ANUNȚ: Concurs angajare experți în cadrul unui proiect transfrontalier

IDIS „Viitorul” anunță concurs pentru angajarea a 9 experți, pentru perioadă determinată (decembrie 2017 – februarie 2019), în cadrul proiectului„Turismul rural – un pas sigur spre stimularea cooperării transfrontaliere între raioanele Soroca (Republica Moldova) și Iampil (Ucraina, regiunea Vinnița)”.

Dosarele candidaților la concurs trebuie să conțină CV-ul (în română sau engleză) cu indicarea experienței relevante pentru poziția/ pozițiile aplicate.

Un candidat poate aplica pentru una sau mai multe poziții, însă va fi angajat doar pentru o singură funcție.

Termenii de referință privind calificările, abilitățile și experiența minimă necesară pentru fiecare poziție pot fi descărcați aici:

  1. Manager de proiect
  2. Coordonator de proiect (1)
  3. Coordonator de proiect (2)
  4. Expert în turism rural
  5. Expert în marketing
  6. Consultant în dezvoltarea afacerilor
  7. Consultant în administrația publică
  8. Ofițer de comunicare
  9. Manager financiar

Procedura de aplicare:

Dosarul (CV cu indicarea experienței relevante) va fi depus în plic sigilat, la sediul IDIS „Viitorul”, or. Chișinău, str. Iacob Hâncu 10/1, (cu Titlu: Angajare „Proiect transfrontalier” cu indicarea poziției pentru care se aplică) până pe data de 27 decembrie 2017, ora 16.00.

Pentru mai multe informații, faceți clik CONCURS ANGAJARE EXPERȚI