Anunț privind extinderea termenului de depunere a ofertelor pentru licitația publică de lucrări privind modernizarea sistemului public stradal în orașul Călărași

 

Primăria orașului Călărași în parteneriat cu IDIS „Viitorul” anunță extinderea termenului de depunere a ofertelor pentru licitația publică de lucrări privind modernizarea sistemului de iluminat public stradal în orașul Călărași în cadrul proiectului UE „Eficientizarea iluminatului public în orașul Călărași – Licurici în inima Codrilor”.

Noul termen limită de depunere a ofertelor este 22 mai 2020, ora locală 10:00.
În data de 13 aprilie 2020, ora locală 10.00, prin intermediul platformei zoom.us va avea loc o ședință de informare pentru toate persoanele interesate.

Limba de comunicare – limba română.
Pentru a participa la sesiunea de informare online vă rugăm să accesați link-ul de mai jos: 
https://us04web.zoom.us/j/668138194?pwd=NVBqa1NIbmo5d1RCSWR3d3FYOVZsdz09

utilizând următoarele date de acces:
Meeting ID: 668 138 194
Password: 010271    

Pentru a permite o conectare mai rapidă și ușoară la ședința de informare, vă rugăm să instalați în prealabil aplicația ZOOM fie pe calculator sau pe telefonul mobil accesând link-ul https://zoom.us/download.
Participarea la ședința de informare este gratuită.
Depunerea ofertelor: 
Ofertele trebuie depuse într-un original și două exemplare marcate în mod clar „copie”. În caz de discrepanță între ele, originalul va avea preponderență.

Toate ofertele trebuie recepționate de către Autoritatea Contractantă până pe 22 mai 2020, ora locală 10.00, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau livrate personal cu confirmare de primire semnata de responsabilul de achiziție sau de reprezentantul acestuia.

Oferta trebuie trimisă sau livrată manual pe următoarea adresă:


Primăria Călărași
Str. M. Eminescu 19
Orașul Călărași, MD-4400
Republica Moldova
 

Documentele de atribuire pot fi descărcate de mai jos:

Dosarul licitației în limba română

și accesând următoarele link-uri de pe pagina oficială a Primăriei orașului Călărași - www.calarasi-primaria.md:

Anunţ în limba română privind lansarea licitației pentru proiectul „Eficientizarea iluminatului public în orașul Călărași – Licurici în inima Codrilor”

Anunţ în limba engleză privind lansarea licitației pentru proiectul „Eficientizarea iluminatului public în orașul Călărași – Licurici în inima Codrilor”

Ofertanții care au întrebări cu privire la această licitație trebuie să le expedieze în scris la Primăria orașului Călărași, str. M. Eminescu nr. 19, or. Călărași, MD-4400, Republica Moldova, în atenția doamnei Smolenschi Cristina sau pe următoarea adresă de e-mail: info@calarasi-primaria.md 

***********

Proiectul „Eficientizarea iluminatului public în orașul Călărași – Licurici în inima Codrilor” este implementat de Primăria orașului Călărași, în parteneriat cu IDIS „Viitorul”. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul programului UE „Convenţia primarilor - proiecte demonstraționale" (CoM-DeP). 

Inițiativa EU4Energy acoperă tot sprijinul UE ce vizează îmbunătățirea furnizării energiei, a securității energetice și conectivității, precum și promovarea eficienței energetice și a utilizării resurselor regenerabile în țările Parteneriatului Estic: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina. UE oferă acest sprijin prin intermediul finanțării proiectelor și programelor care contribuie la reformarea piețelor energetice și la reducerea dependenței și consumului național de energie. Pe termen mai lung, aceasta face furnizarea de energie mai fiabilă, transparentă și accesibilă, reducând astfel deficitul energetic și facturile la energie atât pentru cetățeni, cât și pentru sectorul privat. Mai multă informație pe: www.EU4Energy.eu.