Pagina web a proiectului „REDEMOS - Reconfigurarea sprijinului UE pentru democrație. Către o demos puternic în vecinătatea estică a UE”

 

Marți, 28 februarie 2023, se va deschide pagina web a proiectului internațional de cercetare REDEMOS - Reconfigurarea sprijinului UE pentru democrație. Către o demos puternic în vecinătatea estică a UE a fost lansată. Acest proiect este finanțat prin programul de cercetare și inovare Orizont Europa al Uniunii Europene și beneficiază, de asemenea, de cofinanțare din partea Agenției pentru Cercetare și Inovare din Regatul Unit (UKRI) și a Secretariatului de Stat pentru Cercetare, Inovare și Educație din Elveția (SERI).

REDEMOS, care se desfășoară din ianuarie 2023 până în decembrie 2025, este condus de Universitatea Norvegiană de Știință și Tehnologie (NTNU) și reunește în total 11 instituții academice și de cercetare - șase universități, patru grupuri de reflecție independente (inclusiv IDIS "Viitorul") - și o întreprindere mică și mijlocie din întreaga Europă.

Acest proiect de cercetare multianual, în valoare de mai multe milioane de euro, analizează în profunzime întreaga gamă de regimuri politice și de guvernanță din vecinătatea estică a UE, de la democratizarea defectuoasă în unele țări la regresul democratic și chiar autoritarismul represiv în altele. REDEMOS își propune să deschidă noi drumuri și să sugereze o revizuire cuprinzătoare și transformatoare a conceptualizării, elaborării politicilor și punerii în aplicare a democrației în vecinătatea estică a UE.

Obiectivul general al REDEMOS este de a dezvolta un set de instrumente politice inovatoare pentru a face ca politicile UE de sprijinire a democrației să fie mai eficiente, eficace și durabile. Rezultatele anticipate ale proiectului vor varia de la un set de date holistice care rezumă acțiunile și programele anterioare de sprijinire a democrației la un set de documente de lucru, documente de politică, articole de blog, rapoarte vizuale, precum și ateliere de lucru, conferințe și altele. Împreună cu natura participativă a proiectului REDEMOS, rezultatele sale vor fi orientate spre creșterea implicării și participării cetățenilor în modelarea viitoarelor structuri democratice în vecinătatea estică a UE.

Acest comunicat de presă a fost elaborat în cadrul proiectului "REDEMOS - Reconfigurarea sprijinului UE pentru democrație. Towards a Sustained Demos in the EU's Eastern Neighbourhood" și nu reflectă neapărat punctul de vedere al finanțatorului și al cofinanțatorilor sau al consorțiului REDEMOS ca atare.