Noutăţi

Bunele practici europene în domeniul achiziţiilor publice durabile din Republica Moldova, prezentate în cadrul unui workshop desfăşurat de IDIS „Viitorul”

2023.06.28 Achiziţii publice Ana-Maria Veverița Imprimă

 

Achiziţiile publice durabile au un rol-cheie în eforturile Republicii Moldova de a deveni o economie eficientă din punct de vedere al alocării resurselor, iar odată cu statutul de țară candidată pentru aderare la Uniunea Europeană, modificările sistematice de abordare a achiziţiilor publice sunt imperativ necesare. La această concluzie au ajuns participanții la atelierul de lucru „Cum preluăm cele mai bune practici în materie de achiziții publice durabile din Uniunea Europeană în Republica Moldova”, care a avut loc pe 28 iunie 2023 la sediul Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”. Evenimentul a fost desfășurat în cadrul proiectului de cercetare și inovare „Consolidarea achizițiilor publice durabile în Republica Moldova”, şi a adunat reprezentanți ai autorităților contractante, societății civile şi operatori economici care activează în domeniul achizițiilor publice.

Proiectul „Consolidarea achizițiilor publice durabile în Republica Moldova”, finanțat din bugetul de stat în cadrul Programului de Stat 2020-2023, are ca scop să contribuie la soluționarea problemelor de protecție a mediului, concomitent cu reducerea semnificativă a inegalităților în plan social și a încurajării afacerilor durabile și a consumului sustenabil.

La atelierul de lucru au fost abordate politicile și bunele practici achizițiile publice durabile la nivel european, exemple de criterii de durabilitate pentru cele mai comune bunuri și servicii, dar şi recomandări practice pentru autoritățile contractante privind includerea criteriilor de durabilitate în documentația de atribuire și calcularea costurilor pe ciclul de viață al produsului

„Ne dorim ca cât mai multă lume să cunoască despre achiziţiile durabile, să formulăm propuneri şi să informăm autorităţile contractante şi operatorii economici despre aceste achiziţii prin analiza și preluarea celor mai bune practici internaționale și europene”, a declarat Carolina Ungureanu, cercetător științific în cadrul proiectului din partea IDIS „Viitorul”.

Maria Cojocari, doctor conferențiar universitar din cadrul USM, cercetător științific, coordonator în cadrul proiectului, a menționat „Achiziţiile durabile reprezintă un subiect important care ne poate ajuta să economisim eficient şi sustenabil resursele publice şi cele naturale, care sunt limitate. Sper ca acest proiect a contribuit la creşterea conştientizării, de către autorităţi, a importanţei achiziţiilor verzi”.

Totodată, Vadim Țurcan, expert asociat al IDIS „Viitorul” şi cercetător științific în cadrul proiectului, a prezentat propunerea de politici „Achiziții publice durabile”, care vizează implementarea unui cadru legislativ solid și coerent, care să promoveze achizițiile publice durabile în toate sectoarele și instituțiile publice. „Prin implementarea acestor politici, ne propunem să promovăm achizițiile publice durabile ca un instrument cheie în construirea unei societăți mai sustenabile și a unui mediu mai curat în Republica Moldova. Aceste politici vor aduce beneficii multiple, incluzând protecția mediului înconjurător, stimularea economiei locale, îmbunătățirea calității vieții cetățenilor și crearea unei imagini pozitive a țării în ceea ce privește angajamentul față de sustenabilitate”, a menţionat Vadim Ţurcan.

Printre propunerile de politici recomandate de către expert se numără adoptarea Legii privind achizițiile publice verzi, care va stabili cadrul legal de desfășurare a acestora; implementarea unor achiziții publice-pilot care prin exemple ar demonstra autorităților contractante avantajele achizițiilor durabile; instruirea operatorilor economici și autorităților contractante despre importanța și implementarea achizițiilor publice durabile pentru a spori capacitățile acestora de a utiliza criterii durabile în procesul de achiziții publice; setarea unor obiective clare privind implementarea achizițiilor durabile în Programul și Planul de acțiuni în domeniul achizițiilor publice; sau desfăşurarea unei campanii naționale de conștientizare a rolului și beneficiilor achizițiilor publice durabile.

Iar Diana Enachi, coordonator monitorizare achiziții publice şi cercetător științific în cadrul proiectului de la IDIS „Viitorul” a vorbit despre implementarea achizițiilor publice durabile în Republica Moldova în conformitate cu cele mai bune practici la nivel european. „La nivel de UE, achizițiile publice durabile sunt un instrument care nu are caracter obligatoriu, ceea ce înseamnă că decizia de a include aspecte de durabilitate în specificațiile tehnice ale bunurilor, serviciilor sau lucrărilor, aparține autorităților contractante. Cu toate acestea, achizițiile publice verzi au un rol cheie în eforturile UE de a deveni o economie mai eficientă din punct de vedere al alocării resurselor. Implementarea achizițiilor durabile/verzi contribuie și la stimularea unei cereri mai mari pentru bunuri și servicii mai durabile, care altfel ar fi dificil de introdus pe piață”, a spus experta.

Totodată, în cadrul atelierului de lucru au fost discutate o serie de recomandări pentru autoritățile contractante în implementarea achizițiilor publice durabile, cum ar fi utilizarea surselor de informații, bune practici, regulamente și directive ale UE privind achizițiile publice durabile; referinţa la etichetele ecologice și multiple certificări durabile, întrebuinţate în UE și la nivel internațional sau aplicarea Acordului-cadru în procesul de achiziție publică, în special pentru bunurile/serviciile/lucrările care se procură periodic.

La rândul lor, participanţii au apreciat informaţia prezentată drept una binevenită şi utilă, aflând cum pot aplica în procesul de procesul de planificare, organizare și desfășurare a proceselor de achiziții publicea criterii de durabilitate.

„Desfăşurăm în cadrul băncii achiziţii durabile şi acum prognozăm politica mediului, inclusiv cu stabilirea acelor criterii de achiziţii verzi şi durabile în planificarea contractelor de achiziţii publice”, a spus Ionițel Ludmila, jurisconsult principal Direcţia Achiziţii şi Management de la BNM.

Constantin Nedelea, Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate a menționat: „Noi suntem interesaţi în transpunerea obligativităţii implementării achiziţiilor publice durabile în actele normative”.

„Tot se vorbeşte despre achiziţiile durabile, dar avem nevoie de o reţetă concretă şi aproape de realitate ca să cunoaştem cum se aplică”, a adăugat Liliana Ceremuș, șef Secție achiziții publice de la Primăria mun. Bălţi.

Iar Virginia Bujor de la Accent electronic  SRL a adăugat că vrea să îşi lărgească orizonul profesional şi să cunoască cum se aplică achiziţiile durabile în domeniul IT.

Achizițiile publice durabile reprezintă un instrument puternic pentru promovarea sustenabilității, protejarea mediului înconjurător și stimularea unei economii responsabile. Prin integrarea principiilor de durabilitate în procesul de achiziții publice, este impulsionată producția și consumul responsabil, reducând impactul negativ asupra mediului și încurajând inovația și dezvoltarea tehnologiilor sustenabile.

Proiectul „Consolidarea achizițiilor publice durabile în Republica Moldova” urmărește să consolideze componenta de sustenabilitate a achizițiilor publice în Republica Moldova prin cercetare teoretico-metodologică și aplicativă, dar și prin analiza bunelor practici europene în materie de achiziții publice durabile.

Amintim că în cadrul proiectului a fost creat Ghidul de bune practici „Achiziţii publice durabile”, document care are ca scop prezentarea și analiza practicilor europene privind aplicarea criteriilor de durabilitate în procesul de achiziție publică a fost lansat pentru a promova practicile de achiziții publice durabile, în conformitate cu politicile și prioritățile naționale. De asemenea, a fost elaborată ediția a III-a a Indicelui de percepție a sistemului de achiziții publice, inclusiv percepția privind reglementarea și implementarea achizițiilor publice durabile/ecologice în Republica Moldova. Totodată, angajamentele internaționale, cadrul legal primar, dar și cel normativ-secundar al Republicii Moldova, în materie de achiziții publice au fost analizate, în cadrul următoarelor studii (1) Cartografierea angajamentelor asumate de Republica Moldova în cadrul acordurilor internaționale cu referire la achizițiile publice durabile; (2) Conceptul de durabilitate în legea achizițiilor publice: reglementare versus aplicare; și (3) Durabilitatea și protecția mediului. Componente ale cadrului normativ secundar în achiziții publice.

 

 

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us