Masă rotundă pentru comunitatea din Călărași privind soluțiile de optimizare a consumului de energie

 

Cum putem reduce consumul de energie în comunitate, dar și acasă? Cum sunt implementate măsurile de eficiență energetică în contextul Acordului de Asociere și care sunt principalele provocări în vederea respectării standardelor de eficiență energetică? Acestea sunt câteva dintre subiectele mesei rotunde „Soluții practice pentru autoritățile publice locale și cetățeni privind reducerea consumului de energie”, desfășurată pe 20 februarie curent. Evenimentul a fost organizat de IDIS „Viitorul“ în cadrul proiectului „Eficientizarea iluminatului public în orașul Călărași – Licurici în inima Codrilor”. Proiectul este implementat de autoritatea publică locală din orașul Călărași, în colaborare cu IDIS „Viitorul”, cu sprijinul financiar al Uniunii Europene (UE).

La nivel local se fac anumite măsuri de eficiență energetică, dar pe lângă iluminare stradală, să putem economisi banii care se investesc; să fie încălzite clădirile, dar să putem economisi costurile pentru menținerea căldura. Care sunt modalitățile de economisire a energiei și ce ar trebui de făcut la nivel local, dar și la nivelul gospodăriile casnice sunt subiectele discutate și sperăm să fie binevenite și să fie aplicate în practică”, a spus managerul proiectului, Liubomir Chiriac

Discuțiile mesei rotunde au abordat conceptul de eficiență energetică în sectorul public în contextul implementării Acordului de Asociere; cât și bunele practici privind reducerea consumului de energie in instituții publice si sectorul privat. Evenimentul, care a adunat specialiști din administrația publică, reprezentanți ai instituțiilor publice din raionul Călărași și societății civile.

Sectoarele eficienții energetice sunt considerate prioritare de Comunitatea Energetică Europeană (CEE), iar statele membre ale CEE și-au asumat mai multe angajamente care urmau a fi atinse până în anul 2020. Este vorba de reducerea consumului anual de energie cu 20 %, o pondere a energiei regenerabile de 17% din consumul total de energie și de 10% din cel al energiei electrice. De asemenea, se prevede o reducere cu 25% a emiselor de CO2 și altele.

„Domeniul eficienței energetice cunoaște un progres evident în ultimii ani însă există dificultăți în asimilarea resurselor financiare disponibile. Odată cu semnarea Acordului de Asociere cu UE Republica Moldova are șansă să reformeze sectorul energetic al țării noastre în conformitate cu acquis-ul european. Pentru asta, instituțiile responsabile din domeniu trebuie să dea dovadă de mai multă consecvență în implementarea reformelor”, spune Ion Muntean, expert în energetică de la IDIS „Viitorul”.

Potrivit lui, principalele provocări în vederea respectării standardelor de eficiență energetică în contextul Acordului de Asociere sunt angajamentele politice formale, cadrul legislativ deficitar, amploarea sărăciei energetice, datoriile mari acumulate de sectorul termoenergetic, nivelul scăzut al eficienţei energetice și al utilizării surselor regenerabile, insuficienţa capacităţilor de generare a energiei electrice, dar și cota ridicată a pierderilor în sectorul de gaze naturale electroenergetic şi cel termic.

Eficiența energetică înseamnă modalităţile prin care putem reduce consumul de energie fără să ne diminuăm confortul cetățenilor. În acest sens, participanți au aflat de la managerul proiectului, Liubomir Chiriac, cele mai bune exemple și soluții pentru reducerea consumului de energie în sectorul privat și în instituțiile publice.

Viața modernă nu poate fi concepută fără energie electrică, de aceea este recomandat să găsim soluții de economisire. În cadrul evenimentului am prezentat câteva metode prin care oricine își poate reduce semnificativ costurile pentru energie electrică și în același timp protejează mediul înconjurător. Este ușor să economisești energie și bani dacă ești atent la câteva trucuri și reușești să le respecți”. Printre aceste sfaturi se numără utilizarea aparatelor electrice moderne și eficiente energetic; scoaterea din priză a aparatele electronice și electrocasnice în momentul în care nu le folosești; eficientizează spălarea rufelor la mașină; izolarea locuinței; utilizarea becurilor fluorescente în locul celor incandescente, achiziționarea electrocasnicelor de clasa A și alte metode.

Astfel de sfaturi practice te informează cum să economisești inteligent, fiind și cel mai ușor de implementat. Sfaturile de reducerea a consumului de energie sunt ușor de memorizat și aplicat, distrugând unele clișee greșite pe care le cunoaște”, zice Mariana Iurcu, cetățean activ al orașului Călărași și muzeograf la Muzeul de Istorie și Etnografie din orașul Călărași.

La rândul său, consilierul orășenesc Victor Ambroci a adăugat: „Această masă rotundă, alături de celelalte evenimente organizate în cadrul acestui proiect a adus idei și soluții practice în domeniul eficienței energetice, nu doar pentru APL-uri, dar și pentru cetățeanul simplu. Experții au prezentat instrumentele pentru analiză și monitorizare a consumul de energie, dar și unele soluții practice pentru a economisi resursele energetice. Sunt sigur că dacă fiecare cetățean, comunitate sau țară ar iniția cât mai multe campanii de informare privind necesitatea  economisirii resurselor energetice, am contribui la protejarea mediului înconjurător pentru următoarele generații. Doar împreună putem salva planeta”.

Masa rotundă a avut loc în cadrul proiectului „Eficientizarea iluminatului public în orașul Călărași – Licurici în inima Codrilor”, implementat de Primăria orașului Călărași, în parteneriat cu IDIS „Viitorul”. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul programului UE „Convenţia primarilor - proiecte demonstraționale" (CoM-DeP). Proiectul de eficiența energetică în orașul Călărași presupune instalarea unei rețele de iluminat de 21 de kilometri și iluminarea arhitecturală a două clădiri publice. Ca rezultat, proiectul va asigura o economie reală de 6 500 euro/an, va permite reducerea emisiilor de CO2 și a costurilor de întreținere și exploatare.

Pentru mai multe informații, contactați Ofițerul de presă al proiectului, Ana – Maria Veverița: ana.veverita@viitorul.org sau la numărul de telefon (0 22) 221844.

***

Inițiativa EU4Energy acoperă tot sprijinul UE ce vizează îmbunătățirea furnizării energiei, a securității energetice și conectivității, precum și promovarea eficienței energetice și a utilizării resurselor regenerabile în țările Parteneriatului Estic: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina. UE oferă acest sprijin prin intermediul finanțării proiectelor și programelor care contribuie la reformarea piețelor energetice și la reducerea dependenței și consumului național de energie. Pe termen mai lung, aceasta face furnizarea de energie mai fiabilă, transparentă și accesibilă, reducând astfel deficitul energetic și facturile la energie atât pentru cetățeni, cât și pentru sectorul privat. Mai multă informație pe: www.EU4Energy.eu.