Noutăţi

”Stegulețele roșii”, instrument de monitorizare a achizițiilor publice

2017.10.27 Achiziții publice Victor Ursu Imprimă

”Stegulețele roșii” sunt un instrument de monitorizare utilizat pe larg la scară internațională și se bazează pe identificarea riscurilor de fraudă și corupție la fiecare etapă a procesului de achiziție. Este un instrument foarte util pentru cei care monitorizează achizițiile întrucât include nu doar detectarea încălcărilor și ilegalităților, dar și instrumente de analiză a ”stegulețelor”, precum și recomandări de prevenire și eliminare a riscurilor. Este tema discutată la cel de al 10-lea training pentru reprezentanții societății civile în cadrul proiectului “Îmbunătățiri inovative în sistemul de achiziții publice din Republica Moldova prin incluziune, creativitate și practici de respectare a legislației”, implementat de IDIS ”Viitorul”, cu suportul financiar al  Uniunii Europene.

”Este important ca monitorii să cunoască nu doar metodele de identificare a stegulețelor roșii, dar și măsurile pe care le pot lua pentru analiza aprofundată a acestora, inclusiv notificarea organelor responsabile de supraveghere și control în domeniul achizițiilor publice, organele de drept, cele responsabile de investigarea cazurilor de practici anticocncurențiale, conflicte de interese, corupție”, a explicat coordonatoarea proiectului, Diana Enachi.

Unele dintre cele mai comune ”stegulețe roșii” la etapa de planificare a achiziției și elaborare a documentației și caietelor de sarcini se referă la: manipularea necesităților autorităților contractante, supraestimarea valorii bunurilor, serviciilor sau lucrărilor  planificate a fi procurate, nepublicarea Planului anul de achiziții pe pagina web, divizarea achiziției sau ”ajustarea” acesteaia după interesele unei persoane sau companii.

Și cum monitorizarea achizițiilor nu este o activitate ci mai curând un proces, care presupune și întreprinderea unor măsuri de atenuare a riscurilor de corupție, trainerii au venit cu recomandări pentru monitori. Acestea se referă la: analiza detaliată a documentațieide atribuire, a caietului de sarcini, specificațiilor tehnice, participarea activă a societății civile în grupul de lucru pentru achizițiidin cadrul autorităților monitoirzate, sensibilizarea opiniei publice și sesizarea organelor de control și justiție.

La rândul său, expertul în achiziții publice, Serghei Merjan susține că licitațiile pot fi considerate dezechilibrate atunci când prețul este redus, diferența mare în prețuri pentru anumite poziții în ofertele diferitor participanți precum și manipularea procedurii (acceptarea ofertelor întârziate, extinderea termenului de depunere, neînregistrarea ofertelor).

”Monitorizarea procedurilor achizițiilor publice joacă un rol important pentru identificarea neregulilor și carențelor din sistem. Acest lucru previne cheltuirea ineficientă a banilor publici”, a precizat Doriana Ion  de la ONG-ul „Șanse egale pentru toți”.

Pentru alte detalii, vă rugăm să contactaţi responsabilul pe presă, Victor URSU la următoarea adresă: ursu.victoor@gmail.com  sau la numărul de telefon 069017396.

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us