Sporirea eficienţei energetice în comunitățile din Moldova depinde de implementarea corectă a politicilor naționale în domeniu

 

Care este politica europeană în domeniul eficienței energetice? Ce prevede Programul naţional pentru eficienţă energetică 2011-2020? Care sunt atribuțiile autorităților publice locale pentru atingerea obiectivelor naționale în domeniul eficienței energetice și promovează eficiența energetică pe plan local? Acestea sunt câteva dintre subiectele mesei rotunde „Ce trebuie să știe cetățenii despre legislația în vigoare privind eficiența energetică”, desfășurată pe 6 martie în orașul Călărași. Evenimentul a fost organizat de IDIS „Viitorul“ în cadrul proiectului „Eficientizarea iluminatului public în orașul Călărași – Licurici în inima Codrilor”. Proiectul este implementat de autoritatea publică locală din orașul Călărași, în colaborare cu IDIS „Viitorul”, cu sprijinul financiar al Uniunii Europene (UE).

 „Aceste evenimente publice pe care le desfășurăm împreună cu IDIS „Viitorul” abordează domeniul eficienței energetice după etape, începând cu ce înseamnă eficiența energetică, facturarea consumului de energie, dar și legislația în vigoare. Sper ca această masă rotundă să fie de perspectivă pentru a atinge obiectivele de eficientizarea consumului de energie cu 20% și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 20% până în anul 2020 pentru orașul Călărași”, a declarat viceprimarul orașului Călărași, Vladirmir Susarenco.

Discuțiile mesei rotunde au abordat prevederile legislației naționale și internaționale privind eficiența energetică; obiectivele naționale, măsurile de politică, precum și atribuțiile autorităților publice în domeniul eficienței energetice în Republica Moldova. Evenimentul a adunat specialiști din administrația publică, reprezentanți ai instituțiilor publice din raionul Călărași și societății civile.

Politicile naționale în domeniul eficiența energetică sunt elaborate în contextul implementării Acordului de Asociere, armonizării legislației în domeniul eficienței energetice la acquis-ul Uniunii Europene din sectorul respectiv, precum și a angajamentelor asumate de către Republica Moldova în cadrul Tratatului Comunității Energetice. Printre legislația europeană transpusă se numără Directiva Europeană 2010/31/UE privind performanţa energetică a clădirilor; Directiva Europeană 2009/28/CE privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile; Directiva 2012/27/UE din 25 octombrie 2012 privind eficiența energetică

„Domeniul eficienței energetice a devenit o prioritate pentru Republica Moldova odată cu adoptarea Legii cu privire la energetică din 19.02.1998”. Conform acestei legi, autoritățile locale au atribuția de construi obiective energetice, coordonează lucrările de lichidare a consecinţelor situaţiilor excepţionale la obiectivele energetice, reglementarea alocaţiilor de la bugetele locale pentru dezvoltarea sistemului de asigurare a consumatorilor din teritoriu cu resurse energetice; dar și acordarea de compensaţii nominale la plata consumului normat de resurse energetice păturilor social-vulnerabile”, spune Ion Muntean, expert în energetică de la IDIS „Viitorul”.

În contextul politicilor naționale în domeniu, principalele prevederi ale Legii nr. 139 cu privire la eficiența energetică din 19.07.2018 se referă la consolidarea capacităților autorității publice responsabile de implementarea politicilor de eficiență energetică; obligațiile în domeniul eficienței energetice; auditul energetic; consolidarea capacităților managerilor energetici, eficiența energetică în achizițiile publice, dar și promovarea eficienței energetice la nivel național. Potrivit legii, creșterea eficienței energetice este un obiectiv strategic al politicii energetice a statului datorită contribuției majore pe care o are la îmbunătățirea siguranței alimentării cu energie și a competitivității, la dezvoltarea durabilă, la economisirea resurselor energetice primare și la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. În acest sens, participanți au aflat de la managerul proiectului, Liubomir Chiriac, care sunt măsurile de eficiență energetică la nivel național și în mod special atribuțiile autorităților administrației publice locale.

Politicile în domeniul eficienței energetice la nivel local sunt incluse în planurile locale  de acțiuni în domeniul eficienței energetice, Aceste planuri se elaborează pentru un termen de 3 ani și trebuie să corespundă cu Planul național de acțiuni în domeniul eficienței energetice, dar și cu strategiile de dezvoltare. Autoritățile administrației publice locale de nivelul al doilea desemnează managerii energetici raionali, iar la nivelul primăriilor,pot fi desemnați manageri energetici locali în vederea promovării eficienței energetice la nivel de comunitate”. În același timp, autoritățile publice locale trebuie să publice pe paginile lor web oficiale informații despre măsurile întreprinse în domeniul eficienței energetice, cu periodicitatea de cel puțin un an.

În opinia participanților, aplicarea politicii naţionale în domeniul eficienţei energetice va contribui la atingerea obiectivului naţional de creştere a eficienţei energetice, iar autorităților publice și cetățenii joacă un rol important în acest sens.

Avem nevoie să cunoaștem legislația în domeniul energetic, căci suntem o țară care nu are această cultură de politici de eficientizare a energiei, pentru o viață mai bună. Ar fi bine ca să existe astfel de instruiri la nivelul tuturor autorităților publice locale, ca subiectul să fie mediatizat, iar societatea – educată pentru a salva planeta, orașul și casa în care trăim”, zice Mariana Iurcu, cetățean activ al orașului Călărași și muzeograf la Muzeul de Istorie și Etnografie din orașul Călărași.

La rândul său, specialistul în construcții din cadrul Primăriei orașului Călărași – Ion Radu, a adăugat: „Am aflat multe informații interesante și utile din legile și directivele europene care au fost prezentate astăzi. De exemplu am aflat cum poate fi calculat consumul energetic și cum poate fi economisit. Consider că, aplicată corect, această informație este doar benefică consumatorilor, specialiștilor și aleșilor locali din administrația publică locală”.

Iar Lilia Rață, specialist în atragerea investițiilor la Primăria orașului Călărași este de următoarea părere: „Evenimentul este binevenit pentru a îmbunătăți cunoștințele și capacitățile cetățenilor și a autorităților publice locale privind legislația în domeniul eficienței energetice. Administrația publică locală poate deveni un promotor la nivel local de reducere a consumului de energie prin aplicarea legislației în domeniu în procesele de achiziții publice, cât și prin informarea cetățenilor privind modul în care fiecare se poate implica în reducerea emisiilor de carbon pentru creșterea calității vieții cetățenilor”.

Masa rotundă a avut loc în cadrul proiectului „Eficientizarea iluminatului public în orașul Călărași – Licurici în inima Codrilor”, implementat de Primăria orașului Călărași, în parteneriat cu IDIS „Viitorul”. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul programului UE „Convenţia primarilor - proiecte demonstraționale" (CoM-DeP). Proiectul de eficiența energetică în orașul Călărași presupune instalarea unei rețele de iluminat de 21 de kilometri și iluminarea arhitecturală a două clădiri publice. Ca rezultat, proiectul va asigura o economie reală de 6 500 euro/an, va permite reducerea emisiilor de CO2 și a costurilor de întreținere și exploatare.

..............

Pentru mai multe informații, contactați Ofițerul de presă al proiectului, Ana – Maria Veverița: ana.veverita@viitorul.org sau la numărul de telefon (0 22) 221844.

***

Inițiativa EU4Energy acoperă tot sprijinul UE ce vizează îmbunătățirea furnizării energiei, a securității energetice și conectivității, precum și promovarea eficienței energetice și a utilizării resurselor regenerabile în țările Parteneriatului Estic: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina. UE oferă acest sprijin prin intermediul finanțării proiectelor și programelor care contribuie la reformarea piețelor energetice și la reducerea dependenței și consumului național de energie. Pe termen mai lung, aceasta face furnizarea de energie mai fiabilă, transparentă și accesibilă, reducând astfel deficitul energetic și facturile la energie atât pentru cetățeni, cât și pentru sectorul privat. Mai multă informație pe: www.EU4Energy.eu.