată integral în 2010, ca urmare a ne-alegerii şefului statului, dar şi a scorului strâns, obţinut la alegerile din 29 iulie. Constrânşi de factorul inevitabilităţii unor alegeri anticipate, principalii actori politici nu au încetat nici pentru o singură zi să urmeze logica şi instrumentele electorale, chiar cu riscul paraliziei unor decizii – cheie pentru actul guvernării.
 • Monitorul Economic, nr. 20. Q2, 2010
  Anul: 2010 Autor: Cornel Ciurea, Viorel Chivriga, Viorica Antonov, Viorel Dandara, Ion Perju, Corina Gaibu, Sergiu Gaibu, Alexandru Fala şi Laura Bohanţov​
  La 9 luni de la preluarea puterii în stat, RM continuă să fie privită ca un stat încă destul de fragil pe care se aprind ori se sting diverse episoade electorale. Aceste episoade se succed şi se suprapun, creînd un peisaj politic alambicat şi grotesc. PCRM a continuat pe parcursul acestei perioade să lupte pentru a sparge coeziunea Alianţei, aplicînd diverse strategii precum anunţarea boicotului parlamentar, abordarea moldovenismului primitiv, discreditarea PDM …​
 • Monitorul Economic, nr. 21. Q3, 2010
  Anul: 2010 Autor: Viorel Chivriga, Viorel Dandara, Ion Perju, Corina Gaibu, Alexandru Fala, Ion Tornea, Ion Mişcişin şi Laura Bohanţov
  Alegerile din noiembrie 28 noiembrie 2010 au confirmat tendinţa de echilibru politic ce persistă în spaţiul politic moldovenesc. Acest echilibru care reprezintă în acelaşi timp o linie de ruptură socială între comunişti şi anticomunişti, promite să perpetueze la nesfîrşit criza politică din Republica Moldova. Definită în termeni concişi, criza politică din Republica Moldova se referă la incapacitatea Parlamentului de a alege potrivit Constituţiei Preşedintele ţării în condiţiile în care una dintre taberele politice este obligată să dispună de cel puţin 61 mandate.​
 • Monitorul Economic, nr. 22. Q1, 2011
  Anul: 2011 Autor: Cornel Ciurea, Viorel Chivriga, Viorel Dandara, Ion Perju, Corina Gaibu, Alexandru Fala, Ion Tornea, Ion Mişcişin şi Laura Bohanţov
  Există trei teme politice dominante care descriu realitatea politică în Republica Moldova – Constituţia, votarea Preşedintelui şi constituirea unei noi coaliţii de guvernare. Aceste teme implică mai curînd o triplă imposibilitate – imposibilitatea de a modifica Constituţia (sau inviolabilitatea Constituţiei), imposibilitatea de a alege preşedintele, fie în Parlament, fie prin vot direct (sau blocajul politic continuu) şi imposibilitatea de a crea o nouă coaliţie prin aducerea PCRM la guvernare (sau frica trădării)…
 • Monitorul Economic, nr. 23. Q1, 2012
  Anul: 2012 Autor: Viorel Chivriga, Ion Tornea, Sergiu Gaibu, Angela Secrieru, Corina Gaibu, Victor Parlicov, Tatiana Lariușin, Diana Enachi
  În anul 2011 PIB a crescut cu 6,4%. După un avans de 7,5% în primul semestru al anului, ritmul de creştere a încetinit în ultimul trimestru până la 5,3%. Principala concluzie, care se impune la o primă analiză a creşterii economice pentru anul trecut este că multaşteptata schimbare a accentelor în modelul de creştere economică, care se întrevedea la jumătatea anului trecut, aşa şi nu s-a produs…
 • Monitorul Economic nr. 24, Q1, 2015
  Anul: 2015 Autor: Liubomir Chiriac, Viorel Chivriga, Ion Tornea, Sergiu Gaibu, Angela Secrieru, Corina Gaibu, Victor Parlicov, Tatiana Lariușin, Diana Enachi și Diana Lungu
  Anul 2014 este anul semnării Acordului de Asociere dintre țara noastră și Uniunea Europeană, aducând, totodată, posibilitatea cetățenilor deținători de pașapoarte biometrice de a călători fără vize spre 26 de țări din Spațiul Schengen. La polul opus, avem presiunile politico-economice din partea Federației Ruse manifestate prin embargouri economice nejustificate și abordările agresive vis-a-vis de migranții moldoveni.
 • Economic Outlook, decembrie 2015
  Anul: 2015 Autor: Viorel Chivriga, Diana Enachi, Corina Gaibu, Sergiu Gaibu, Tatiana Lariușin, Victor Parlicov, Ion Tornea
  În toiul discuțiilor sterile privind investirea unui nou guvern, criza economică a prins teren în mai multe sectoare ale economiei R. Moldova. În semestrul II al anului curent, Produsul intern brut (PIB) a înregistrat o reducere în termeni reali – cu 3,7% faţă de trimestrul III 2014, pe seria brută şi cu 4,1% pe seria ajustată sezonier; faţă de trimestrul II 2015, pe seria ajustată sezonier, PIB s-a diminuat cu 2,5%...​​
 • Economic Outlook: Criza economică - impact și măsuri de răspuns 2015
  Anul: 2015 Autor: Viorel Chivriga, Diana Enachi, Corina Gaibu, Sergiu Gaibu, Tatiana Lariușin, Diana Lungu, Victor Parlicov, Ion Tornea
  Economia Republicii Moldova trece printr-o perioadă dificilă de criză, caracterizată de încetinirea activităților economice, care s-au manifestat prin: reducerea consumului populației, încetinirea creșterii volumului producției industriale, scăderea volumului producției agricole și reducerea semnificativă a comerțului extern. Toate acestea au loc pe fundalul deprecierii valutei naționale, creșterii semnificative a prețurilor și imposibilitatea angajatorilor de a majora salariile. Toate acestea vor condiționa scăderea nivelului de trai al populației și contractarea, în continuare, a activității economice…​
 • Economic Outlook, IUNIE 2016
  Anul: 2016 Autor: Viorel Chivriga, Diana Enachi, Ion Tornea, Iurie Gotișan, Veaceslav Berbeca, Corina Gaibu, Sergiu Gaibu, Marian Gurghiș
  Anul 2015 a fost unul cu multe provocări pentru economia națională (deprecierea monedei naționale, creșterea semnificativă a prețurilor de consum, scăderea semnificativă a importurilor și exporturilor), dar și înghețarea suportului bugetar extern, criza din sectorul financiar-bancar. După investirea unui nou Guvern provocările economice au rămas în mare măsură aceleași. Eliminarea acestora depinde în mare măsură de prestația și capacitatea Guvernului de a accelera reformele economice…​​
 • Economic Outlook, SEPTEMBRIE 2016
  Anul: 2016 Autor: Viorel Chivriga, Diana Enachi, Ion Tornea, Iurie Gotișan, Veaceslav Berbeca, Corina Gaibu, Sergiu Gaibu
  Prognozele de la început de an s-au adeverit pe deplin. Economia reală nu a generat nici un factor inflaționist. La momentul actual s-a finalizat majorarea tarifelor la energie termică, dar modificările operate nu vor fi de natură să schimbe situația generală, astfel inflația pentru 2016 nu va depăși valoarea de 2%, situându-se mai curând în jurul valorii de 1,7%.​​..

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri