Topul celor mai bune și a celor mai proaste politici locale din Republica Moldova

13 politici de succes au fost selectate și evaluate recent de către Membrii unui Consiliu de Evaluare la invitația specială a IDIS Viitorul, măsurând pe baza unor criterii aprobate metodologic gradul lor de acceptabilitate și relevanță, elementele care asigură politicilor locale durabilitate și apreciere.

Măsurile evaluate, altfel spus deciziile de politici identificate pe tot cuprinsul Republicii Moldova, corespund criteriilor internaționale de practici pozitive: sunt inovatoare, rare, notabile și semnificative pentru dezvoltarea economică și socială locală, având potențialul de a fi replicate și în alte localități. Cei 8 experți independenți ai Consiliului de Evaluare au avut misiunea de a examina un număr impounător de decizii de privatizări, documente de strategie, concepte de politici, propuse sau adoptate, măsuri de redresare și optimizare a unor servicii, construcții de infrastructură, făcute în limitele competențelor recunoscute de legislație penru autoritățile locale de nivelul I și II. Scorurile au fost calculate pe baza valorii medii obținute de la calitatea măsurii (politicii) înmulțită la coeficietul 2.08, ce exprimă valoarea medie a importanței indicatorului pentru dezvoltrea social-economică locală.

Pe primele șase locuri s-au situat potrivit scorurilor evaluate: or.Drochia (85,4%), Zaim (81.2%), Ruseștii Noi (79,%), Cărpineni (77,0%), Tătărăuca Veche (75%) și or.Cimișlia (73.0%). Evaluatorii au notat realizarea unui teren de tenis de câmp în satul Zagarancea (Ungheni), o practică inovatoare, creată prin atragerea de resurse externe, dar cu beneficii difuze pentru comunitate și fezabilitate îndoielnică. S-a remarcat Primăria Zaim (Căușeni), care organizează al 3-lea an consecutiv Festivalul Pomului, un proiect de promovare a pomiculturii excelent integrată în cadrul economiei locale și un exemplu pentru toată regiunea.

La iluminarea stradală eficientă la Tătărăuca Veche (Soroca), specialiștii susțin economii la consumul de electricitate și un serviciu mult mai bine organizat, dar cu obligația prmăriei de a menține și extinde durabilitatea proiectului cu resurse locale. La Drochia s-a implementat proiectul ”Responsabili de mediul in care trăim”, vizând colectarea deșeurilor menajere, constatându-se că sub-finanțarea serviciului din mijloace locale ar putea afecta durabilitatea acestuia. La Chirileni (Ungheni), Primăria a  construit un sistem modern de canalizare comunală și o stație nouă de epurare a apelor uzate, deși unii evaluatori au avut rezerve față de modelul de recuperare a costurilor din folosirea unui tarif de 15 lei pentru serviciul de de apă și canalizare. Evaluarea a relevat și reușita Primăriei Edineț de a înființa un nou parc industrial, un proiect de anvergură care poate impulsiona semnificativ economia locală și industriile care aduc mai multe resurse în bugetul local al orașului.

Lista integrală a celor mai bune și proaste politici locale o puteți vizualiza aici.

Analiza a fost făcută de IDIS „Viitorul”, în parteneriat cu Institutul pentru Reforme Economice și Sociale din Slovacia (INEKO), cu susținerea financiară a Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid) și Ambasada SUA în Republica Moldova.

Pentru alte detalii, vă rugăm să contactaţi responsabilul pe presă, Victor URSU la următoarea adresă: ursu.victoor@gmail.com  sau la numărul de telefon 069017396.