Politici regionale

Politici regionale

Politica de dezvoltare regională este un domeniu relativ recent de reglementare și implementare în Republica Moldova. Studiule îşi propun o analiză a dezvoltării regionale, în particular pentru a scoate în evidenţă principalii indicatori din punct de vedere regional.

 

 

 

 • Dezvoltări regionale în Republica Moldova
  Anul: 2005 Autor: Igor Munteanu
  Cuvântul regiune derivă de la cuvântul latin “regere”, care înseamnă „a conduce”. Înţelesul occidental al conceptului de „regiune” sugerează existenţa unei entităţi funcţionale legată de eforturile guvernamentale şi neguvernamentale de a vedea dezvoltarea naţională prin intermediul unor politici sociale cât mai eficiente.
 • Republica Moldova: între democraţie regională şi demagogie
  Anul: 2006 Autor: Igor Munteanu
  Până decembrie 1998, în Republica Moldova, nu se putea vorbi serios despre o dezvoltare regională stricto senso, deoarece fostele entităţi teritoriale — raioanele sovietice, ca unităţi administrativ–teritoriale de nivelul doi, erau mult prea mici pentru a fi considerate drept regiuni adevărate şi, nici chiar în plan funcţional acestea nu aspirau la funcţiile proprii pentru regiuni, îndeplinind nişte sarcini utilitare, încredinţate lor ca centre decizionale concentrate din partea diverselor ramificaţii ale sistemului de partid unic...
 • portunități de investiții în Ungheni
  Anul: 2006 Autor: Viorel Chivriga, Timur Onica, Sergiu Scutaru, Sergiu Cladco
  Datorită amplasării geografice, Republica Moldova dispune de o serie de avantaje comparative în raport cu ţările din regiune – tradiţii specifice atât estului cât şi vestului, viitorul statut de ţară vecină cu Uniunea Europeană şi condiţii favorabile pentru accesarea pieţelor din UE.
 • Efectele descentralizării: Rolul reprezentantului Guvernului în unităţile administrativ-teritoriale
  Anul: 2008 Autor: Victor Popa
  Este normal şi incontestabil faptul că, în orice societate, căutarea şi implementarea unui sistem modern de administraţie publică este o necesitate obiectivă, mai ales în statele care s-au angajat într-o tranziţie de la o societate închisă spre o societate deschisă, bazată pe democraţia pluralistă...
 • Mecanisme de consultare şi dialog între Guvern şi autorităţile publice locale
  Anul: 2009 Autor: Ion Beschieru
  După destrămarea blocului sovietic la începutul anilor ‘90 ai secolului trecut, conceptul „guvernării pe mai multe nivele” devine un model care se bucură de o recunoaştere din ce în ce mai mare în spaţiul post-sovietic. Anterior, în anul 1985, comunitatea europeană a statuat că „exerciţiul responsabilităţilor publice trebuie, de-o manieră generală, să revină de preferinţă acelor autorităţi care sunt cele mai apropiate de cetăţeni”...
 • Evaluarea atitudinilor, capacităţilor şi nevoilor autorităţilor Republicii Moldova în contextul proceselor de integrare europeană
  Anul: 2011 Autor: Mircea Bordeianu, Olesea Cruc, Ion Osoian
  În 2010, Republica Moldova (RM) a lansat negocierile cu UE privind semnarea unui Acord de Asociere. Aceasta presupune un proces complex de ajustare a competenţelor tehnice şi strategice la nivel de organe administrative şi politice ale Guvernului şi agenţiilor sale subsidiare, care vizează crearea unei compatibilităţi între legile şi practicile interne, pe de o parte, şi acquis-ul comunitar al UE, pe de altă parte.
 • Oportunități pentru investiții în Găgăuzia
  Anul: 2008 Autor: Liubomir Chiriac, Igor Munteanu, Mihail Shalvir, Vlad Catlabuga, Veaceslav Ioniță
  Înțelegerea avantajelor și a priorităților locale pentru a atinge prosperitatea regională și bunăstarea contează cel mai mult. Chiar mai important este, totuși, mobilizarea populației, mediului de afaceri şi autorităţilor locale şi centrale.
 • Strategia de dezvoltare socio-economica a UTA Gagauzia
  Anul: 2009 Autor: IDIS Viitorul
  Documentul analizează economia UTA Găgăuzia şi scoate în evidenţă principalele domenii care au nevoie de investiţii, resurse finciare pentru impulsionarea producţiei şi creşterea exporturilor şi vânzărilor pe piaţa locală.
 • Disparități regionale în republica Moldova
  Anul: 2016 Autor: Iurie Gotișan
  Concepţia asupra regiunii de dezvoltare este de fapt o idee europeană, unul dintre principiile fundamentale de funcţionare a UE şi o condiţie a reformei administrative din statele membre, candidate sau asociate ale acesteia. Termenul de „regiune” nu are trasate nişte graniţe clar definite, fiind prezentat în variate moduri de-a lungul timpului.
 • Politica de dezvoltare regională: realizări și perspective
  Anul: 2016 Autor: Veaceslav Berbeca
  Politica de dezvoltare regională este un domeniu relativ recent de reglementare și implementare în Republica Moldova. Legea nr. 438 din 28.12.20061 stabilește fundamentele definitorii ale realizării acestei politici. Totuși, din perspectiva termenilor de implementare, evidențiem anul 2009 drept un pas important în privința inițierii și promovării politicii de dezvoltare regională în Republica Moldova când a început crearea sistemului instituțional și adoptarea cadrului normativ secundar...

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri