Achizitii publice

Achizitii publice

Integritatea și transparența în achizițiile publice sunt atribute indispensabile ale bunei guvernări într-un stat democratic. Sectorul achizițiilor publice este unul sensibil și expus riscurilor de corupție, prin urmare necesită control și monitorizare din partea societății civile cu scopul protejării interesului public al cetățeanului. IDIS ”Viitorul” consideră că societatea civilă are un rol important în procesul de reformare a sistemului de achiziții publice. De aceea, un dialog deschis dintre Guvern, societatea civilă și comunitatea de afaceri este elementul cheie în acest proces. Principalul obiectiv al nostru este să contribuim la creșterea transparenței, integrității și eficienței achizițiilor publice din Republica Moldova, dar și a încrederii societății în faptul că banii publici sunt utilizați în interesul public. 

Crearea Agenției de Soluționare a Contestațiilor – o nouă etapă în dezvoltarea sistemului de achiziții publice

(Diana Enachi 2016)

Sistemul căilor de atac în sectorul AP garantează transparență, integritate și eficiență în utilizarea resurselor publice. Acest sistem contribuie la punerea în aplicare a politicilor în domeniul AP, protejând, totodată, interesele sectorului privat. Ofertanții necâștigători în cadrul procedurilor de achiziție ar trebuie să fie văzuți ca o categorie specială de contestatari, în special datorită provocărilor cu care se confruntă vizavi de protejarea principiilor de bază ale achizițiilor publice – transparența și concurența loială...

Raport de monitorizare a achizițiilor publice: carențe identificate și recomandări de politici

(Diana Enachi, Viorel Chivriga 2016)

Achiziţiile publice în Republica Moldova joacă un rol tot mai important în economie. Valoarea contractelor de achiziţii publice înregistrate de Agenția Achiziții Publice (AAP) în anul 2014 a însumat 11538,4 mil. lei, ce constituie circa 10,3% din Produsul Intern Brut (111757 mil. lei). Organizarea unor proceduri de achiziţii transparente, nediscriminatorii, competitive şi deschise este o condiție indispensabilă pentru servicii și investiții publice de calitate...

.

Achizițiile publice în Republica Moldova probleme, reglementări și reforme așteptate

(Diana Enachi, Viorel Chivriga 2016)

În ultimul raport de evaluare a sistemului național de achiziții, realizat de Banca Mondială în 2010, sunt elucidate câteva aspecte ale cadrului legal care trebuie îmbunătățite, printre care: lipsa unor criterii clare de evaluare a prețului și calității în selectarea ofertelor de către autoritățile contractante, lipsa unor instrucțiuni clare despre cum ar trebui autoritățile contractante să includă măsuri de prevenire a fraudelor și corupției în documentele de licitație, lipsa unor prevederi care să definească conflictul de interese și reguli de evitare a acestuia...

Creşterea eficienţie sistemului de achiziţii publice

(Angela Secrieru 2014)

Sistemul de achiziţii publice (AP) din Republica Moldova se confruntă în prezent cu probleme complexe, acestea determinând, conform evaluării BERD (2011), un nivel redus de conformitate a cadrului instituţional şi un nivel mediu de conformitate a cadrului legal al AP din Republica Moldova la standardele europene. Privind procesul de AP, cele mai pronunţate deficienţe sunt înregistrate la etapa de pre-achiziţie (corespundere redusă), celelalte două faze (licitaţia şi post-licitaţia) înregistrând o conformitate medie...

 

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri