Noutăţi

DEZBATERE PUBLICĂ ASUPRA MODIFICĂRILOR CODULUI MUNCII AL REPUBLICII MOLDOVA

2017.07.18 Social Victor Ursu Imprimă

Ca urmare a aprobării de către Guvern a proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Codului muncii al Republicii Moldova nr. 216 din 27.06.2017, Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS)  „Viitorul” în parteneriat cu Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) a organizat o dezbatere publică asupra impactului și efectelor sociale ale acestor modificări, pe 18 iulie, 2017.

În cadrul dezbaterii s-a accentuat faptul că proiectul de lege comportă multiple riscuri sociale, iar unele propuneri de modificare ar putea afecta negativ și în mod direct grupuri vulnerabile de cetățeni și anumite categorii de angajați cum sunt tinerii specialiști, salariaţii cu copii în vârstă de la 3 la 6 ani, pensionarii pentru limită de vârstă etc. Astfel, unele propuneri de modificări la lege ar putea înrăutăți și mai mult condițiile de muncă și situația angajaților pe piața muncii. În viziunea experților, mai multe modificări vor genera abuzuri de drept din partea angajatorilor și încălcări ale altor norme care reglementează relațiile de muncă. Mai mult decât atât, acestea vor diminua nivelul securității şi sănătății în muncă, vor favoriza salariile ,,în plic”, vor submina activitatea organului de supraveghere şi control al muncii. Unele norme expuse în redacția nouă au un caracter discriminatoriu față de pensionarii pentru limita de vârstă aflați în câmpul muncii.

De asemenea, experții au constatat unele aspecte problematice complexe generate de modificările propuse care se referă la diminuarea rolului parteneriatului social şi al contractelor colective de muncă; reducerea nivelului de protecție a salariaților ca urmare a creşterii flexibilităţii legislaţiei muncii și afectarea echilibrului dintre drepturile salariaților şi interesele angajatorilor.

În viziunea experților, proiectul de lege trebuie supus unor dezbateri ample cu participarea partenerilor sociali- sindicate, patronate, guvern-precum și alți actori relevanți ai societății civile pentru a ajunge la un consens în cadrul parteneriatului social. În scurt timp, IDIS Viitorul de comun cu FES vor face public o notă de poziție cu o analiză mai amplă și recomandări de îmbunătățire a proiectului de lege.

Studiul poate fi descărcat aici.

Dezbaterea publică este organizată în cadrul proiectului privind monitorizarea proceselor politice, sociale și formularea unor sinteze de politici, implementat de IDIS „Viitorul”, în parteneriat cu Fundația Friedrich-Ebert-Stiftung.

Pentru alte detalii, vă rugăm să contactați responsabilul pentru presă la adresa: ursu.victoor@gmail.com sau la numărul de telefon: 0 690 17396.

Persoana de contact: Victor Ursu.

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us