Anunț privind organizarea consultărilor publice

Consiliul raional Basarabeasca anunță desfășurarea consultărilor publice asupra „PROGRAMULUI LOCAL PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA EFICIENŢEI ENERGETICE A RAIONULUI BASARABEASCA 2019-2021” și PLANULUI LOCAL DE ACȚIUNI ÎN DOMENIUL EFICIENȚEI ENERGETICE 2019, elaborate în cadrul proiectului „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova”, implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova, cu suportul financiar al Ministerului Federal German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ), Uniunii Europene,  Guvernului României, Agenției Suedeze pentru Cooperare Internațională (SIDA) și Agenției pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională a Elveției (SDC).

În scopul îmbunătățirii situației, conducerea raionului Basarabeasca și-a propus elaborarea „Programului Local și Planului de Acțiuni în domeniul Eficienței Energetice” care include sectoarele clădirilor publice și cel al iluminatului public, ce dispun de cel mai mare potențial de economisire a energiei.

Programul Local de Îmbunătățire a Eficienței Energetice al raionul Basarabeasca pentru anii 2019-2021, a fost elaborat în conformitate cu prevederile legii cu privire la eficiența energetică nr. 142 din 02.07.2010 prin care autoritățile publice locale de nivelul II sunt obligate să elaboreze propriile programe și planuri de acțiuni privind eficiența energetică.

Programul Local de îmbunătățire a Eficienței Energetice a raionului Basarabeasca stabilește următoarele obiective pentru perioada 2019-2021:

 1. Dezvoltarea capacităților administrației raionului în domeniul îmbunătățirii eficienței energetice;
 2. Sensibilizarea opiniei publice cu privire la necesitatea eficienței energetice;
 3. Îmbunătățirea eficienței consumului de energie în clădirile publice și în sectorul iluminatului public.

Eficientizarea consumului de energie în clădirile publice și în sectorul iluminatului stradal este preconizat să fie realizat în următoarele instituții și localități:

 • Liceul Teoretic „Matei Basarab” (finanțare: Uniunea Europeană);
 • Departamentul terapeutic al spitalului raional (finanțare: Guvernul Turciei);
 • Grădinița de copii „Andries”, Basarabeasca;
 • Grădinița de copii „Soarele”, Basarabeasca;
 • Liceul Teoretic A. S. Pușkin, Basarabeasca;
 • Spitalul raional și Centrul Medicilor de Familie „Basarabeasca”;
 • Liceul Teoretic „Constantin Stere”, Abaclia;
 • Grădinița de copii „Romanița”, Sadaclia;
 • Oficiul medicilor de familie „Iserlia”;
 • Reabilitarea sistemului de iluminat public în următoarele comunități:
 • Basarabeasca (str. Moldova, str. Sovhoznaia, str. Chișinău, str. Consomolului, str. Lenin, str. Depo, str. Gogol, str. Pușkin, str. K. Marx, str. Muncii);
 • Sadaclia (str. Frunze, str. Gorki, str. 24 August);
 • Iserlia (str. Păcii, str. Consomolului);
 • Ivanovca (str. Serghei Lazo);
 • Carabiber (str. Pușkin);
 • Bogdanovca (str. Sovietskaia);
 • Iordanovca (str. Ștefan cel Mare);
 • Carabetovca (str. Ștefan cel Mare, str. I. Secrieru, str. M. Eminescu, str. N. Sulac, stradela N. Sulac);
 • Bașcalia (str. Ștefan cel Mare, str. Gagarin);
 • Abaclia (str. Independenței, str. Ștefan cel Mare, str. Școlii, str. I. Secrieru).

 Vă rugăm să luaţi cunoştinţă cu „Programul Local și Planul de Acțiuni în domeniul Eficienței Energetice”  pe paginile web: http://basarabeasca.mdhttp://primariabessarabka.md.

Plan local de acțiuni în domeniul eficienței energetice a raionului Basarabeasca 2019-2021 (RO)-

https://drive.google.com/open?id=1Q28t2w-JardwZg1Ll1d52cMRB1aWyRCA

Program local pentru îmbunătățirea eficienței energetice a raionului Basarabeasca 2019-2021 (RO) –

https://drive.google.com/open?id=1L20OA5AImWKbUPjljCJ9EZ_1l9r7OEwl

Obiecţiile şi propunerile părţilor interesate urmează a fi prezentate în termen de până la 28 august 2018, pe suport de hârtie ori în format electronic. Persoana responsabilă de recepţionarea propunerilor şi obiecţiilor, dna. Vasilisa Gaibu, managerul energetic al raionului Basarabeasca.

Adresa: or. Basarabeasca, str. Karl Marx, nr.55, et.5, cab. 503.

Adresa de e-mail: vasilisagaibu@mail.ru. Тel: 0 (297) 20123

Data şi locul organizării consultărilor publice:

Joi, 30 august 2018, ora 10.00, Sala de Şedinţe a Consiliului raional, etajul 2.