Noutăţi

Organizațiile societății civile continuă să monitorizeze integritatea achizițiilor publice din Moldova și să responsabilizeze actorii implicați

2022.12.06 Achiziţii publice Ana-Maria Veverița Imprimă

 

Articole, videoclipuri explicative, investigații jurnalistice, emisiuni TV, infografice și evenimente publice privind procesul de achiziție publică. Sunt o parte din rezultatele organizațiilor societății civile beneficiare de granturi în cadrul proiectului „Consolidarea integrității în achizițiile publice”, care este implementat de Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul" în colaborare cu Fondul de Parteneriat pentru Transparență din SUA. În acest sens, reprezentanții societății civile și echipa de implementare a proiectului și-au dat întâlnire online pe 30 noiembrie și 1 decembrie 2022 pentru a face schimb de experiență și a împărtăși rezultatele și impactul proiectelor lor în ultimul trimestru.

Asociațiile obștești „Localinvest", „Prospect", „Media-Guard" (în parteneriat cu Ziarul de Gardă),  „LEX XXI",  „Centrul Contact Cahul" (în parteneriat cu „Cahul 2030"), „AGER", „Părinți Solidari" și proiectul media „CU SENS” sunt organizațiile societății civile din Moldova care beneficiază de granturi în valoare totală de peste 185 de mii de dolari pentru monitorizarea achizițiilor publice. Programul de granturi desfășurat de IDIS „Viitorul" își propune să formuleze recomandări în scopul îmbunătățirii nivelului de comunicare cu autoritățile relevante, integritatea achizițiilor publice, eficiența achizițiilor publice, bugetele publice și capacitatea de bună guvernare.

„Pentru noi este important ca reprezentanții societății civile, dar și jurnaliștii din Republica Moldova să monitorizeze procesul de achiziție și să ofere recomandări pentru îmbunătățirea comunicării cu autoritățile și consolidarea integrității achizițiilor publice", a declarat Carolina Ungureanu, vicedirector IDIS „Viitorul" și managerul proiectului „Consolidarea integrității în achizițiile publice”.

La rândul său, Hady Fink, directorul de proiect din cadrul PTF, a specificat „Vrem să vedem impactul, rezultatele proiectelor, recomandările pentru autorități și modul în care achizițiile monitorizate contribuie la îmbunătățirea sistemului de achiziție publică și a legislației în domeniu".

Organizațiile, selectate pe baza unui proces competitiv beneficiază de suport financiar între 17 și 25 mii de dolari, asistență și expertiză în procesul de monitorizare a achizițiilor. Beneficiarii granturilor implementează proiecte de monitorizare a achizițiilor desfășurate de autoritățile publice, cum ar fi primăriile și consiliile raionale, întreprinderile cu capital public sau alte entități de stat. Rezultatele monitorizării sunt reflectate în articole jurnalistice, infografice, materiale analitice, discuții publice și evenimente de instruire.

Astfel, de la jurnaliștii proiectului media „CU SENS” putem afla prin intermediul materialelor video Investigație: De ce nu aud? de se tergiversează procedura de achiziție a implanturilor auditive, cine și cum poate contesta licitațiile publice și cum poți accesa licitațiile publice? Scopul nostru principal este să urmărim banii publici, iar prin munca noastră, să motivăm autoritățile să fie mai responsabile de modul cum gestionează resursele publice. Avem în Moldova baze de date deschise și instrumente care pot fi folosite în acest sens. Urmărim stegulețele roșii și analizăm achizițiile care implică sume mari de bani, achizițiile urgente sau legate de sănătate pentru că implică sume foarte mari", a subliniat jurnalista Olga Ceaglei.

În același timp, 15 tineri din regiunile țării au învățat să promoveze transparența în domeniul achizițiilor publice, cum este construit sistemul de achiziții, identifica riscuri de corupție, verifica datele și modul în care pot comunica aceste probleme în cadrul taberei de vară „Achizițiile publice în vizorul tinerilor” organizată de către Asociația „Media-Guard" în perioada 4-6 august și ulterior să scrie articole în domeniu. Asociația a publicat două investigații, a finalizat documentarea celei de-a treia și publicat două explicatoare video și urmează să mai publice încă trei, cum ar fi VIDEO EXPLICATIV: Cum verificăm achizițiile întreprinderilor cu capital de stat sau Firmele unui consilier raional de la Călărași, „abonate” la bugetul public. „Întreprinderile publice nu publică informații legate de achizițiile așa că ne-am concentrat pe monitorizarea achizițiilor efectuate de întreprinderile publice care au legătură de demnitarii de stat ce câștigă contracte cu astfel de întreprinderi și unde se atestă conflicte de interese. La mijlocul lunii decembrie vom avea evenimentul final, prezentând rezultatele și concluziile proiectului nostru", a spus Mariana Colun.

De asemenea, din cele șase materialele elaborate de Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă (AGER) în cadrul acestui semestru putem afla mai multe despre achizițiile publice sectoriale, cum ar fi achiziția de valoare mică a 22 000 sticle de apă potabilă de 1,5 l de către „Apă - Canal Chișinău", de ce ÎM „Regia Transport Electric” a încheiat un contract de achiziție în perioada în care la ANSC se afla pe rol o contestație sau alte cazurile ce țin de aplicarea Legii nr. 74/2020. „Una din problemele identificate constă în lipsa documentației standard în achizițiile sectoriale sau a listei de interdicție, sau lipsa includerii acestor tipuri de achiziții în sistemul MTender. Totodată, am organizat o masă rotundă unde am pus în discuție problemele cu care se confruntă entitățile contractante în procesul de desfășurare a achizițiilor sectoriale, dar și am formulat recomandări pentru eficientizarea cadrului legal", a subliniat Olga Diaconu, coordonatoare de proiecte AGER.

La rândul său, Asociația „Părinți Solidari” și-a propus să fie cu ochii pe achizițiile publice realizate de Ministerul Educației și Cercetării și alte nouă instituții din subordinea Ministerului. În acest sens, organizația a monitorizat în ultimele luni 14 proceduri de achiziții desfășurate de către șapte instituții, a monitorizat modul în care informațiile sunt publicate pe site-ul Ministerului Educației, de exemplu, planurile de achiziții și evaluarea acestora, a publicat două infografice și realizat o emisiune live pe Facebook despre achiziții publice realizate de Ministerul Educației și Cercetării. „Ministerul Educației continuă să fie una netransparentă deoarece nu monitorizează modul în care instituțiile din subordinea sa utilizează banii publici", a spus directoarea asociației, Ala Revenco.

La nivel regional, Asociația pentru Drepturile Omului „LEX XXI" din municipiul Bălți se mândrește cu două analize, cum ar fi Primăria municipiului Bălți vs. SRL „Tehnologica Construct”: ce interese ascunde procedura de achiziție privind „Reparația capitală a părții carosabile din str. Independenței mun. Bălți”?, două infografice, dar și un dialog public despre crizei energetică în planul anual de achiziții publice în municipiul Bălți" „Unele dintre recomandările pe care le-am transmis sunt legate de sesizarea contractantului despre încălcări ale contractului, impunerea de penalități sau solicitarea includerii operatorului în lista de interdicții", a zis Daniela Răileanu, asistentă în cadrul asociației.

Mai multe reportaje și articole de presă,  emisiuni, dar și seminare publice privind desfășurarea achizițiilor publice în raionul Cimișilia au fost elaborate de Asociația obștească „Prospect". De menționat că prin intermediul proiectului în premieră în grupul de lucru privind achizițiile publice au fost incluși reprezentanți ai societății civile și anume Asociația obștească „Prospect".

Întrebat de Sabine Engelhard, ofițer de proiect din partea PTF, cum au convins autoritățile să facă parte din grupul de lucru pe achiziții, directorul AO „Prospect", Andrei Bargan, a argumentat „Cred că au fost pur și simplu surprinși la început și au încercat să-și justifice reticența spunând că întrunirea grupului de lucru este secretă. Dar am fost de acord să semnăm un acord de confidențialitate și le-am spus că monitorizăm achizițiile în conformitate cu legea în cadrul unui proiect. Când au înțeles intenția noastră, au acceptat treptat situația. În general, oamenii nu știu care este rolul grupului de lucru, ce face acesta și cum se pot implica".

Asociația este un exemplu elocvent al unei organizații deschise, cu soluții, cooperantă și constructivă în dialog cu autoritățile. Aceste elemente reprezintă și cheia succesului", a argumentat Sabine Engelhard. Tot ea a fost interesată să afle dacă autoritățile contractante sunt sancționate pentru nerespectarea legislației în domeniul achizițiilor publice sau ce pericole ascund contractele cu sume foarte mici sau neargumentat de mari.

În același context, Lars Jeurling, membru al echipei de management și consilier de proiect la Fondul de Parteneriat pentru Transparență a vrut să cunoască de la organizațiile participante care sunt cele mai potrivite instrumente de monitorizare a achizițiilor publice în Moldova, dar și cât de eficient este sistemul MTender în acest scop.

Totodată, achizițiile publice desfășurate de Consiliul raional și Spitalul raional din Rîșcani, în special executarea contractelor, sunt monitorizate în cadrul proiectului implementat A.O. „Localinvest”. Valoarea totală a achizițiilor monitorizate de către asociație în acest trimestru este de aproape 24 de milioane de lei. Un produs în cadrul proiectului este și reportajul Reparație ca la carte, doar că fără prize, unde abia după finalizarea lucrărilor de reparație, Consiliul Raional Rîșcani și-a dat seama că nu a fost instalat sistemul de electricitate.

În raionul Cahul, de exemplu, achizițiile publice sunt monitorizare de către cetățeni și presa locală cu suportul A.O. Centrul „Contact-Cahul”. Astfel, au fost monitorizate șase proceduri de achiziție publice, creat un grup de lucru pe monitorizarea achizițiilor și publicate opt articole în presa locală, cum ar fi Când va fi reparat drumul de acces spre s. Alexanderfeld, raionul Cahul sau Două centre de sănătate din raionul Cahul vor fi reparate de compania care a construit Stadionul ATLANT. „În ultimele luni am realizat o serie de vizite în teren împreună cu membrii grupului de lucru și am angajat și un expert tehnic pentru a ne ajuta să înțelegem ce se întâmplă în domeniul achizițiilor lucrărilor de construcții. Un alt obiectiv al proiectului nostru este să conștientizăm publicul cu privire la necesitatea de a se implica în procesul de monitorizare a achizițiilor publice", a zis directorul asociației, Mihai Cucereanu. 

Ulterior, investigațiile, constatările și recomandările formulate de reprezentanții societății civile după procesul de monitorizare a achizițiilor vor fi transmise decidenților pentru a fi examinate și întreprinse acțiuni de îmbunătățire a situației, responsabilizând astfel autoritățile implicate. Rezultatul așteptat ar fi obținerea eficienței în utilizarea banilor publici, minimizarea riscurilor autorităților publice, și în final, bunuri, lucrări și servicii publice de calitate pentru cetățenii Republicii Moldova.

Pentru mai multe informații, contactați Ofițerul de presă al proiectului, Ana – Maria Veverița: ana.veverita@viitorul.org/veverita.maria@gmail.com sau la numărul de telefon (0 22) 221844.

 ……………….

Proiectul „Consolidarea integrității în achizițiile publice” este implementat de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul", în parteneriat cu Fondul de Parteneriat pentru Transparență (SUA). Proiectul urmărește susținerea reformelor în domeniul achizițiilor publice în Moldova, care vor spori transparența și corectitudinea achizițiilor publice prin împuternicirea cetățenilor de a responsabiliza instituțiile relevante.

IDIS „Viitorul” este un think tank independent, înființat în 1993 care combină cercetarea socială, politică și economică cu componente solide de advocacy. Instituția realizează cercetări aplicate de monitorizare pe mai multe domenii: economie, politica socială, politicile UE, dezvoltarea regională, dar și riscurile de securitate și de politică externă.

Fondul de Parteneriat pentru Transparenţă (PTF) are sediul în Washington DC și are misiunea este de a promova abordări inovatoare conduse de societatea civilă pentru îmbunătățirea guvernanței, creșterea transparenței, promovarea statului de drept și reducerea corupției în țările în curs de dezvoltare și în curs de dezvoltare. Din 2000, PTF a susținut peste 250 de proiecte care vizează promovarea implicării ONG-urilor în decizii, procese și legi care impun transparența și responsabilitatea în achizițiile publice.

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us