Tinerii sunt chemați să participe la realizarea unui sondaj de opinie referitor la problemele (ne)participării tinerilor la vot

 

Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) "Viitorul" invită tinerii cu vârsta cuprinsă între 15 și 35 de ani să completeze un chestionar, al cărui scop este determinarea cauzelor neparticipării la vot a tinerilor și a percepției acestora asupra proceselor electorale din Republica Moldova.

CLICK PENTRU A COMPLETA SONDAJUL

La toamnă vor avea loc alegeri prezidențiale în Republica Moldova, eveniment cu consecințe determinante pe plan social, economic și politic, cel puțin până în 2024. Dincolo de rezultatul propriu-zis al alegerilor, un indicator important în cadrul acestui exercițiu va fi rata de participare a tinerilor. Prioritatea I a Strategiei de Tineret 2020 a Guvernului Republicii Moldova identifică participarea tinerilor în toate sferele vieţii drept o caracteristică a societăţilor bazate pe valori ca: democraţia, toleranţa şi prosperitatea, specificându-se că doar prin participare şi implicare activă, tinerii devin parte a proceselor ce se produc în societate, dezvoltându-se ca cetăţeni responsabili şi capabili să facă faţă provocărilor vieţii.

Situația actuală privind participarea tinerilor la principalul exercițiu democratic, prin exercitarea dreptului la vot, este departe de a corespunde acestui deziderat. Deși datele CEC (care împarte alegătorii în următoarele categorii de vârste:18-25, 26-40, 41-55 etc) nu sunt concludente pentru a înfățișa un tablou exhaustiv al participării la vot al persoanelor cu vârsta de până la 35 de ani, adică a celor persoane cu drept de vot și care sunt tineri conform Legii 215/2016, totuși chiar și din datele existente ne putem forma o idee asupra problemei. Astfel, la alegerile prezidențiale din 2016, din totalul de participanți la vot, doar 10,7% au fost tineri cu vârsta cuprinsă între 18 și 25 de ani, acest procent coborând la 8,5% la alegerile parlamentare din februarie 2019 și la doar 6,15% în cadrul alegerilor locale din octombrie anul trecut.

Rata foarte scăzută de participare a tinerilor la vot constituie un indicator și o confirmare a existenței de probleme în cee ce privește situația social-politică din țară. Principalul rezultat al neparticipării tinerilor la vot este reflectat în faptul că politicienii, indiferent de partide, nu simt nici un fel de presiune din partea segmentului de alegători tineri pentru a întreprinde reformele democratice, în domeniul statului de drept și al luptei împotriva corupției, fapt care atrage după sine o și mai mare dezamăgire din partea tinerilor, care devin pe această fie mai pasivi, fie aleg să emigreze ca modalitate de ieșire din acest cerc vicios. 

Chestionarul a fost conceput de către IDIS "Viitorul" în cadrul Proiectului „Promovarea participării tinerilor la procesele electorale din Republica Moldova” implementat de către IDIS Viitorul prin Programul de granturi pentru organizațiile de tineret 2020 al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.