Noutăţi

DUAE – instrument ce facilitează activitatea autorităților publice și participarea operatorilor economici la achizițiile publice

Pe 23 mai 2019, în cadrul mesei rotunde ”Documentul Unic de Achiziții European – instrument nou în achizițiile publice din Republica Moldova”, care a avut loc în cadrul proiectului “Îmbunătățiri inovative în sistemul de achiziții publice din Republica Moldova prin incluziune, creativitate și practici de respectare a legislației”, finanțat de Uniunea Europeană  și co-finanțat de UK aid cu suportul Guvernului Marii Britanii cei aproximativ 55 participanți, printre care reprezentanți ai instituțiilor de reglementare, autorităților contractante, operatorilor economici și societății civile au discutat amplu despre DUAE.

DUAE (Document Unic de Achiziție European) oferă posibilitatea operatorilor economici să demonstreze corespunderea cu cerințele de calificare și selecție ale unei proceduri de achiziție printr-o declarație pe propria răspundere, în locul certificatelor eliberate de către alte autorități. Doar operatorul economic al cărui ofertă este în proces de examinare este obligat să transmită toată documentele justificative ca dovadă a informațiilor cuprinse în DUAE la solicitarea autorității. Mai mult, pentru facilitarea procesului, prezentarea documentelor justificative nu este obligatorie în cazul informațiilor și certificatelor care pot fi obținute direct de către autorități prin accesare altor baze de date naționale.

DUAE este un instrument care facilitează participarea operatorilor economici la procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică și reduce sarcinile administrative pentru autorități, fiind instituit la nivelul Uniunii Europene prin Regulamentul C.E. nr. 7/2016. Conform legislației naționale (amendamentele la Legea nr. 131/2015), acesta este obligatoriu a fi utilizat atât de către autoritățile contractante, cât și de către operatorii economici participanți la procedurile de atribuire (în funcție de calitatea pe care o au în respectiva procedură de atribuire – candidat, ofertant, terț susținător, subcontractant) odată cu aprobarea formularului standard prin ordinul Ministerului Finanțelor nr. 177 din 9 octombrie 2018.

Pentru eficientizarea utilizării DUAE este necesar de a fi eliminate ambiguitățile din legislație (cum se completează, cine completează, solicitarea documentelor aferente DUAE, etc.), modificarea formularului DUAE și ajustarea acestuia la legislația în vigoare și la particularitățile sistemului de achiziții publice. Totodată, este necesar de elaborat o instrucțiune cu indicații clare de completarea a DUAE, dar și introducerea DUAE - ului electronic, fapt ce va elimina multiplele erori în completare și va reduce timpul necesar completării și depunerii acestui document.

”Doar ofertantul aflat pe primul loc în clasamentul intermediar realizat la etapa evaluării ofertelor depuse, conform criteriului de atribuire precizat în anunțul de participare va trebui să prezinte documentele suport indicate în fișa de date a achiziției, în vederea probării celor asumate prin DUAE”, a explicat, Ecaterina Meaun, specialistă în achiziții publice.

Implementarea DUAE în Republica Moldova ar aduce economii companiilor participante în cadrul achizițiilor publice. De exemplu, în Danemarca, beneficiile sunt estimate la circa 12 milioane euro/an, în Croația a fost înregistrată o reducere de 83% a costurilor de pregătire a ofertelor referitoare la datele ce demonstrează îndeplinirea cerințelor.

Potrivit Dianei Enachi, specialistă în achizițiile publice, formularul DUAE este o noutate pentru sistemul achizițiilor din Republica Moldova și, prin urmare, necesită a fi discutate de către toți actorii, provocările existente și soluțiile care ar face din DUAE un instrument eficient și nu o povară pentru autoritățile contractante și operatorii economici.

Responsabilitatea pentru acest conținut aparține autorului și nu reflectă neapărat poziția Guvernului Britanic.

Pentru alte detalii, vă rugăm să contactaţi responsabilul pe presă, Victor URSU la următoarea adresă: ursu.victoor@gmail.com sau la numărul de telefon 069017396.

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us