Echipa

Igor Munteanu Fondator

Igor Munteanu

Fondator

Informație generală

Scientific degree : Doctor în Drept

Informația de contact

Număr de telefon: +373 / 22 22 71 30

E-mail: ig.munteanu@gmail.com

Studii

— Școla de Științe Politice, București (1992)

— Doctor în Drept, ULIM (2003)

Calificări și domeniile de expertiză

— Politici Publice

— Științe Politice

— Drept administrativ

Liubomir Chiriac Director IDIS Viitorul

Liubomir Chiriac

Director IDIS Viitorul

Informație generală

Scientific degree : Dr. hab. în ştiinţe fizico-matematice

Informația de contact

Număr de telefon: +373 / 22 21 09 32

E-mail: liubomir.chiriac@viitorul.org

Studii

— Doctor în matematică, Academia de Științe a RM (2002)

Calificări și domeniile de expertiză

— Administrație Publică Locală

— Societate civilă

— Managementul organizațiilor

— Dezvoltare strategică

— Descentralizare administrativă

— Politici publice

— Servicii publice

Viorel Chivriga Expert în politici economice

Viorel Chivriga

Expert în politici economice

Informație generală

Scientific degree : Coordonatorul Departamentului Economie de Piață Funcțională

Informația de contact

Număr de telefon: +373 22 22 18 44

E-mail: viorel.chivriga@viitorul.org

Studii

— Doctorat Universitatea Agrară din Moldova (1991)

— Magistru în management. Școala Națională de Studii Politice și Administrative, România (1994)

— Licențiat în agricultură, Universitatea Agrară din Moldova (1987)

Calificări și domeniile de expertiză

— Management în afaceri

— Politici economice

— Politici economice

— Servicii publice

— Dezvoltare regională

— Investiţii, Comerţ internaţional şi intern

— Agricultură și dezvoltare rurală

— Securitate energetică și alimentară

— Evaluarea politicilor publice

— Expertizarea actelor legislative și normative

— Campanii de advocacy, lobby, informare și diseminare informații

— Mai mult de 70 de publicații științifice și brevete de invenții

Veaceslav Berbeca Expert în politică

Veaceslav Berbeca

Expert în politică

Informație generală

Scientific degree : Magistru în Științe Politice

Informația de contact

Număr de telefon: +373 22 213632

E-mail: veaceslav.berbeca@viitorul.org

Studii

— Doctorand la Academia de Științe a Moldovei

— Magistru în științe politice. Universitatea de Stat din Moldova (2002)

— Licențiat în științe administrative. Școala Națională de Studii Politice și Administrative, România (2000)

Calificări și domeniile de expertiză

— Partide politice

— Finanțarea partidelor politice

— Politici de securitate

— Politică externă

— Campanii de advocacy, lobby, informare și diseminare informații

Veaceslav Ioniță Expert în politici economice

Veaceslav Ioniță

Expert în politici economice

Informație generală

Scientific degree : Doctor în economie

Informația de contact

Număr de telefon: 069134567

E-mail: veaceslav.ionita@gmail.com

Studii

— Doctor în economie (2000)

Calificări și domeniile de expertiză

— Finanțe

— Reglementarea mediului de afaceri

— Elaborarea studiilor economice

— Finanțe, sectorul real

— Investiții

— Macroeconomie

Ana Znaceni Specialist elaborare de proiecte și granturi

Ana Znaceni

Specialist elaborare de proiecte și granturi

Informație generală

Scientific degree : Licențiată în economie

Informația de contact

Număr de telefon: +373 22 22 23 31, 22 18 44

E-mail: ana.znaceni@viitorul.org

Studii

— Facultatea Finanțe și Bănci, Universitatea de Stat din Moldova (2009)

Calificări și domeniile de expertiză

— Scrierea proiectelor

— Gestionarea proiectelor

— Cooperarea transfrontalieră

— Egalitatea de gen

— Dezvoltare locală

Diana Enachi Economistă

Diana Enachi

Economistă

Informație generală

Scientific degree : Master în Științe Economice

Informația de contact

Număr de telefon: +373 221844

E-mail: diana.enachi@viitorul.org

Studii

— Master în Business și Administrare, Facultatea Științe Economice, Universitatea de Stat din Moldova (2014)

— Licență în Finanțe, Facultatea Științe Economice, Universitatea de Stat din Moldova (2012)

Calificări și domeniile de expertiză

— Economie și finanțe publice

— Bugete și achiziții publice

— Transparență și date deschise

— Democrație și bună guvernare

— Managementul riscurilor de corupție și politici anti-corupție

— Elaborare, monitorizare și evaluare de politici publice

— Administrație publică locală

— Advocacy și instruire

Carolina Ungureanu Vicedirector , Manager de proiecte, expert

Carolina Ungureanu

Vicedirector , Manager de proiecte, expert

Informație generală

Scientific degree : Magistru în Relaţii Internaţionale

Informația de contact

Număr de telefon: +37322414844

E-mail: carolina.ungureanu@viitorul.org

Studii

— Universitatea din Geneva, Elveția, Facultatea de Științe Sociale și Economice (2008)

— Masterat în Relații Internaționale, Universitatea de Stat din Moldova (2005)

— Licențiată în Relații Internaționale, Universitatea de Stat din Moldova (2004)

Calificări și domeniile de expertiză

— Scriere proiecte

— Integrare Europeană

— Achiziții Publice

— Relații internaționale

— Științe politice

— Egalitatea de gen

Aliona Lazarev Ofițer financiar

Aliona Lazarev

Ofițer financiar

Informație generală

Scientific degree : Licențiată în economie

Informația de contact

Număr de telefon: +37322414844

E-mail: aliona.lazarev@viitorul.org

Studii

— Licențiată în economie, Universitatea de Stat din Moldova (2006)

Calificări și domeniile de expertiză

— Finanțe și contabilitatea firmei

— Elaborarea rapoartelor financiare

— Evidența contabilă a documentelor primare

— Organizarea auditelor

Ion Tăbârță Expert în politică

Ion Tăbârță

Expert în politică

Informație generală

Scientific degree : Magistru în relaţii internaţionale

Informația de contact

Număr de telefon: (+ 373 22) 22 18 44

E-mail: tabarta_ion@yahoo.com

Studii

— Magistru în relații internaționale. Universitatea din București, România (1999)

— Licențiat în științe politice. Școala Națională de Studii Politice și Administrative, România (2001)

— Licențiat în istorie. Universitatea de Stat din Moldova (1998)

Calificări și domeniile de expertiză

— Analiză politică

— Instituții și procese politice

— Politică externă

— Conflictul tranistrean

— Campanii de advocacy, lobby, informare și diseminare informații

Mariana Iațco Expertă în politici sociale

Mariana Iațco

Expertă în politici sociale

Informație generală

Scientific degree : Doctor în politici publice

Informația de contact

Număr de telefon: +373 22 60 18 77

E-mail: iatsco44@hotmail.com

Studii

— Doctorat în politici publice. Universitatea Internațională din Andalucia, Spania (2012)

— Magistru în Ştiinţe Politice. Universitatea de Stat din Moldova (2002)

— Licențiată în Ştiinţe Politice. Universitatea de Stat din Moldova (2001)

Calificări și domeniile de expertiză

— Politici sociale

— Politici publice și advocacy

— Procese migraţionale şi diaspora

Vadim Țurcan Expert asociat în achiziții publice

Vadim Țurcan

Expert asociat în achiziții publice

Informație generală

Scientific degree : Doctorand în inginerie civilă

Informația de contact

Număr de telefon: +373 69 763646

E-mail: turcan.vadim@gmail.com

Studii

— Certificat Expert în Achiziții Publice, Softconsulting (2018)

— Doctorand în inginerie civilă și instalații, Universitatea Gh. Asachi din Iași, România

— Magistru în inginerie structurală, Universitatea Tehnică din Moldova (2017)

— Licențiat în inginerie civilă, Universitatea Tehnică din Moldova (2015)

Calificări și domeniile de expertiză

— Achiziții Publice

— Inginerie Civilă

— Administrație Pubilcă Locală

Maria Procopciuc Responsabil comunicare

Maria Procopciuc

Responsabil comunicare

Informație generală

Scientific degree : Licențiată în jurnalism

Informația de contact

Număr de telefon: 069410395

E-mail: maria.procopciuc@viitorul.org

Studii

— USM, Facultatea de Jurnalism (2006-2009)

— Liceul Teoretic Eugen Coşeriu, satul Cotranâc, raionul Făleşti (2003-2006)

— Gimnaziul Bocani (1995-2003)

Calificări și domeniile de expertiză

— Comunicare

Pîrvan Viorel Expert juridic

Pîrvan Viorel

Expert juridic

Informație generală

Scientific degree : Jurist

Informația de contact

Număr de telefon: 022221844

E-mail: pirvanviorel30@gmail.com

Studii

— Magistru în drept (ULIM, 2005)

— Licențiat în drept (ULIM, 2004)

Calificări și domeniile de expertiză

— Justiție

— Transparența procesului decizional și accesul la informații

— Integritate în sectorul public și privat

— Politici anti-corupție

— Democrație și buna guvernare

— Administrație publică centrală și locală

— Achiziții publice

Mihai Țurcanu Specialist în domeniul politicilor de tineret

Mihai Țurcanu

Specialist în domeniul politicilor de tineret

Informație generală

Scientific degree : Doctor în istorie, master în științe politice

Informația de contact

Număr de telefon: 022221844

E-mail: mihai.turcanu@viitorul.org

Studii

— Doctorat - Facultatea de Istorie a Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași (2017)

— Master- Departamentul de Relații Internaționale și Integrare Europeană, Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București (2013)

— Licență – Facultatea de Istorie a Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași (2011)

Calificări și domeniile de expertiză

— Politici de tineret

Vlad Catlabuga Expert în administrația publică și dezvoltare regională

Vlad Catlabuga

Expert în administrația publică și dezvoltare regională

Informație generală

Scientific degree : Licențiat în jurnalism

Informația de contact

Număr de telefon: +373 22221844

E-mail: vladcatabluga@gmail.com

Studii

— USM, Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării - 1990

Calificări și domeniile de expertiză

— Expert în administrația publică și dezvoltare regională