Noutăţi

Achizițiile publice, serviciile publice eficiente la nivel local și transparența procesului electoral, discutate la Bălți

Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul” a organizat, în data de 30 ianuarie 2019, un workshop la Bălți. Scopul workshopului a fost de a crea o rețea cu organizațiile nonguvernamentale din regiunea Nord și de a împărtăși cele mai bune practici (privind achizițiile publice, serviciile publice eficiente la nivel local și transparența procesului electoral). La eveniment au participat reprezentanții societății civile, autoritățile publice locale din regiunea Nord a Republicii Moldova dar și reprezentanții Ambasadei Marii Britanii la Chișinău.

Prima sesiune a fost prezentată de expertul de la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”, care s-a axat pe crearea unui sistem transparent și sustenabil de achiziții publice prin intermediul unui proces eficient și permanent de monitorizare. Expertul a prezentat: bunele practici de monitorizare a procesului de achiziții publice, principiile care trebuie să definească un sistem de achiziții publice, viziunea și scopul IDIS - lui în
sectorul achizițiilor publice, exemple de bune practici și produse elaborate de instituție.  De asemenea s-a abordat și subiectul asistenței autorităților guvernamentale, a autorităților de reglementare a achizițiilor publice și a autorităților contractante în respectarea principiilor de  bază ale bunei guvernări (transparență, eficiență, eficacitate, legalitate, etică și integritate) în vederea perfecţionării sistemului de achiziții publice. Întrebările participanților la workshop au vizat mai mult noul sistem electronic de achiziții publice SIA RSAP Mtender, modificările recente ale Legii 131/2015 și regulamentele adoptate.

Cea de-a doua sesiune s-a axat pe servicii publice eficiente la nivel local. Experții de la  Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT au abordat câteva subiecte: activități de advocacy pentru transparență și responsabilitate în furnizarea de servicii publice la nivel local, instrumente eficiente pentru măsurarea performanței administrației publice locale în acest domeniu. In cadrul workshopului a fost prezentată o platformă online care va compara costul accesului la serviciile publice și calitatea serviciilor de salubrizare, apă și canalizare, iluminatul public și transportul urban furnizate de autorităţile publice locale. Astfel, o bază de date cuprinzând informaţii privind calitatea a patru servicii publice livrate în 2017 în 32 de orașe va fi elaborat.

Cea de-a treia sesiune s-a axat pe consolidarea transparenței procesului electoral și promovarea responsabilităţii candidaților electorali în contextul alegerilor parlamentare din 2019 în Republica Moldova.  Expertul de la Asociaţia Promo - Lex a abordat următoarele subiecte: sporirea nivelului de transparenţă în sistemul electoral, monitorizarea procesului electoral, rapoarte de monitorizare a alegerilor etc.

Participanții la workshop s-au arătat foarte cointeresați în subiectele abordate și au asaltat experții cu un șir de întrebări. Este cert că subiectele abordate necesită a fi preluate și dezvoltate căci participanții au reiterat necesitatea discutării lor dar și preluarea bunelor practici de la alte organizații ale societății civile din țară.

Acest eveniment a fost organizat în cadrul proiectului „Îmbunătățiri inovative în sistemul de achiziții publice din Republica Moldova prin incluziune, creativitate și practici de respectare a legislației”, implementat de IDIS Viitorul si finanțat de UK aid cu suportul Guvernului Marii Britanii.

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us