Ion Muntean: „Sistemul de iluminat trebuie să răspundă în primul rând la necesitățile vieții moderne ale populației”

 

Investiția într-un sistem de iluminare stradală eficientă din punct de vedere energetic poate fi un schimbător de imagine pentru localitățile din Republica Moldova. Trecerea la sistemele moderne de iluminat stradal, bazate pe tehnologia LED-urilor oferă un consumul redus de energie și aduce o serie de avantaje socio-economice, cum ar fi siguranța și confortul cetățenilor. Ce înseamnă un iluminat public stradal modern, care sunt soluțiile eficiente ale sistemului de iluminat public stradal și care dintre localitățile din Republica Moldova se pot mândri cu un sistem de iluminat public modern și eficient din punct de vedere energetic, aflați din interviul cu expertul în energetică, Ion Muntean.

- Ce este un sistem de iluminat public stradal și ce include acesta?

- Un sistem de iluminat public stradal reprezintă ansamblu de elemente tehnice care include corpuri de iluminat, sursa de lumină, piloni pentru fixare, fire electrice, elemente de comandă și protecție. Acestea au menirea de a asigura iluminarea pe timp de noapte a zonelor carosabile și celor pietonale, oferind astfel confort și siguranță pietonilor și șoferilor.

- Cum ai descrie sistemul actual de iluminat public stradal în Republica Moldova?

- Sistemul actual de iluminat public stradal din localitățile din Republica Moldova este în cea mai mare parte învechit și nefuncțional, fiind construit încă în perioada sovietică, când pentru proiectarea și construcția acestuia nu se ținea cont de aspectele de eficientizare energetică din cauza disponibilității energiei ieftine. Cheltuielile pentru operarea și mentenanța lui (acolo unde mai sunt părți funcționale ale sistemului), sunt destul de mari, însă nivelul de confort este sub normativele în vigoare în cele mai multe cazuri. Caracteristic pentru aceste sisteme este aspectul dezolant cu piloni înclinați, fire electrice rupte, corpuri de iluminat deteriorate sau dezmembrate.

- Ce înseamnă un iluminat public stradal modern?

- Un sistem performant de iluminat public este cartea de vizită a unei localități pe timp de noapte. Acesta are posibilitatea să ofere o altă imagine, mult mai bună și plăcută asupra situației reale. Sistemul de iluminat trebuie să răspundă în primul rând la necesitățile vieții moderne ale populației. Comparativ cu un sistem de iluminat de tip vechi, cel modern îmbină și elemente inteligente soft care ajută la o mai bună gestionare a sistemului de iluminat, cu un consum minim de energie și fiabilitate maximă. Acesta oferă posibilitatea de aplicare a celor mai noi soluții și tehnologii de eficientizare a consumului de energie, iar gestionarea lui este posibilă de la distanță.

- Ce trebuie să știe cetățenii despre beneficiile iluminatului stradal modern față de iluminatul clasic? Care sunt însă dezavantajele acestor tehnologii?

- Un sistem de iluminat modern, pe lângă beneficiile legate de confort și siguranță, reprezintă și o premisă pentru dezvoltarea economică a unei localități. Prin structură și aspectele sale funcționale, un sistem de iluminat modern oferă un nivel înalt de confort, cu cheltuieli de operare și întreținere minime, net inferioare celor necesare în cazul unui sistem clasic. Tehnologiile noi într-un sistem modern de iluminat nu prea au dezavantaje, cu excepția faptului că este necesară o persoană care să cunoască gestionarea eficientă a unui sistem de iluminat stradal.

În condițiile Republicii Moldova, unde persistă problema asigurării cu cadre calificate, lipsa unui specialist pregătit în gestionarea sistemelor moderne de iluminat face imposibilă valorificarea la maxim a tuturor avantajelor oferite de acestea, care în final să genereze economii maxime de energie, asigurând un nivel înalt al parametrilor de calitate.

- Care sunt soluțiile eficiente din punct de vedere tehnic și economic ale sistemului de iluminat public stradal?

- Soluțiile eficiente pornesc de la utilizarea celor mai eficiente surse de iluminat. Tehnologiile actuale de iluminare pe bază de LED sunt cele mai eficiente în prezent. Fiind combinate cu sisteme de comandă și gestionare la distanță, acestea oferă posibilitatea operării unui sistem de iluminare stradală la parametrii normați cu cheltuieli minime. Eficiența maximă poate fi obținută prin reducerea la maxim a timpului de funcționare în perioada în care zonele iluminate nu sunt circulate de pietoni sau autovehicule. În acest sens, există soluții de detectare a prezenței pietonilor sau autovehiculelor de la o anumită distanță până aceștia ajung în zona iluminată.

O altă soluție destul de practicată în orașele mari o constituie dimarea corpurilor de iluminat. Această soluție permite ajustarea nivelului intensității luminoase, corespunzător și consumul de energie, în trepte, pe parcursul intervalelor de timp prestabilite. Spre exemplu, până la ora 23:00 și de la 05:00 până la deconectare sistemul să funcționeze la intensitatea luminoasă de 100%, iar în intervalul de timp 23:00-05:00 aceasta să fie redusă la 50% sau poate și la 30% pe un anumit interval de timp.   

- Ce tehnologii se implementează în sistemele de iluminat public stradal și care sunt actuale pentru Republica Moldova?

- Tehnologiile actuale permit adaptarea unui sistem de iluminat public clasic la cele mai diverse necesități ale utilizatorilor. Acesta poate fi programat și comandat de la distanță prin intermediul unui calculator sau telefon mobil. La fel, pe calculator se pot depista ușor străzile și chiar locațiile unde un corp de iluminat sau mai multe, nu funcționează. În situația în care în multe localități din Republica Moldova nu există un sistem de iluminat stradal funcțional, eforturile minime necesare ar consta în înlocuirea firelor și corpurilor de iluminat cu altele noi pe bază de LED-uri.

Un aspect important în fiabilitatea unui sistem de iluminat îl reprezintă modul de amplasare a firelor de alimentare cu energie electrică a corpurilor de iluminat. În mod tradițional, firele sunt trasate pe pilonii existenți. Acest lucru face sistemul vulnerabil pe timp de ploi, vânt puternic sau ninsoare, când firele se pot rupe din diverse motive. Soluția practicată pe larg în orașele europene o constituie trasarea firelor pe sub pământ. În cadrul proiectului de modernizare a sistemului de iluminat stradal din orașul Călărași va fi pilotată această practică pe o porțiune de stradă de aproximativ 500 m.

- Cum funcționează sistemele de dirijare și automatizare a iluminatului public stradal? Care sunt avantajele și dezavantajele  lor?

- Elementele de dirijare și automatizare a sistemului de iluminat public reprezintă un set de dispozitive numite în limbajul tehnic controlere, care, fiind conectate la sistemul clasic de iluminat, permit programarea diferitor regimuri de funcționare prin ajustrea timpului de conectare și deconectare a acestuia fără intervenția factorului uman în acel timp.

La fel, interacțiunea cu aceste controlere se poate face la distanță prin intermediul unor module care pot comunica fie prin internet, unde radio, fire electrice etc. În acest mod, dirijarea unui sistem de iluminat stradal poate fi făcută direct din birou prin intermediul unui calculator până la partea lucrului, ce constă în a repara fizic un dispozitiv sau a schimba o anumită sursă de iluminat pe care noi o putem depista printr-un sistem inteligent care ne poate identifica locație în câteva secunde.

- Care dintre localitățile din Republica Moldova se pot mândri, în opinia ta, cu un sistem de iluminat public modern și eficient din punct de vedere energetic?

- În Republica Moldova au fost implementate sisteme moderne de iluminat public în mai multe localități, însă la o scară relativ mică comparativ cu necesitățile reale. Recent, cu sprijinul financiar al Uniunii Europene, în orașele Cantemir și Ocnița au fost implementate sisteme inteligente de iluminare stradală care încorporează și elementul de comandă la distanță. De asemenea, și în municipiul Chișinău apar străzi cu sistem modern de iluminare. Totuși, gradul de aplicare a soluțiilor moderne de iluminat stradal este unul foarte redus din cauza posibilităților limitate ale autorităților publice locale de a investi într-un asemenea sistem.

-Ce trebuie de întreprins înainte de a lua decizia de a construi sau moderniza un sistem de luminal public stradal într-o localitate?

- Majoritatea sistemelor de iluminare publică se află la balanța autorităților publice locale. În majoritatea localităților, sistemele vechi de iluminat sunt funcționale la un nivel mai jos de 25%. În cazul modernizării unui sistem de iluminat public, costurile ulterioare de operare pot să le depășească pe cele actuale din considerente legate de creșterea calității și extinderea sistemului de iluminat la 100%. Costurile de modernizare a unui sistem de iluminat public sunt destul de mari, fapt ce limitează foarte mult capacitatea autorităților publice locale să modernizeze un sistem de iluminat cu forțele proprii. La fel, trebuie menționată și necesitatea capacităților de operare și întreținere a unui sistem de iluminat public. În cazul primăriilor mici acest lucru devine practic imposibil de realizat.

În situația în care totuși se găsesc mijloace finanicare pentru modernizarea sistemului de iluminat, o soluție pentru deservirea acestuia ar fi cooperarea inter-municipală, în scopul creării unei întreprinderi care să presteze un serviciu public de iluminare mai multor primării. Toate aceste aspecte trebuie luate în considerație atunci când se examinează posibilitatea modernizării unui sistem de iluminat public. În acest sens, este necesară efectuarea unui audit energetic care va analiza în detalii sistemul existent și cele mai eficiente soluții de modernizare. Acesta poate fi complementat și de un studiu de fezabilitate pentru examinarea posibilități de cooperare inter-municipală la etapa de deservire a sistemului de iluminat, în comun cu alte autorități publice.      

- Către anul 2021 orașul Călărași va deveni primul din Moldova care va înlocui în totalitate iluminatul stradal cu unul modern. Peste 500 corpuri de iluminat vor fi instalate pe 23 de străzi cu lungimea totală de 21 km și consumul anual de energie electrică se va reduce cu 65%. Ce sfat ai oferi Primăriei orașului Călărași pentru a face față gestionării și întreținerii durabile a sistemului eficient de iluminat public stradal?

- Într-adevăr orașul Călărași, prin intermediul proiectului finanțat de către Uniunea Europeană își propune să devină orașul cu cel mai performant sistem de iluminat public din Republica Moldova. Pe lângă cele mai moderne tehnologii de control și comandă, proiectul pentru modernizarea sistemului de iluminat public din orașul Călărași conține și unele elemente inovative, precum trasarea cablurilor de alimentare cu energie electrică pe sub pământ pe o porțiune de jumătate de kilometru, iluminarea arhitecturală a unei clădiri istorice și iluminarea pistei de alergare a stadionului orășenesc.

Toate acestea urmează să fie integrate într-un singur sistem și au menirea de a aduce plus valoare întregului proiect, dar și să amplifice beneficiile și avantajele unui sistem public de iluminat. Amploarea sistemului nou ce urmează a fi construit necesită și unele capacități și eforturi în gestionarea acestuia în cea mai eficientă manieră. În acest scop, Primăria orașului Călărași trebuie să angajeze o persoană responsabilă de managementul energiei la nivel de oraș. Această persoană ar trebui să aibă o poziție centrală în implementarea politicii energetice la nivel de oraș, să interacționeze cu instituțiile relevante în domeniu și să aibă și un rol de catalizator al investițiilor în infrastructura energetică a orașului.    

- Cum vezi sistemul de iluminat public stradal în Republica Moldova în următorii 10 ani?

- Prefer să vin cu un răspuns mai optimist la această întrebare. Tendința actuală sugerează clar că tehnologiile pe bază de LED vor domina sistemele de iluminat public. Situația actuală impune necesitatea lansării unor programe la nivel național de modernizare a sistemelor de iluminat public, astfel, pe parcursul a 10 ani ar putea fi schimbată total imaginea localităților pe timp de noapte. În această perioadă sper să fie pusă în aplicare tarifarea diferențiată pentru gestionarii sistemelor de iluminat public, fapt ce ar permite reducerea cu minim 30% a cheltuielilor pentru consumul de energie electrică doar prin aplicarea coeficientului 0.6 de la tariful stabilit în intervalul de timp 22-7, așa cum legislația actuală oferă această posibilitate, însă din motive mai puțin cunoscute, nu este încă aplicată în Republica Moldova.

- Mulțumesc pentru interviu!

Pentru conformitate, Ana-Maria Veverița