Chairman's legacy

Chairman's legacy

Stimați prieteni,

În acest moment, parcurgem un traseu de intense turbulențe sociale și politice în Republica Moldova, care nu poate fi numit deloc plictisitor pentru cei tineri, plini de energie, lideri talentați și vizionari, angajați în acest moment în cadrul Institutului IDIS. În fiecare zi, ne angajăm în multiple bătălii de idei, ori de câte ori vederile, valorile, experiența sau pozițiile noastre civice sunt puse la încercare. 

Uneori ne mai poticnim, dar numai pentru a ne ridica mai puternici și mai întăriți de justețea principiilor pe care le apărăm cu întreaga noastră fire. Institutul pentru dezvoltare și inițiative sociale (IDIS) ”Viitorul” este recunoscut pe bună dreptate drept cel mai vechi, mai experimentat centru de instruire a tinerilor lideri, servind ca o sursă credibilă de expertiză profesională pe mai multe domenii de luare a deciziilor: mediu de afaceri, energie, bănci și finanțe, politică externă, dezvoltare locală, achiziții publice, politici de protecție socială, probleme de securitate națională, guvernare transparent și responsabilă.

Multitudinea problemelor pe care le considerăm importante este specific think tankurilor multi-tematice (multi-issue), din care face parte și IDIS. Din acest motiv, adeseori reușim să creăm sinergii cu diverse alte think tankuri din Moldova și din străinătate, cu scopul de a promova practice pozitive de guvernare, insuflând încredere în efortul migălos de căutare a unor soluții mai bune, capabile să trateze inegalitățile sociale, politice, economice, și de alt gen, pentru a descătușa energiile sectorului privat, depășind uriașele discrepanțe existente între calitatea vieții în Republica Moldova, considerată astăzi cea mai săracă țară a Europei, și alte țări europene din vecinătatea imediată, din spațiul Europei Centrale și de Est la care aparținem geografic, istoric și cultural.

Nouă, la IDIS, ne-a păsat întotdeauna de idea ”șanselor egale în viața politică”, de valorile democratice și eficacitatea sectorului public, a intervențiilor guvernamentale în sens mai larg, care ar trebui să fie mult mai inclusive și mai adecvate transformărilor tehnologice de astăzi.

Experții IDIS vor face eforturi consistente pentru a păstra și dezvolta în continuare calitatea de ”referință profesională” în domeniile menționate mai sus, rămânând însă aproape de oameni, indiferent de originile, limba vorbită, religia, rasa ori neamul lor, fără discriminare. IDIS va mobiliza în continuare oameni de bună credință din toată societatea, sindicaliști, oameni de afaceri, oameni de creație, generator de inovații și tehnologii noi, profesori, politicieni, activiști, într-o experiență inedită de formulare a interesului public, oriunde coeziunea socială și interesele naționale ne va chema la apel.

Eu vad în acest fel îmbrățișarea ideii de tradiție și continuitate, altfel spus, de memorie instituțională a Institutului IDIS, în următoarele decenii. Este calea pe care IDIS poate atinge misiunea sa publică, căutând alternative fezabile la problemele reale, construind sprijin public la ideile și principiile sale în formatul cadrul procesului decizional al țării. Această abordare va menține IDIS într-o paletă onorabilă de parteneriate cu organizații din Republica Moldova și din străinătate.

IDIS rămâne fidel tradițiilor sale instituționale de a fi non-partizan, dar active în viața public, dedicate valorilor democratice și angajamentului său public, principia care formează pilonii esențiali ai misiunilor sale pentru anii care vin. Salutându-I pe toți cei care subscriu acestei misiuni complexe, aș dori să vă urez mult noroc, dragi prieteni și parteneri ai IDIS.

Igor Munteanu

Fondator al IDIS

Februarie 2, 2017

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri