Raportul intermediar de audit energetic pentru sistemul de iluminat stradal din Călărași: eficiență și economii de până la 60%

Reprezentanți IDIS „Viitorul”, ai Primăriei Călărași, de la Fondul de Eficiență Energetică și firma „Eco Evolutions” SRL și-au dat întâlnire pe 26 septembrie în cadrul unei ședințe pentru a discuta raportul intermediar de audit energetic pentru sistemul de iluminat stradal în orașul Călărași. 

Evenimentul a avut loc în cadrul proiectului „Eficientizarea iluminatului public în orașul Călărași – Licurici în inima Codrilor”,  implementat de autoritatea publică locală din orașul Călărași, în colaborare cu IDIS „Viitorul”, cu sprijinul financiar al Uniunii Europene (UE). 

„În cadrul ședinței au fost scoase în evidență dificultățile care pot apărea în cadrul implementării proiectului și anume pilonii de electricitate care trebuie schimbați și îndreptați. De asemenea, luând în considerare că anumite cerințe din caietul de sarcini al proiectului nu au fost incluse în raportul prezentat, urmează ca aspectele tehnice să fie revăzute și integrate în varianta finală a raportului energetic”, a declarat Managerul proiectului, Liubomir Chiriac. 

Auditul energetic pentru sistemul de iluminat stradal este efectuat în premieră pentru orașul Călărași. În acest sens, raportul de audit energetic elaborat de compania „Eco Evolutions” SRL cuprinde măsuri complete de eficiență energetică pentru o lungime de 48 km în oraș. Documentul urmărește scopul de a reduce consumul de resurse energetice prin majorarea performanței energetice a sistemului de iluminat stradal, reducerea cheltuielilor financiar, cât și creșterea gradului de siguranță a locuitorilor. 

La rândul său, primarul orașului Călărași, Nicolae Melnic, a menționat: „Proiectul este unul ambițios și orice lucru care costă are nevoie de un audit bun. Din acest motiv, auditul energetic ne va permite să evităm anumite greșeli în proiectare, realizarea lucrărilor tehnice care vor începe în 2019 și implementarea în ansamblu a proiectului de eficiență energetică”. 

În baza investițiilor totale și a economiilor obținute pentru perioada de recuperare de 3,7 ani se obține o rată de rentabilitate de 19%. Din acest punct de vedere, proiectul este unul fezabil și se încadrează perfect în categoria proiectelor de eficiență energetică, se arată în proiectul raportului de audit energetic. „În calitate de măsuri de eficientizare a consumului de energie electrică la iluminatul stradal din orașul Călărași se propune instalarea corpurilor de iluminat cu LED-uri, care vor reduce consumul de până la 60%. Totodată, trebuie de menționat că punctele de aprindere sunt în stare bună și nu necesită mari schimbări, cu excepția ceasului electronic care trebuie înlocuit cu unul astranomic pentru a evita necesitatea de ajustare a acestuia în funcție de perioada anului”, a menționat Mihai Socolovschi, directorul companiei „Eco Evolutions” SRL.

Raportul final de audit energetic pentru măsurile de modernizare și eficientizare energetică a sistemului de iluminat public în orașul Călărași urmează să fie gata în luna octombrie a anului curent. 

Conform legislației naționale privind eficiența energetică, auditul energetic este obligatoriu pentru toate proiectele de eficiență energetică finanțate sau cofinanțate din bani publici. Auditul energetic este necesar pentru a identifica cele mai eficiente măsuri de economisire a energiei și pentru a aprecia costurile de investiție din cadrul proiectului. 

Proiectul „Eficientizarea iluminatului public în orașul Călărași – Licurici în inima Codrilor” este implementat de Primăria orașului Călărași, în parteneriat cu IDIS „Viitorul” și are o perioadă de 30 de luni. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul programului UE „Convenţia primarilor - proiecte demonstraționale" (CoM-DeP). Proiectul de eficiența energetică în orașul Călărași presupune instalarea unei rețele de iluminat de 21 de kilometri și iluminarea arhitecturală a două clădiri publice. Ca rezultat, proiectul va asigura o economie reală de 6 500 euro/an, va permite reducerea emisiilor de CO2 și a costurilor de întreținere și exploatare. 

***

Pentru mai multe informații, contactați Ofițerul de presă al proiectului, Ana – Maria Veverița: ana.veverita@viitorul.org sau la numărul de telefon (0 22) 221844.

Inițiativa EU4Energy acoperă tot sprijinul UE ce vizează îmbunătățirea furnizării energiei, a securității energetice și conectivității, precum și promovarea eficienței energetice și a utilizării resurselor regenerabile în țările Parteneriatului Estic: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina. UE oferă acest sprijin prin intermediul finanțării proiectelor și programelor care contribuie la reformarea piețelor energetice și la reducerea dependenței și consumului național de energie. Pe termen mai lung, aceasta face furnizarea de energie mai fiabilă, transparentă și accesibilă, reducând astfel deficitul energetic și facturile la energie atât pentru cetățeni, cât și pentru sectorul privat. Mai multă informație pe: www.EU4Energy.eu.