Laborator sociometric

Laborator sociometric

Laboratorul Sociometric a fost inființat la19 Noiembrie 2015 cu suportul Fundației Hanns Seidel și reprezintă o platformă a IDIS Viitorul de analiză, monitorizare și evaluare a politicilor publice în domeniul social. O echipă de experți locali, în parteneriat cu instituții specializate din străinătate desfășoară cercetări aplicate și dezvoltă tehnici de măsurare a programelor naționale din sectorul social. Principalele domenii, care sunt investigate, țin de eradicarea sărăciei, reducerea inegalităților și egalitatea de gen, sistemul de asigurări sociale și statul bunăstării, piața muncii și migrația, tendințe demografie, reforma educației, politici lingvistice și integrarea minorităților naționale, protecție și asistență socială, sănătate publică. Pentru mai multe detalii despre laboratorul sociometric click aici.

 

 • SALARIZAREA PERSONALULUI ȘTIINȚIFIC ȘI DIDACTIC DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL UNIVERSITAR DIN MOLDOVA: PROBLEME ȘI SOLUȚII POSIBILE
  Anul: 2017 Autor: Mariana Iațco
  Educația trebuie să fie o prioritate națională nu doar a guvernării, ci și a întregii societăți contemporane. Finalitatea educației constă în asigurarea procesului de valorificare a potențialului uman și a formării forței de muncă competitive, în transmiterea și crearea de noi valori culturale și general-umane, în participarea la construirea unei societăți bazate pe cunoaștere și progres.
 • MODIFICAREA CODULUI MUNCII AL REPUBLICII MOLDOVA: IMPACT ȘI EFECTE NEGATIVE
  Anul: 2017 Autor: Adrian Lungu
  Legea Codului Muncii comportă multiple riscuri sociale, iar unele propuneri de modificare ar putea afecta negativ și în mod direct grupuri vulnerabile de cetățeni și anumite categorii de angajați cum sunt tinerii specialiști, salariaţii cu copii în vârstă de la 3 la 6 ani, pensionarii pentru limită de vârstă etc. Astfel, unele propuneri de modificări la lege ar putea înrăutăți și mai mult condițiile de muncă și situația angajaților pe piața muncii
 • Lacune și riscuri în asitența farmaceutică și domeniul medicamentului
  Anul: 2017 Autor: Maria Cojocaru-Toma
  Impactul social al medicamentelor este semnificativ, deoarece aceste produse sunt necesare, în mod prioritar, reprezentanţilor păturilor social-vulnerabile, inclusiv copiilor, persoanelor cu anumite dezabilități, persoanelor în etate. Având în vedere că Legea cu privire la medicamente a fost aprobată în anul 1997, iar unele articole sunt depășite, se necesită o abordare sistemică în scopul reglementării condițiilor noi în domeniul medicamentului.
 • NOTĂ ANALITICĂ privind necesitatea reformei sistemului de pensii din Republica Moldova. O abordare sistemică
  Anul: 2016 Autor: Viorica Antonov
  Această notă analitică propune o scurtă analiză a situației sistemului de pensii din Republica Moldova, identificând inegalitățile esențiale din cadrul sistemului și cauzele nesustenabilității lui. De asemenea, sunt evidențiate punctele critice și particularitățile sistemului de pensii în raport cu dinamica pieței muncii.
 • Proiectul de lege cu privire la tichetele de masă: semne de întrebare
  Anul: 2017 Autor: Dorin Vaculovschi
  Tichetele de masă reprezintă un instrument de politică socială cu multiple efecte benefice pentru angajați, în primul rând, dar și pentu angajatori și economia naționlă, în general.

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri