Reflecții & Reflexii

Sustenabilitatea financiară a întreprinderilor de stat: constatări și tendințe

Odată cu declararea independenței, Republica Moldova a început procesul de liberalizare a economiei și de privatizare a proprietăților publice. Actualmente, conform datelor statistice oferite de Camera Înregistrării de Stat, în Moldova activează 1 572 întreprinderi de stat și municipale, și 4 483 societăți pe acțiuni, unde, în mai puțin de 5% din aceste societăți, statul deține o cotă parte. Impactul companiilor în proprietatea publică asupra economiei naționale în termeni de persoane antrenate în câmpul muncii, conform datelor statistice oferite de Biroul Național de Statistică, aproximativ 8,4% din numărul total de angajați în Republica Moldova revin companiilor de stat și a celor municipale, pe când administrației publice îi revin aproximativ 21,9%, restul fiind sectorul privat.  

 

Totodată, conform datelor Biroului Național de Statistică, venitul din vânzări a companiilor în proprietatea publică reprezintă pentru anul 2016, aproximativ 20,1% din vânzările totale a agenților economici din Moldova. Prin urmare, impactul acestor companii asupra economiei țării, dar și a bunăstării populației este enormă. Pe lângă impactul social care îl au, prin implicarea în câmpul muncii a unui număr mare de persoane, aceste companii prestează servicii publice importante precum: salubrizarea, producția produselor de primă necesitate, aprovizionare cu resurse energetice, servicii de întreținere și dezvoltare a infrastructurii etc.

Întreprinderile de stat sunt lipsite de transparență și gestionare eficientă

În același timp, activele aflate în gestiunea acestor companii pe lângă valoarea intrinseca care o au, mai au și o valoare strategică, iar aici putem menționa infrastructura, fără de care economia țării nu ar putea exista. Chiar dacă aceste companii au o importanță majoră pentru economia țării, constatăm că acestea suferă de o lipsă de transparență, gestionare ineficientă suprapusă cu influența factorului politic. Unul din cele mai relevante exemple este impactul gestionării netransparente și defectuoase care au dus la achiziția dubioasă a Băncii de Economii, iar ulterior la delapidarea rezervelor BNM. 

Prin intermediul inițiativei implementate în comun de către IDIS și INEKO, scopul este de a crea instrumente care vor evalua sustenabilitatea financiară a companiilor în proprietatea statului dar și transparența lor. Odată ce procesele de luare a deciziilor, dar și datele cu caracter financiar sunt făcute publice, există un spațiu de manevră mai îngust pentru acțiuni defectuoase.

Citiți aici articolul integral - Sustenabilitatea financiară a întreprinderilor de stat: constatări și tendințe

Acest material face parte din seria de publicații Evaluarea sustenabilității financiare a companiilor municipale și de stat”.

Articolul este elaborat în cadrul inițiativei „Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Republica Moldova”, implementată de IDIS „Viitorul”, în parteneriat cu Institutul pentru Reforme Economice și Sociale din Slovacia (INEKO). Inițiativa este susținută financiar de Programul de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid) și are ca scop îmbunătățirea transparenței și a stabilității financiare a autorităților publice locale și a întreprinderilor de stat din Moldova prin transferul de know-how din proiectele similare implementate cu succes în Slovacia.

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us