Noutăţi

Autoritățile publice și operatorii economici, instruiți în domeniul achizițiilor publice

2017.12.01 Achiziții publice Victor Ursu Imprimă

Achizițiile publice trebuie să fie mult mai simple, mai clare și mai transparente. Or, aceasta este o premisă pentru generarea unei concurențe sănătoase pe piața achizițiilor, dar și pentru proiecte eficiente implementate de autoritățile publice. În condițiile în care legislația Republicii Moldova este treptat aliniată la cea europeană, atât autoritățile, cât și operatorii economici necesită instruire permanentă în domeniu pentru a asigura un proces de achiziție publică eficient. A fost mesajul workshop-ului în achiziții publice, care a avut loc în cadrul proiectului “Îmbunătățiri inovative în sistemul de achiziții publice din Republica Moldova prin incluziune, creativitate și practici de respectare a legislației”, finanțat de Uniunea Europeană de și cofinanțat de Fundaţia Hanns Seidel - Republica Moldova.

În cadrul workshop-ului s-a vorbit despre ”Ghidul pentru autoritățile contractante”, care a și fost distribuit participanților. Subiectele abordate în cadrul atelierului au vizat prevederile legislative, metode de achiziții, sursele de accesare a informațiilor privind achizițiile publice și sistemul căilor de atac în achizițiile publice.

Vadim Țurcan, specialist achiziții publice a vorbit despre achizițiile de lucrări, inclusiv elaborarea caietelor de sarcini, a ofertelor, regulile de comunicare dintre autorități și operatori economici, dar și cele mai frecvente probleme întâmpinate la elaborarea ofertelor. În cea de-a doua parte a sesiunii, participanții au fost familiarizați cu procedura de contestare, inclusiv cum se formulează și se depune o contestație, termenii de depunere și greșelile care trebuie evitate. La rândul său, Ecaterina Meaun, specialistă în achiziții publice a trecut în revistă principalele modificări legislative în domeniul achizițiilor publice, cu referire la pragurile valorice, termenele de publicare a anunțurilor, criteriile de evaluare și condițiile pentru anularea unei achiziții Cu referire la modificarea valorii contractelor de achiziție, problemă frecvent întâlnită, s-a menționat că valoarea bunurilor contractate suplimentar nu poate depăși 15% din valoarea inițială a contractului, în condițiile respectării prețului și cerințelor față de calitatea acestora.

La întocmirea ofertelor, Meaun a spus că e nevoie de studierea minuțioasă a documentației de licitație, fișei de date a achiziției, caietului de sarcini și a oricărui alt document care este parte integrantă a setului de acte atașate la documentația de licitație.. Operatorilor economici li se recomandă prezența la deschiderea ofertelor, solicitarea procesului-verbal de deschidere a ofertelor și indicarea opiniei separate în procesul-verbal până la semnarea acestuia.

”Pe domeniul achizițiilor noi învățăm din mers. Cert este că procedurile de achiziții trebuie să fie corecte pentru asigurarea bunurilor și serviciilor de calitate cetățenilor”, a precizat Mariana Vlaico, specialist la Primăria Stăuceni.

Pentru alte detalii, vă rugăm să contactaţi responsabilul pe presă, Victor URSU la următoarea adresă: ursu.victoor@gmail.com  sau la numărul de telefon 069017396.

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us