Autoritățile locale trebuie să-și consolideze permanent capacitățile de implementare a proiectelor de eficiență energetică

 

Specialiștii din administrația publică, aleși locali și cetățeni din raionul Călărași și-au dat întâlnire pe 28 februarie la seminarul de instruire „Creșterea capacităților autorităților publice locale privind dezvoltarea și implementarea proiectelor în domeniului eficienței energetice. Identificarea și atragerea resurselor suplimentare de finanțare în comunități”.

Evenimentul a fost desfășurat în cadrul proiectului „Eficientizarea iluminatului public în orașul Călărași – Licurici în inima Codrilor”. Proiectul este implementat de autoritatea publică locală din orașul Călărași, în colaborare cu IDIS „Viitorul”, cu sprijinul financiar al Uniunii Europene (UE).

Instruirea a pus în discuție modalitățile de identificare și atragerea investițiilor în comunitate, precum și creșterea capacităților autorităților publice locale în ce privește dezvoltarea și implementarea proiectelor, și în mod special a inițiativelor de eficiență energetică. Prezentările au fost oferite de economistul Sergiu Gaibu, expertul național al Convenţiei Primarilor privind Clima şi Energia în Moldova – Victor Parlicov și Carolina Ungureanu, vicedirector și fundraiser la IDIS „Viitorul”.

Astfel, potrivit expertului național al Convenţiei Primarilor privind Clima şi Energia în Moldova, Victor Parlicov, Convenţiei Primarilor privind Clima şi Energia în Moldova, Convenţia Primarilor – Est din Moldova a fost semnată de 49 de primari, însă doar 31 dintre semnatari implementează proiecte ce duc la o dezvoltare locală durabilă. Ei şi-au asumat angajamentul de a reduce emisiile de dioxid cu 20%, până la finalul acestui an, şi cu 87%, până în 2030.

 „În prezent semnatarii Convenției Primarilor - Est își asumă reducerea emisiilor de CO2 cu cel puțin 40% până în 2030; îmbunătățirea rezilienței la impactul schimbărilor climatice; cooperare sporită pentru acoperirea consumului cu energie sigură, durabilă, și accesibilă. Toate acestea împreună conduc la asigurarea standardelor înalte de viață pentru cetățeni, precum și la dezvoltarea unor localități durabile și adaptate la schimbări climatice”, spune Victor Parlicov.

Convenția primarilor include patru componente de bază și anume creșterea capacităților semnatarilor, a coordonatorilor și organizațiilor de suport; oferirea suportului tehnic, colaborarea cu actorii-cheie, comunicarea și diseminarea informației din domeniu.

În același timp, participanți au aflat de la experta fundraising de la IDIS „Viitorul” – Carolina Ungureanu de ce este nevoie de finanțatori, cum se identifică potențialii donatori, unde se anunță cererile de proiecte europene sau ce oportunități există în sectorul energiei. Potrivit expertei, felul în care este evaluată și argumentată problema pe care proiectul încearcă să o soluționeze va determina gradul de convingere a finanțatorului privind susținerea proiectului. La fel, trebuie demonstrată către finanțator și la durabilitatea proiectului, la ideea că investiția nu va fi pierduta, că viitorul proiectului este planificat și există documente utile pentru susținerea financiară a proiectului după încetarea finanțării.

La rândul său, participanții au apreciat drept utile informațiile obținute în cadrul instruirii, menționând că vor aplica cunoștințele de identificare a surselor de finanțare pentru proiectele la nivel local în activitatea pe care o desfășoară.

„Seminarul a abordat un subiect actual pentru administrația publică locală, adică oportunitățile de finanțare și sursele externe de finanțare pentru proiectele din comunitate. Particip de fiecare dată cu mare plăcere la astfel de instruiri utile”, e de părere Eugen Tihonov, șeful Direcției economie de la Consiliul raional Călărași.

Seminarul a avut loc în cadrul proiectului „Eficientizarea iluminatului public în orașul Călărași – Licurici în inima Codrilor”, implementat de Primăria orașului Călărași, în parteneriat cu IDIS „Viitorul”. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul programului UE „Convenţia primarilor - proiecte demonstraționale" (CoM-DeP). Proiectul de eficiența energetică în orașul Călărași presupune instalarea unei rețele de iluminat de 21 de kilometri și iluminarea arhitecturală a două clădiri publice. Ca rezultat, proiectul va asigura o economie reală de 6 500 euro/an, va permite reducerea emisiilor de CO2 și a costurilor de întreținere și exploatare.

Pentru mai multe informații, contactați Ofițerul de presă al proiectului, Ana – Maria Veverița: ana.veverita@viitorul.org sau la numărul de telefon (0 22) 221844.

***

Inițiativa EU4Energy acoperă tot sprijinul UE ce vizează îmbunătățirea furnizării energiei, a securității energetice și conectivității, precum și promovarea eficienței energetice și a utilizării resurselor regenerabile în țările Parteneriatului Estic: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina. UE oferă acest sprijin prin intermediul finanțării proiectelor și programelor care contribuie la reformarea piețelor energetice și la reducerea dependenței și consumului național de energie. Pe termen mai lung, aceasta face furnizarea de energie mai fiabilă, transparentă și accesibilă, reducând astfel deficitul energetic și facturile la energie atât pentru cetățeni, cât și pentru sectorul privat. Mai multă informație pe: www.EU4Energy.eu.