„Banii publici sunt banii cetățenilor“

 

„Bugetul public este bugetul cetățenilor” este opinia celor peste 50 de aleși locali, funcționari publici și reprezentanți ai societății civile din regiunea de Nord a țării, care și-au dat întâlnire pe 3 iunie la seminarul de instruire „Administrații publice eficiente cu bugete transparente”, care avut loc în municipiul Bălți. Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului „Bugete fără secrete“, realizat de Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale (IDIS) „Viitorul” și de Corpul de Voluntariat pentru Servicii Financiare (FSVC), în cadrul Programului de Transparență Bugetară în Republica Moldova, implementat cu susținerea financiară a Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID).

 „Transparenţa trebuie să persiste atât în procesul decizional, cât și în mod special, la toate etapele procesului bugetar. Acest lucru va crește încrederea cetățenilor în administrație, va monitoriza cheltuirea banilor publici și ca rezultat va fi diminuat fenomenul corupţiei și vom atrage noi investiții”, a declarat viceprimarul municipiului Bălți, Ghenadie Șmulschii.

În același timp, Ana-Maria Veverița, expertă în bună guvernare la IDIS „Viitorul”, a menționat: „O guvernare deschisă schimbă modul în care trăim, ca cetățeni, dar și modul în care autoritățile guvernează și oferă soluții pentru comunitate. În acest sens, cetățenii oricărei localităţi trebuie să fie informați de modul cum se formează şi cum se execută bugetul public, deoarece anume ei sunt cei care participă la acumularea mijloacelor financiare în buget prin achitarea impozitelor şi taxelor locale. Mai înainte de toate, un cetățean informat este un cetățean puternic”.

În cadrul seminarului, economista Lilia Rotaru-Dragomir le-a explicat celor prezenți în ce constă procesul bugetar și care sunt modalitățile de gestionare eficientă a acestuia la nivel local, iar Diana Enachi, expert IDIS „Viitorul”, a relatat despre importanța respectării principiilor de transparență pentru o administrație eficientă: „Cetățenii vor veni cu inițiative pentru dezvoltarea localității atunci când vor fi informați corect de către autorități și vocea lor va fi luată în considerare. Iar odată câștigată încrederea în autoritatea publică, cetățenii vor fi responsabili în ceea ce privește achitarea impozitelor și autoritățile vor avea doar de câștigat”.

De asemenea, Lilia Rotaru - Dragomir a punctat următoarele „Banii statutului sunt banii cetățenilor. Cetățenii sunt actorii principali la formarea veniturilor, iar bugetele sunt planificate, executate și raportate luând în considerare necesităților cetățenilor”.

La rândul lor, participanții la sesiunea de instruire au apreciat exemplele de bune practici și instrumentele de asigurare a transparenței la nivel local prezentate de experți și și-au exprimat opinia referitor la situația actuală în ce privește respectarea unei guvernări deschise și responsabile.

 „Reprezentanții societății civile și cetățenii trebuie implicați în procesul de luare a deciziilor. Ei sunt barometrul cel mai apropiat de realitate și care poate aprecia necesitățile reale ale comunității. E regretabil, însă, faptul că, deseori, se organizează tot felul de grupuri de lucru în cadrul carora nu este inclus nici un reprezentant al societății civile”, consideră Diana Grosu, președintele AO „Asociația pentru Drepturile Omului Lex XXI”.

Bugetul nostru municipal scade vizibil din cauza faptului că foarte mulți cetățeni pleacă peste hotare pentru un trai mai bun și pentru a achita impozite statelor care le oferă servicii de calitate. Oamenii nu mai văd schimbări în societate și de accea nu mai sunt motivați să rămână aici”, este de părere Victoria, locuitoare a municipiului Bălți.

Iar Vitalie Cimpoeș de la Asociaţia Obştească „Cutezătorul” din Fălești a fost interesat de metodele de implicare a cetăţenilor în procesul bugetar și cel de luare a deciziilor și a afirmat că cetățenii trebuie să participe mai activ la etapa de planificare și monitorizare a bugetului. Potrivit lui, seminarul de instruire îi va motiva pe funcționarii publici să-şi exercite atribuţiile de serviciu mai competent şi profesionist.

Municipiul Bălți este cea mai transparentă localitate din țară, cu un indice de transparență de 82 de puncte din 100 și o clasă de A +, potrivit clasamentului de transparență a IDIS „Viitorul”. Astfel, Primăria municipiului Bălți prima poziție și la capitolul participare în procesul decizional, cu 79%. În ce privește transparența bugetară, municipiul Bălți ocupă cea de-a opta poziție la acest criteriu. Respectiv, proiectele de buget sunt supuse consultările publice, iar pe pe pagina web a Primăriei municipiului Bălți sunt disponibile bugetele pentru cel puțin ultimii trei ani consecutivi. Cu toate acestea, autoritatea publică din Bălți mai are însă de lucru la publicarea rectificărilor la buget și a rapoartelor cu privire la executarea bugetelor anuale.

……………..

Instruirea a avut în cadrul proiectului „Bugete fără secrete!“. Proiectul este realizat de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul” în cadrul Programului de Transparență Bugetară în Republica Moldova, implementat de Corpul de Voluntariat pentru Servicii Financiare (FSVC) cu susținerea financiară a Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID).

IDIS „Viitorul” este un think tank independent, înființat în 1993 care combină cercetarea socială, politică și economică cu componente solide de advocacy. Instituția realizeaz ăcercetări aplicate de monitorizare pe mai multe domenii: economie, politica socială, politicile UE, dezvoltarea regională, dar și riscurile de securitate și de politică externă. Pentru mai multe detalii despre noi accesați.

Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID)  creează parteneriate pentru promovarea unor societăți reziliente și democratice odată cu sporirea securității și prosperității acestora. Având la bază un parteneriat de succes de peste 20 de ani cu cetățenii Republicii Moldova, USAID oferă asistență la consolidarea guvernanței democratice și creșterii economice a țării. Începând cu 1992, poporul american a investit peste 1 miliard de dolari SUA în Republica Moldova prin intermediul programelor de asistență ale guvernului american.

Misiunea FSVC este de a contribui la crearea unor sectoare financiare robuste care să sprijine economii de piață sănătoase în țari în curs de dezvoltare și emergente. Ca entitate non-profit, bazată pe parteneriat public-privat, FSVC desfășoară, la cererea beneficiarilor, misiuni practice de asistență tehnică și instruire prin intermediul unor profesioniști de top specializați în servicii financiare, care activează ca voluntari neremunerați, ori în cazuri specifice, drept consultanți dedicați, pentru a asigura oferirea unei asistențe obiective și la cele mai înalte standarde.