Proces democratic

Proces democratic

Procesul democratic este ancorat pe modernizarea Republicii Moldova și constituie principalul obiectiv al societăţii moldoveneşti. Totuşi, Republica Moldova continuă să se confrunte cu un şir de probleme de ordin economic, social sau politic din cauza disfuncţionalităţilor instituţionale. Or, prin analizele elaborate se pune accent pe necesitatea implementării reformelor politice şi economice care se vor adresa soluționării provocărilor și problemelor cu care se confruntă Moldova.

 • Starea democrației locale în Republica Moldova
  Anul: 2017 Autor: Igor Munteanu, Liubomir Chiriac, Veaceslav Berbeca, Ana Znaceni, Maria Vremiș
  De la proclamarea independenţei, Republica Moldova a întreprins paşi vitali în direcţia instituirii şi punerii în aplicare a unor reforme importante de democratizare, inclusiv prin asumarea unui angajament politic de reformare a administraţiei publice şi de instituire a unor autorităţi publice locale descentralizate, autonome care să abordeze nevoile cetăţenilor prin metode democratice şi colaborative.
 • Reforma sistemului electoral al Republicii Moldova: impactul asupra sistemului politic moldovenesc
  Anul: 2017 Autor: Ion Tăbârță
  Proiectul de lege de schimbare a sistemului electoral are un puternic substrat politic și conține multe inconveniențe tehnico-juridice, scoase în evidență de către societatea civilă și indicate foarte explicit în avizul Comisiei de la Veneția. Ba mai mult, dezbaterile care au avut loc poartă un caracter cu aspecte manipulatoare
 • MOLDOVA PE CALEA DEMOCRAŢIEI ŞI STABILITĂŢII
  Anul: 2005 Autor: Igor MUNTEANU, Iulian CHIFU, Iulian FRUNTAȘU, Nicolae CHIRTOACĂ, Valeriu PROHNIŢCHI, Dan DUNGACIU, Ion NAVAL, Radu GORINCIOI, Boris ASAROV
  De la dezintegrarea URSS, adică din 1991 și până în prezent (2005), Republica Moldova a realizat un progres evident în consolidarea instituţiilor sale de stat, militare și civile, făcându-se observată pe harta geopolitică a Europei, dar mai puţin pe hărţile mentale ale decidenţilor politici din Occident...
 • Corupţia Politică: Context şi Semnificaţii
  Anul: 2005 Autor: Victor Popa, Igor Munteanu, Natalia Izdebschi, Ion Cuhal
  Din întreg vocabularul politic este greu de găsit un oricare alt cuvânt care ar fi mai des utilizat de către publicul larg decât cuvântul corupţie. Oratorii de partid şi ziariştii, scriitorii şi simplul filistin, conferenţiarii şi muncitorii sezonieri folosesc acest cuvânt cu atâta uşurinţă încât ar părea uneori că este un atribut inerent al vieţii politice.
 • Studiu de politici publice: "Sistemul de finantare a justitiei in RM", 2006, efectuat de IDSI Viitorul in cooperare cu Centrul de Studii si Politici Juridice
  Anul: 2005 Autor: Wojciech Marchlewski Veaceslav Ionita Igor Munteanu Domnica Lozinschi
  Separate de administraţia centrală, autorităţile judecătoreşti autonome reprezintă o caracteristică indispensabilă a statelor democratice. Rolul justiţiei independente este fundamentat de principiul separaţiei puterilor în stat: legislative, judecătorească şi executive. Principiul separaţiei puterilor reprezintă criteriul principal pentru interpretarea diverselor reglementă care stabilesc procedurile de funcţionare ale justiţiei.
 • LECŢII EUROPENE Experienţa Poloniei şi oportunităţi pentru Moldova
  Anul: 2007 Autor: Cristina Gherasimov, Victor Nichituş, Margareta Mămăligă, Marcel Spătari, Mircea Eşanu, Sergiu Navin, Mihail Peleah, Alexei Timofti
  Ultimii ani au fost caracterizaţi prin consolidarea dialogului politic şi a relaţiilor dintre Moldova şi Uniunea Europeană. În acest context, Moldova este abordată prin prisma Politicii Europene de Vecinătate, lansată de Comisia Europeană în mai 2004 ca răspuns la extinderea UE spre est şi necesitatea evitării unei noi divizări a Europei...
 • Proiectul Concepţiei Securităţii Naţionale: un test decisiv pentru elita politică
  Anul: 2007 Autor: umitru Mînzărari
  Oricare ţară este, fără îndoială, preocupată, în primul rând, de problema supravieţuirii sale în cadrul sistemului internaţional. Or, securitatea, în diversele sale forme, reprezintă interesul vital al statelor. Considerând că nu există un alt scop mai presus de asigurarea securităţii sale, guvernele...
 • Partidele politice din Republica Moldova: legi, practici şi reforme
  Anul: 2010 Autor: Igor Munteanu
  Abordările existente în raport cu modul în care trebuie să fie reglementate partidele politice variază destul de mult în spaţiul naţional al statelor OSCE. Consemnăm astfel state care nu dispun de legi speciale, ce ar reglementa funcţionarea partidelor politice, atribuindu-le acestora aceleași reglementări care guvernează orice alte tipuri de asociaţii – până la state care au consimţit să încorporeze prevederilor pertinente funcţionării partidelor politice într-un ansamblu specific de legi și reglementări...
 • 10 politicieni in scrutinul local din iunie 2007
  Anul: 2007 Autor: IDIS Viitorul
  Prin intermediul acestei burse, ne-am propus să consolidăm o platformă de instruire, de cercetare şi acţiune civică, care să asigure efectuarea unui transfer sistematic de practici utile şi experienţe inovatoare de învăţare a fenomenelor politice spre tineri cu potenţial înalt de a deveni formatori de opinie şi lideri politici în Republica Moldova. O echipă de experţi naţionali şi internaţionali au fost implicaţi în administrarea programului de instruire, iniţiat de IDSI, în cadrul unui calendar flexibil de implementare.
 • MOLDOVA PE CALEA DEMOCRAŢIEI SI STABILITĂŢII
  Anul: 2008 Autor: Igor MUNTEANU Iulian CHIFU Iulian FRUNTAȘU Nicolae CHIRTOACĂ Valeriu PROHNIŢCHI Dan DUNGACIU Ion NAVAL Radu GORINCIOI Boris ASAROV
  De la dezintegrarea URSS, adică din 1991 și până în prezent (2005), Republica Moldova a realizat un progres evident în consolidarea instituţiilor sale de stat, militare și civile, făcându-se observată pe harta geopolitică a Europei, dar mai puţin pe hărţile mentale ale decidenţilor politici din Occident. Spre deosebire de baltici, care s-au întipărit în imaginea publicului European ca un grup coesiv de naţiuni libere...
 • Planul de acțiuni UE / RM: restanțe sau eșec total? Policy Discusssion
  Anul: 2008 Autor: Dumitru Mîzărari
  Oportunitatea unei dezbateri serioase pe marginea acestui subiect ne-a fost sugerată şi de conferinţa, organizată în luna decembrie 2007, la Budapesta, de către Institutul Maghiar pentru Relaţii internaţionale, în cadrul căreia s-a discutat pe larg rolul statelor asociate „Grupului de la Vişegrad” în contextul Politicii Europene de Vecinătate (PEV)...
 • Implementarea legilor în Republica Moldova -“ probleme actuale
  Anul: 2008 Autor: Ion Beschieru, Viorel Furdui
  În prezentul Studiu autorii şi-au propus să identifice şi să efectueze o analiză teoretico-practică a celor mai importante probleme care afectează negativ procesul de implementare a legilor în Republica Moldova. Concomitent încearcă să abordeze şi să elucideze unele aspect importante şi actuale privind rolul şi responsabilitatea principalelor instituţii decizionale ale statului din domeniul adoptării şi implementării efective a cadrului legal în Republica Moldova: Parlament, Guvern, Preşedinte…
 • Ghid de iniţiative etice la nivel local
  Anul: 2008 Autor: IDIS Viitorul
  Prezentul Ghid cuprinde un set de iniţiative şi recomandări pentru diferite nivele ale administraţiei publice. Deşi pachetul de iniţiative nu este un instrument juridic, el constituie un set de stipulări conforme cadrului legal existent privind administraţia publică şi etica publică în Republica Moldova. Unele iniţiative recomandate în Ghid sunt deja acceptate şi răspîndite pe larg în practica administraţiei publice din Republica Moldova
 • Evaluarea finanţării partidelor politice şi campaniilor electorale
  Anul: 2009 Autor: Victor popa
  naliza efectuată arată cu acuitate asupra unor carenţe procedurale, provocate în mod deliberat, sub imperiul „necesităţii politice”. Autorul respinge cu tărie folosirea acestui argument în defavoarea spaţiului constituţional, protejat de prevederile şi forţa legii supreme. Potrivit autorului acestui studiu, autorităţile statului, Parlamentul, Preşedintele Republicii trebuie să întreprindă o serie de acţiuni concrete şi efective...
 • Controlul parlamentar şi problemele de echilibrare a raporturilor de putere
  Anul: 2009 Autor: Ion Creangă, Viorel Furdui
  Instituţia controlului parlamentar este chemată să asigure exercitarea unei importante funcţii a legislativului, care reflectă o expresie a forţei juridice a mandatului reprezentativ şi reprezintă una dintre marele prerogative ale puterii legislative. Funcţia controlului parlamentar, în mod deosebit, este una politică, găsindu-şi fundamentul în puterea suverană al cărui titular este poporul...
 • Reforma constituţională: un imperativ al timpului
  Anul: 2009 Autor: Victor Popa
  Este bine ştiut că normele de drept, reglementând relaţii sociale, au ca scop realizarea unor scopuri (finalităţi) clare, aşteptate de membrii societăţii, cum ar fi organizarea şi perfecţionarea vieţii sociale, includerea în ea a unor noi elemente care ar stimula dezvoltarea socio-economică, politică şi juridică a societăţii...
 • Finanţarea partidelor politice: între transparenţă şi obscuritate
  Anul: 2010 Autor: Cornel Ciurea, Cornelia Cozonac, Leonid Litra, Sergiu Lipcean
  Subiectul finanţării partidelor politice şi campaniilor electorale este unul de interes maxim pentru Republica Moldova, în contextul reformelor democratice şi integrării în spaţiul european. Cu toate acestea, RM rămîne restantă la capitolul ajustării legislaţiei la standardele şi recomandările instituţiilor europene cu autoritate în domeniul reglementării finanţării politice...
 • Aspecte instituţionale şi de reglementare a finanţării mass-media în Republica Moldova. Focus pe Teleradio-Moldova
  Anul: 2010 Autor: Sergiu Rusanovschi
  Studiul reprezintă o cercetare comparativă a transparenţei surselor de finanţare ale mass-media în cîteva ţări europene. Este surprinsă poziţia Consiliului Europei şi a Uniunii Europene referitoare la concentrarea proprietăţii de media, efectele asupra pluralismului surselor de informare, precum şi finanţarea serviciului public de radiodifuziune.
 • Perspectiva reglementării activităţii de lobby în Republica Moldova
  Anul: 2011 Autor: Pavel Troșin
  Acest deziderat a început să atragă atenţia cercetătorilor în domeniul politicilor publice din ce în ce mai mult în ultimele decenii, în special din spaţiul democaraţiilor occidentale. În principiu, lobby poate face şi face în activitatea zilnică oricine şi fiecare dintre noi...
 • Cartea Neagră a Mass-media moldoveneşti
  Anul: 2011 Autor: Ghenadie Mocanu
  Promovarea unui climat mediatic modern în Republica Moldova impune în primul rând realizarea unei condici a exemplelor şi practicilor negative cu care se confruntă mass-media din R. Moldova. Acest climat a fost afectat nespus odată cu venirea Partidului Comuniştilor la putere în Republica Moldova în 2001, marcând aproape pentru un deceniu dezvoltarea sectorului mass media.
 • Cartea Albă a Mass-media Moldoveneşti
  Anul: 2011 Autor: Marina Dumbravă, Ghenadie Mocanu
  Prezentul studiu este realizat în cadrul proiectului „Dezvoltarea şi promovarea unui climat mediatic modern în Republica Moldova”, implementat cu suportul Delegaţiei Uniunii Europene în Moldova în cadrul Instrumentului European pentru Democraţie şi Drepturile Omului. Proiectul a fost lansat la 19 martie 2010...
 • Finanţarea partidelor politice în alegerile locale din 2011: o mostră a relaţiilor medievale
  Anul: 2011 Autor: Cornel Ciurea, Sergiu Lipcean
  Campania electorală pentru alegerile locale generale din 5 şi 19 iunie 2011 este a cincea la număr care s-a desfăşurat în condiţiile unor reglementări mai stricte privind finanţarea partidelor şi campaniilor electorale. Odată cu adoptarea legii privind partidele politice din decembrie 2007, care a stabilit o serie de norme mai clare privind finanţarea partidelor...
 • Procedura de alegere a Preşedintelui -“ punct de pornire pentru o nouă reconfigurare a situaţiei politice din ţară
  Anul: 2011 Autor: Alexandru Baltag
  Drept argument servesc rezultatele alegerilor parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010, alegerilor locale din iunie 2011, dar şi rezultatele ultimilor sondaje de opinie, care arată clar că Partidul comuniştilor din Republica Moldova (PCRM) acoperă masiv segmentul de stânga, Partidul Democrat din Moldova (PDM) – centru-stânga...
 • Schimbarea regimului în Transnistria, la ce ar trebui să se aştepte Moldova?
  Anul: 2011 Autor: Leonid Litra
  Recentele rezultate ale scrutinului nerecunoscut din autoproclamata Republică Moldovenească Nistreană au fost surprinzătore pentru toţi. Surpriza nu este doar că Smirnov n-a ieşit pe primul loc; cea mai mare surpriză este că Smirnov n-a trecut nici în turul doi, iar candidatul “desemnat” al Rusiei (Kaminski) s-a clasat al doilea, luînd un pic mai mult decît Smirnov.
 • Analiză IDIS: Efectele schimbării sistemului electoral în Republica Moldova
  Anul: 2012 Autor: Leonid Litra
  Discuţiile privind necesitatea schimbării sistemului electoral în Republica Moldova au reprezentat o constantă a discursului politic şi public de la independenţă pînă în prezent. Deşi, de cele mai multe ori, aceste discuţii s-au purtat pe un teren teoretic, acum însă, ele sunt animate prin instrumente practice cum ar fi iniţiativele legislative, care servesc drept dovadă a seriozităţii intenţiilor de a schimba sistemul electoral...
 • Finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale din Republica Moldova: realităţi normative, alternative şi proiecte
  Anul: 2013 Autor: IDIS Viitorul
  Sistemul de finanţare a partidelor politice din Republica Moldova a tins să reflecte valorile, normele şi convenţiile dominante, atât formale, cât şi informale din societatea moldovenească. Însă, practicile şi procedurile instituţionale prin care sunt aplicate aceste valori, norme şi convenţii sunt conforme cu structura social-economică şi culturală dominantă a societăţii.
 • Autonomia găgăuză: şantaj politic sau în căutarea unor noi relaţii contractuale între Comrat şi Chişinău
  Anul: 2013 Autor: Veaceslav Berbeca
  În acest articol, autorul și-a propus drept scop să analizeze situaţia politică din regiunea autonomă găgăuză, în special, din perspectiva raporturilor dintre cele mai importante fracţiuni din UTA Găgăuzia. De asemenea, s-au evaluat cele mai importante aspecte care influenţează negativ relaţiile dintre Chișinău și Comrat...
 • Cauzele şi efectele referendumurilor din UTA Gagauz-Yeri
  Anul: 2014 Autor: Veaceslav Berbeca
  La 2 februarie 2014, pe teritoriul Unităţii Teritorial-Administrative Gagauz-Yeri (UTAG, Găgăuzia) au avut loc două referendumuri - unul cu caracter consultativ, al doilea cu caracter „legislativ”. În primul caz, locuitorii Găgăuziei au fost chemaţi la urne ca să se pronunţe în legătură cu vectorul politicii externe a Republicii Moldova, şi anume, să spună dacă sunt pentru aderarea ţării la Uniunea Europeană sau la Uniunea Vamală Rusia-Belarus-Kazahstan.
 • Reforma misiunii de pacificare în Transnistria: o premiză pentru soluționarea conflictului
  Anul: 2014 Autor: Cornel Ciurea Alyona Getmanchuk Leonid Litra Eduard Ţugui​
  Misiunile de pacificare au evoluat în secolul XX de la misiuni simple, care se ocupă doar de probleme de securitate până la misiuni de pacificare complexe, care depăşesc cu mult formatul clasic. Experienţa acumulată în desfăşurarea misiunilor de menţinere a păcii și eșecul aleatoriu al unor operaţiuni au stimulat formarea de misiuni mai profesioniste...
 • Consecințele referendumurilor din UTA Găgăuzia asupra unor raioane din R. Moldova
  Anul: 2014 Autor: Veaceslav Berbeca
  Acțiunile privind inițierea și organizarea referendumului în autonomia găgăuză referitor la vectorul politicii externe a Republicii Moldova a scos în evidență problema existenței unei poziții de contestare de către o parte a cetățenilor a politicii Chișinăului de apropiere de Uniunea Europeană.
 • Republica Moldova în vizorul presei din SUA
  Anul: 2014 Autor: Catriana Donovan, Michelle WI
  Mass-media americană nu reflectă prea mult problemele ce ţin de Republica Moldova şi Uniunea Europeană. Confruntată cu ameninţări din partea trupelor ruse, care staţionează pe teritoriul său, Republica Moldova caută ajutor din partea Occidentului, dar ce are de spus Occidentul despre această situaţie...
 • Distribuirea alocațiilor pentru investițiile capitale în baza criteriului de apartenență politică
  Anul: 2015 Autor: Veaceslav Berbeca
  Repartizarea alocațiilor de la bugetul de stat pentru autoritățile administrației publice locale, destinate finanțării cheltuielilor capitale, constituie un element important în viața politică din Republica Moldova. Politicienii folosesc acest instrument de finanțare a investițiilor capitale în scopuri politice...
 • Structura alianțelor în consiliile raionale: între deziderate și fapte
  Anul: 2015 Autor: Veaceslav Berbeca
  La 14 iunie 2014, în Republica Moldova au fost organizate alegeri locale. Acest scrutin, fiind desfășurat într-o perioadă dificilă din punct de vedere economic, politic și social, a constituit un examen dificil pentru partidele de la guvernare, în mod special, din cauza scandalului din sistemul financiar-bancar...
 • Dosarul Găgăuz: evoluții și recomandări din partea societății civile din Republica Moldova
  Anul: 2015 Autor: Cornel Ciurea Veaceslav Berbeca
  Rezolvarea problemei Găgăuze, în paralel cu chestiunea Transnistreană, reprezintă o problemă cheie pentru statalitatea Republicii Moldova. Constituirea Republicii Moldova ca stat nu poate fi imaginată fără crearea unui mod armonios de colaborare între autoritățile din Chișinău și Comrat. Ignorarea acestui aspect poate conduce la o tensionare periodică a relațiilor dintre autoritățile centrale și autonomie, fapt ce poate sabota luarea unor decizii politice cruciale.
 • Rezultatele alegerilor din Găgăuzia – eșecul Chișinăului?
  Anul: 2015 Autor: Veaceslva Berbeca
  La 22 martie au avut loc alegerile pentru postul de bașcan al UTA Găgăuzia-funcție râvnită inițial de 12 candidați. La secțiile de votare s-au prezentat circa 58.1% din numărul total de persoane înregistrate pe listele electorale. În urma numărării voturilor, Irina Vlah a obținut aproximativ 51% din voturile locuitorilor regiunii găgăuze...
 • Transparența procesului decizional în cadrul autorităților administrației publice locale. Probleme și soluții
  Anul: 2015 Autor: Viorel Pîrvan
  Prin această lucrare ne-am propus să cercetăm în ce măsura autorităţile publice locale aplică prevederile legii privind transparența în procesul decizional nr. 239 din 13.11.2008. Această lege este deosebit de importantă, deoarece reglementează dialogul și colaborarea între sectorul public şi destinatarii reglementărilor elaborate de acesta...
 • Transparența în activitatea Parlamentului: reguli clare și obligatorii pentru toți
  Anul: 2016 Autor: Agenda Națională de Business
  Audierea publică este o procedură transparentă de colectare de opinii, prin care orice individ, grup, organizaţie şi instituţie interesată îşi poate aduce contribuţia la definirea politicilor publice. Toţi cei interesaţi în a-şi expune, în prealabil, şi în scris, o opinie sub forma unei depoziţii, care urmează a fi susţinută şi verbal în timpul audierii propriu-zise
 • Democratizarea și dezvoltarea Republicii Moldova: probleme realizări și perspective
  Anul: 2016 Autor: Viorel Chivriga Cristina Avornic Marin Gurin Viorel Pârvan
  Democratizarea şi modernizarea Republicii Moldova constituie principalul obiectiv al societăţii moldoveneşti. În ultima perioadă au fost iniţiate şi implementate un şir de reforme în mai multe domenii în contextul integrării europene. Totuşi, Republica Moldova continuă să se confrunte cu un şir de probleme de ordin economic, social sau politic din cauza disfuncţionalităţilor instituţionale.

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri