Cele mai bune și cele mai proaste politici locale din Moldova

Cele mai bune și cele mai proaste politici locale din Moldova

Context

Sumarul este elaborat în cadrul proiectului „Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Republica Moldova”. Proiectul este implementat de IDIS „Viitorul”, în parteneriat cu Institutul pentru Reforme Economice și Sociale din Slovacia (INEKO), cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Inițiativa are ca scop îmbunătățirea transparenței și a stabilității financiare a autorităților publice locale și a întreprinderilor de stat din Moldova prin transferul de know-how din proiectele similare implementate cu succes în Slovacia.

Politicile incluse în sumar au fost identificate, analizate și apreciate cu suportul unui Consiliu de evaluatori independenți selectați de Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”, pe baza experienței lor administrative și de cercetare din diverse domenii. Membrii Consiliului de Evaluare își desfășoară activitatea în cadrul autorităților publice, agenții de dezvoltare regională, think tank-uri, instituții media, asociații de business și mediul academic. Evaluatorii au fost invitați să evalueze o serie de decizii și politici locale cu caracter social-economic (reglementări, decizii de privatizare, documente de strategie, concepte de politici publice), propuse ori adoptate de către autoritățile publice locale de nivelul I și II, în domeniul lor de atribuții recunoscute de legislație.

Metodologia evaluării

Metodologia de evaluare a fost elaborată de către IDIS „Viitorul”, în parteneriat cu Institutul pentru Reforme Economice și Sociale din Slovacia (INEKO), cu sprijinul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid).

Astfel, membrii Consiliului de Evaluare au examinat 10 politici reprezentative pentru dezvoltare economică și socială locală după două criterii: (1) calitate și (2) relevanță (importanța lor pentru comunitate și actorii locali). Măsurarea a inclus estimarea efectelor acestor politici și decizii locale asupra dezvoltării sustenabile și bunăstării comunităților în care acestea au apărut; adică efectele multiplicatoare.

Grila de măsurare a calității măsurii cuprinde valori variabile de la dezaprobare deplină la evaluare neutră (0) până la aprobare deplină [-3; +3]. Experții au evaluat și importanța măsurii pentru societate și economie, folosind o scară procentuală [0%; 100%], notând prin acest indicator gradul de durabilitate al măsurării pentru comunitatea locală și societate în ansamblu. La fel, membrii Consiliului de Evaluare au menționat avantajele și dezavantajele măsurilor pe care le-au evaluat. Comentariile lor despre măsurile evaluate reprezintă o parte a evaluării calității de către Consiliu.

Scorul final al fiecărei politici a fost calculat pe baza valorii medii obținute de la calitatea politicii înmulțită la coeficientul ce exprimă valoarea medie a importanței măsurii pentru comunitatea locală și economie. Scorul final variază între [-300; +300]. Potrivit metodologiei folosite, toate măsurile pot fi reprezentate pe o hartă de intensități relative, care indică astfel contribuția evaluată de experți a măsurilor respective asupra dezvoltării sociale și economice.

GRILA DE MĂSURARE

Top 10 cele mai bune și cele mai proaste politici locale (februarie 2019)

Top 10 cele mai bune și cele mai proaste politici locale (octombrie 2018)

Top 10 cele mai bune și cele mai proaste politici locale (iulie 2018)

 

Top 11 cele mai bune și cele mai proaste politici locale (aprilie 2018)

Top 13 cele mai bune și cele mai proaste politici locale (februarie 2018)

 

 

 • Sumarul celor mai bune și cele mai proaste 10 politici locale și regionale din Republica Moldova (februarie 2019)
  Anul: 2019 Autor: Ana-Maria Veverița
  Evaluarea politicilor locale și regionale din Republica Moldova urmărește descrierea practicilor durabile, rezistente în timp, care pot fi transferate și în alte comunități, având ca rezultat final îmbunătățirea calității politicilor locale și regionale de dezvoltare. Astfel, în această publicație sunt descrise 10 politici locale și regionale implementate în perioada noiembrie 2018 -ianuarie 2019; este vorba de politici cu o valoare adăugată, care pot fi considerare unice, inovatoare și semnificative pentru dezvoltarea economică și socială a Republicii Moldova, dar și două măsuri, care pot provoca daune și care nu ar trebui să reprezinte un exemplu pentru autoritățile care doresc să se modernizeze și să fie transparente.
 • Sumarul celor mai bune și cele mai proaste 10 politici locale și regionale din Republica Moldova (octombrie 2018)
  Anul: 2018 Autor: Ana-Maria Veverița
  Evaluarea politicilor locale și regionale din Republica Moldova urmărește descrierea practicilor durabile, rezistente în timp, care pot fi transferate și în alte comunități, având ca rezultat final îmbunătățirea calității politicilor locale și regionale de dezvoltare. Astfel, în această publicație sunt descrise 10 politici locale și regionale implementate în perioada august-octombrie; este vorba de politici cu o valoare adăugată, care pot fi considerare unice, inovatoare și semnificative pentru dezvoltarea economică și socială a Republicii Moldova, dar și două măsuri, care pot provoca daune și care nu ar trebui să reprezinte un exemplu pentru autoritățile care doresc să se modernizeze și să fie transparente.
 • Sumarul celor mai bune și cele mai proaste 10 politici locale și regionale din Republica Moldova (iulie 2018)
  Anul: 2018 Autor: Ana-Maria Veverița
  Evaluarea politicilor locale și regionale din Republica Moldova urmărește descrierea practicilor durabile, rezistente în timp, care pot fi transferate și în alte comunități, având ca rezultat final îmbunătățirea calității politicilor locale și regionale de dezvoltare. Astfel, în această publicație sunt descrise 10 politici locale și regionale implementate în perioada mai-iulie 2018; este vorba de politici cu o valoare adăugată, care pot fi considerare unice, inovatoare și semnificative pentru dezvoltarea economică și socială a Republicii Moldova, dar și două măsuri, care pot provoca daune și care nu ar trebui să reprezinte un exemplu pentru autoritățile care doresc să se modernizeze și să fie transparente.
 • Sumarul celor mai bune și cele mai proaste 11 politici locale și regionale din Republica Moldova (aprilie 2018)
  Anul: 2018 Autor: Igor Munteanu
  Evaluarea politicilor locale și regionale din Republica Moldova urmărește descrierea practicilor durabile, rezistente în timp, care pot fi transferate și în alte comunități, având ca rezultat final îmbunătățirea calității politicilor locale și regionale de dezvoltare. Astfel, în această publicație sunt descrise 11 politici locale și regionale implementate în perioada februarie-aprilie 2018.
 • Sumarul celor mai bune și cele mai proaste 13 politici locale și regionale din Republica Moldova
  Anul: 2017 Autor: Igor Munteanu
  Evaluarea politicilor locale și regionale din Republica Moldova urmărește descrierea practicilor durabile, rezistente în timp, care pot fi transferate și în alte comunități, având ca rezultat final îmbunătățirea calității politicilor locale și regionale de dezvoltare. Astfel, în această publicație sunt descrise 13 politici locale și regionale implementate în perioada noiemrie 2017-ianuarie 2018.

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri