Echipa

Igor Munteanu Dierctor Executiv

Igor Munteanu

Dierctor Executiv

Informație generală

Scientific degree : Doctor în Drept

Informația de contact

Număr de telefon: +373 / 22 22 71 30

E-mail: ig.munteanu@gmail.com

Studii

— Școla de Științe Politice, București (1992)

— Doctor în Drept, ULIM (2003)

Calificări și domeniiile de expertiză

— Politici Publice

— Științe Politice

— Drept administrativ

Liubomir Chiriac Vicedirector, IDIS Viitorul

Liubomir Chiriac

Vicedirector, IDIS Viitorul

Informație generală

Scientific degree : Dr. hab. în ştiinţe fizico-matematice

Informația de contact

Număr de telefon: +373 / 22 21 09 32

E-mail: liubomir.chiriac@viitorul.org

Studii

— Doctor în matematică, Academia de Științe a RM (2002)

Calificări și domeniiile de expertiză

— Administrație Publică Locală

— Societate civilă

— Managementul organizațiilor

— Dezvoltare strategică

— Descentralizare administrativă

— Politici publice

— Servicii publice

Viorica Antonov Expertă în politici sociale și dezvoltare

Viorica Antonov

Expertă în politici sociale și dezvoltare

Informație generală

Scientific degree : Doctor în politologie

Informația de contact

Număr de telefon: +373 / 22 22 71 30

E-mail: viorica.antonov@gmail.com

Studii

— Școala de Studii Politice a Consiliului Europei, Strasbourg (2014)

— Institutul de Federalism, Descentralizare și Soluționarea Conflictului, Universitatea din Fribourg, Elveția (2012)

— Masterat Erasmus Mundus, Dezvoltarea Locala Comparativă, Universitatea din Trento (Italia), Universitarea din Ljubljana (Slovenia) (2009)

— Masterat Studii de Pace și Conflicte, Universitatea Europeană pentru Pace din Austria (2008)

— Academia de Științe a Moldovei, Doctorat în Științe Politice (2007)

— Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative (2001)

Calificări și domeniiile de expertiză

— Politici privind piața muncii

— Incluziunea socială

— Dezvoltarea comunitară

— Educația și procesele migraționale

— Sistemul de pensii

— Politici de gen și participarea femeii în politică

Corina Gaibu Economistă

Corina Gaibu

Economistă

Informație generală

Scientific degree : Economistă

Informația de contact

Număr de telefon: + 373 22 227130

E-mail: corina.gaibu@viitorul.org

Studii

— Magistru în Inginerie și Management (UTM, 2004)

— Licentiata la Academia de Studii Economice din Moldova (2005)

— Licențiată la Universitatea Tehnica a Moldovei (2003)

Calificări și domeniiile de expertiză

— Analiza financiara

— Elaborarea de Politici economice

— Managementul proiectelor

— Management în afaceri

Sergiu Gaibu Expert în politici economice

Sergiu Gaibu

Expert în politici economice

Informație generală

Scientific degree : Specialist în Relații Economice Internaționale

Informația de contact

Număr de telefon: + 373 22 221844

E-mail: sergiu.gaibu@viitorul.org

Studii

— Licențiat la Academia de Studii Economice din Moldova (1998)

Calificări și domeniiile de expertiză

— Analiză financiară

— Banking

— Studii de fezabilitate

— Optimizarea proceselor organizaționale

— Elaborarea de politici Economice

— Managementul proiectelor

— Analiza și planficarea afacerilor

— Managementul Riscurilor

— Servicii publice

— Dezvoltare regională

— Efectuarea training-urilor

— Expertizarea actelor legislative și normative

Tatiana Lariușin Economistă superioră

Tatiana Lariușin

Economistă superioră

Informație generală

Scientific degree : Dr. Economie

Informația de contact

Număr de telefon: +373 22 22 18 44

E-mail: tatiana.lariushin@viitorul.org

Studii

— Institutul Matematic (CEMI), Academia de Științe a URSS, Moscova (1986)

— Institutul de Prognoză Economică, Academia de Științe, Moscova (1988)

— Departamentul de Economie, Universitatea de Stat din Chișinău (1988)

Calificări și domeniiile de expertiză

— Experiență ca cercetător internațional în domeniul analizei economice și de strângere de fonduri pentru sectorul privat, în cadrul programelor și proiectelor Fondului Dunării pentru dezvoltarea durabilă

— Experiența operațională pentru cercurile de afaceri și consultări politice în cadrul Consiliului Economic Superior pe lângă Președintele Republicii Moldova, Consiliul Economic pe lângă Primului Ministru și fracțiunile parlamentare cu privire la dezvoltare

Viorel Chivriga Expert în politici economice

Viorel Chivriga

Expert în politici economice

Informație generală

Scientific degree : Coordonatorul Departamentului Economie de Piață Funcțională

Informația de contact

Număr de telefon: +373 22 22 18 44

E-mail: viorel.chivriga@viitorul.org

Studii

— Doctorat Universitatea Agrară din Moldova (1991)

— Magistru în management. Școala Națională de Studii Politice și Administrative, România (1994)

— Licențiat în agricultură, Universitatea Agrară din Moldova (1987)

Calificări și domeniiile de expertiză

— Management în afaceri

— Politici economice

— Politici economice

— Servicii publice

— Dezvoltare regională

— Investiţii, Comerţ internaţional şi intern

— Agricultură și dezvoltare rurală

— Securitate energetică și alimentară

— Evaluarea politicilor publice

— Expertizarea actelor legislative și normative

— Campanii de advocacy, lobby, informare și diseminare informații

— Mai mult de 70 de publicații științifice și brevete de invenții

Sergiu Lipcean Expert în politică

Sergiu Lipcean

Expert în politică

Informație generală

Scientific degree : Magistru în istorie

Informația de contact

Număr de telefon: +373 22 213632

E-mail: sergiu.lipcean@viitorul.org

Studii

— Magistru în istorie

Calificări și domeniiile de expertiză

— Analiza politică

— Politici de securitate

— Politică externă

— Campanii de advocacy, lobby, informare și diseminare informații

Valentin Lozovanu Expert în economia politică

Valentin Lozovanu

Expert în economia politică

Informație generală

Scientific degree : Magistru în Economie Politică Globală

Informația de contact

Număr de telefon: + 373 22 221844

E-mail: valentin.lozovanu@viitorul.org

Studii

— Magistru în Economie politică globală, Universitatea din Kassel, Germania (2014)

— Școala Diplomatică Estonă, studii postuniversitare (2008)

— Licențiat în Relații internaționale la USM (2004)

Calificări și domeniiile de expertiză

— Relații (politice/economice) internaționale și securitate

— Economie politică

— Monitorizarea și evaluarea politicilor publice

Veaceslav Berbeca Expert în politică

Veaceslav Berbeca

Expert în politică

Informație generală

Scientific degree : Magistru în relaţii internaţionale

Informația de contact

Număr de telefon: +373 22 213632

E-mail: veaceslav.berbeca@viitorul.org

Studii

— Doctorand la Academia de Științe a Moldovei

— Magistru în științe politice. Universitatea de Stat din Moldova (2002)

— Licențiat în științe administrative. Școala Națională de Studii Politice și Administrative, România (2000)

Calificări și domeniiile de expertiză

— Partide politice

— Finanțarea partidelor politice

— Politici de securitate

— Politică externă

— Campanii de advocacy, lobby, informare și diseminare informații

Victor Parlicov Expert în politici energetice

Victor Parlicov

Expert în politici energetice

Informație generală

Scientific degree : Licenţiat în Relaţii Economice Internaţionale

Informația de contact

Număr de telefon: +373 / 22 22 18 44

E-mail: victor.parlicov@viitorul.org

Studii

— Licențiat în relații economice internaționale (Academia de Studii Economice din Moldova), Chișinău, 2000

Calificări și domeniiile de expertiză

— Politici în sectorul energetic

— Mediul de afaceri

— Evaluarea strategiilor, proiectelor, sectoarelor economice

— Managementul în afaceri

— Evaluarea politicilor publice

— Expertizarea actelor legislative și normative

— Campanii de advocacy, lobby, informare și diseminare a informației

— Consultanță în afaceri, training

Ion Muntean Expert asociat în energetică

Ion Muntean

Expert asociat în energetică

Informație generală

Scientific degree : Doctor în economie și management

Informația de contact

Număr de telefon: +373 / 69403204

E-mail: 4muntean@gmail.com

Studii

— Doctor în economie și management, ramura energetică ( Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, 2015)

— Magistru în inginerie și managementul calității (Facultatea de energetică, Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, 2010)

— Inginer metrolog (Facultatea de energetică, Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, 2008)

Calificări și domeniiile de expertiză

— Evaluarea politicilor publice în domeniul energetic

— Elaborarea studiilor și analizelor în domeniul energetic

— Implementarea sistemelor de management energetic

— Expertizarea actelor legislative și normative

— Activitatea didactică la Facultatea de Energetică și Inginerie Electrică, UTM

— Elaborarea ghidurilor, modulelor de instruire, publicații științifice și organizarea seminarelor de instruirea în domeniul managementului energetic, eficienței energetice și energiei regenerabile

Victor Ursu Coordonator Relații Publice

Victor Ursu

Coordonator Relații Publice

Informație generală

Scientific degree : PR

Informația de contact

Număr de telefon: +373 / 69017396

E-mail: ursu.victoor@gmail.com

Studii

— Masterat în Comunicare (USM, 2011)

Calificări și domeniiile de expertiză

— PR

Angela Secrieru Expertă în politici financiare

Angela Secrieru

Expertă în politici financiare

Informație generală

Scientific degree : Doctor habilitat în Științe Economice

Informația de contact

Număr de telefon: +373 / 22 22 71 30

E-mail: angela.scrieru@viitorul.org

Studii

— Academia de Studii Economice

Calificări și domeniiile de expertiză

— Public finance

Leonid Litra Expert asociat în politică

Leonid Litra

Expert asociat în politică

Informație generală

Scientific degree : Expert asociat

Informația de contact

Număr de telefon: +373 / 22 22 71 30

E-mail: leonid.litra@viitorul.org

Studii

— Magistru în studii europene şi internaţionale

Calificări și domeniiile de expertiză

— Politică

Veaceslav Ioniță Expert în politici economice

Veaceslav Ioniță

Expert în politici economice

Informație generală

Scientific degree : Doctor în economie

Informația de contact

Număr de telefon: 069134567

E-mail: veaceslav.ionita@gmail.com

Studii

— Doctor în economie (2000)

Calificări și domeniiile de expertiză

— Finanțe

— Reglementarea mediului de afaceri

— Elaborarea studiilor economice

— Finanțe, sectorul real

— Investiții

— Macroeconomie

Iurie Gotișan Expert în politici economice

Iurie Gotișan

Expert în politici economice

Informație generală

Scientific degree : Doctor, conferențiar univ.

Informația de contact

Număr de telefon: +373 069 215 632

E-mail: gotisani@hotmail.com

Studii

— Postdoctorat în ”Diplomație și Securitate”, Polonia (2012)

— Masterat la Universitatea Comenius din Bratislava, Slovacia (2011)

— Academia de studii Economice București, doctor în economie (2002)

Calificări și domeniiile de expertiză

— Economie și politici economice

— Dezvoltare regională

— Analiza riscurilor

— Managementul informațiilor

— Politici migraționale

Ana Znaceni Specialist elaborare de proiecte și granturi

Ana Znaceni

Specialist elaborare de proiecte și granturi

Informație generală

Scientific degree : Licențiată în economie

Informația de contact

Număr de telefon: +373 22 22 23 31, 22 18 44

E-mail: ana.znaceni@viitorul.org

Studii

— Facultatea Finanțe și Bănci, Universitatea de Stat din Moldova (2009)

Calificări și domeniiile de expertiză

— Scrierea proiectelor

— Gestionarea proiectelor

— Cooperarea transfrontalieră

— Egalitatea de gen

— Dezvoltare locală

Diana Enachi Economistă

Diana Enachi

Economistă

Informație generală

Scientific degree : Master business și administrare

Informația de contact

Număr de telefon: +373 221844

E-mail: dina.enachi@viitorul.org

Studii

— Masterat în Business și Administrare, Facultatea Științe Economice, Universitatea de Stat din Moldova (2014)

— Licență în Finanțe, Facultatea Științe Economice, Universitatea de Stat din Moldova (2012)

Calificări și domeniiile de expertiză

— Finanțe publice

— Achiziții Publice

— Managementul riscurilor de corupție și politici anti-corupție

— Democrație și bună guvernare

— Transparență și date deschise

— Monitorizare și evaluare politici economice

— Advocacy, training și instruiri

Carolina Ungureanu Manager de granturi

Carolina Ungureanu

Manager de granturi

Informație generală

Scientific degree : Magistru în Relaţii Internaţionale

Informația de contact

Număr de telefon: +37322414844

E-mail: carolina.ungureanu@viitorul.org

Studii

— Universitatea din Geneva, Elveția, Facultatea de Științe Sociale și Economice (2008)

— Masterat în Relații Internaționale, Universitatea de Stat din Moldova (2005)

— Licențiată în Relații Internaționale, Universitatea de Stat din Moldova (2004)

Calificări și domeniiile de expertiză

— Scriere proiecte

— Egalitate de gen

— Științe politice

— Relații internaționale

— Migrație

— Training

Aliona Lazarev Ofițer financiar

Aliona Lazarev

Ofițer financiar

Informație generală

Scientific degree : Licențiată în economie

Informația de contact

Număr de telefon: +37322414844

E-mail: aliona.lazarev@viitorul.org

Studii

— Licențiată în economie, Universitatea de Stat din Moldova (2006)

Calificări și domeniiile de expertiză

— Finanțe și contabilitatea firmei

— Elaborarea rapoartelor financiare

— Evidența contabilă a documentelor primare

— Organizarea auditelor

Ion Tornea Economist

Ion Tornea

Economist

Informație generală

Scientific degree : Magistru în Administrarea Afacerilor

Informația de contact

Număr de telefon: + 373 22 227130

E-mail: ion.tornea@viitorul.org

Studii

— Bachelor in economic sciences, Academy of Economic Studies in Moldova Moldova (1996)

— Licențiat în studii economice, Academia de Studii Economice din Moldova (1996)

Calificări și domeniiile de expertiză

— Bănci, finanțe, sectorul rea

— Investiții

— Reglementarea mediului de afaceri

— Analiza, monitorizarea și evaluarea politicilor

— Elaborarea studiilor economice

— Advocacy

— Training

Ana-Maria Veverița Coordonatoare de program

Ana-Maria Veverița

Coordonatoare de program

Informație generală

Scientific degree : Magistru în Științe Politice

Informația de contact

Număr de telefon: (+ 373 22) 22 18 44

E-mail: ana.veverita@viitorul.org

Studii

— Școala de Studii Avansate în Jurnalism (2015)

— Facultatea de Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative, USM (2013)

— Facultatea de Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative, USM (2013)

Calificări și domeniiile de expertiză

— Dezvoltare locală durabilă (transparența și responsabilitatea financiară a autorităților administrației publice locale; identificarea și promovarea celor mai bune practici)

— Politici și servicii publice de calitate

— Cercetare și analiză sociologică

— Comunicare și PR instituțional

Denis Gorea Expert în politici economice

Denis Gorea

Expert în politici economice

Informație generală

Scientific degree : Ph.D. Economics

Informația de contact

Număr de telefon: +373 78121009

E-mail: denis.gorea@viitorul.org

Studii

— Ph.D. Economics, Goethe University Frankfurt (2014)

— M.Sc. Quantitative Economics, Goethe University Frankfurt (2010)

— Licențiat în Bănci și Burse de Valori, Academia de Studii Economice din București (2008)

Calificări și domeniiile de expertiză

— Macroeconomie

— Finanțe

— Impozite

— Banking

Ion Butmalai Economist

Ion Butmalai

Economist

Informație generală

Scientific degree : Master Relaţii Comerciale

Informația de contact

Număr de telefon: (+ 373 22) 22 18 44

E-mail: Butmalai.ion@gmail.com

Studii

— Master Relaţii Comerciale şi activitate vamală Academia de Studii Economice din Moldova (2012-2013)

— Licenţiat Economie mondială și economie-Relații Economice Internaționale, Academia de Studii Economice din Moldova (2009-2012)

Calificări și domeniiile de expertiză

— Finanţe publice

— Comerţ

— Reglementarea mediului de afaceri

— Elaborarea studiilor economice

— Macroeconomie