Noutăţi

IDIS „Viitorul” și Curtea de Conturi vor coopera în scopul îmbunătățirii transparenței și eficienței procesului de achiziție publică

2024.02.02 Achiziţii publice Maria Procopciuc Imprimă

 

Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul” și Curtea de Conturi au semnat la 22 ianuarie, 2024, un Acord de cooperare menit să contribuie la intensificarea colaborării, îmbunătățirea transparenței și eficienței procesului de achiziție publică și obținerea unei valori corespunzătoare banilor publici cheltuiți. Acordul a fost semnat în contextul în care IDIS „Viitorul” implementează, împreună cu Parteneriat pentru Transparență din SUA, proiectul „Consolidarea integrității în achizițiile publice”,  care are ca scop sprijinirea reformei sectorului de achiziții publice moldovenesc, creșterea transparenței și echității procedurilor de achiziție publică, prin abilitatea cetățenilor în sensul responsabilizării instituțiilor relevante.

Echipa IDIS „Viitorul”, care implementează proiectul, a avut pe 24 octombrie, 2023, o întrevedere cu conducerea Curții de Conturi, în vederea consolidării și coordonării eforturilor de cooperare și în vederea obținerii calității de membru al Platformei Naționale pentru Achiziții Publice (PNAP), creată în cadrul aceluiași proiect.

IDIS „Viitorul” și Curtea de Conturi consideră că parteneriatul dintre societatea civilă și autoritățile publice permite creșterea calității serviciilor publice în interesul cetățenilor. În Acord se precizează că din 23 iunie 2022 Republica Moldova a obținut statutul de țară candidată pentru a deveni membră a Uniunii Europene, iar întreprinderea măsurilor pentru îmbunătățirea achizițiilor publice la toate nivelurile de guvernare și creșterea implicării societății civile în procesele decizionale de la toate nivelurile, sunt recomandări ale Comisiei Europene. Astfel, acest fapt reiterează necesitatea colaborării tuturor actorilor din sectorul achizițiilor publice, având contribuția societății civile, atât la monitorizare, cât și la dezvoltarea politicilor, instrumentelor digitale și la îmbunătățirea cadrului de reglementare.

Totodată, acordul subliniază că art. 133 din Constituția Republicii Moldova fundamentează Curtea de Conturi în calitate de instituție de audit, cu un mandat suficient de larg, ce exercită controlul asupra modului de formare, de administrare și de întrebuințare a resurselor financiare publice, rezultatele activității fiind rapoartele anuale expediate Parlamentului. „În activitatea sa, Curtea de Conturi abordează riscul că finanțele și patrimoniul public pot fi administrate și utilizate în mod abuziv, oferind în mod constant informații despre cum sunt cheltuiți banii de către autoritățile statului și despre performanța sectorului public. Datorită responsabilităților specifice gestiunii banilor publici și realizării actului de putere publică, activitatea Curții de Conturi se extinde nu doar asupra aspectelor de ordin financiar, ci și asupra angajamentelor entităților auditate privind performanța și conformitatea utilizării resurselor publice”.

În document mai este menționat faptul că achizițiile publice reprezintă o componentă importantă a finanțelor publice, fapt demonstrat de volumul de resurse financiare publice care sunt cheltuite prin sistemul de achiziții în scopul procurării de bunuri, servicii și lucrări, de către autoritățile contractante din țară, motiv pentru care asigurarea și îmbunătățirea transparenței și eficienței acestui proces este imperios necesară. „Stabilirea unei comunicări eficiente și permanente, între reprezentanții instituțiilor publice, cu atribuții în domeniul achizițiilor publice, autoritățile contractante, operatorii economici și societatea civilă, este precondiția de bază pentru coordonarea și armonizarea intereselor cetățenilor cu cele de stat, într-o atmosferă democratică și în spiritul principiilor statului de drept”, se mai menționează în Acord.

Părțile semnatare ale Acordului remarcă necesitatea conjugării eforturilor și a capacităților sectorului guvernamental și ale societății civile în vederea atingerii obiectivelor guvernării, modernizării țării și ajustării la standardele europene în toate domeniile, inclusiv în domeniul achizițiilor publice, care reprezintă o componentă importantă a finanțelor publice și a bugetului public național. Părțile, de asemenea, salută inițiativele de consultare și implicare a societății civile, a mediului academic și al organizațiilor independente în toate problemele de interes strategic, în calitate de element al procesului de democratizare a societății și a statului în Republica Moldova. „O mai bună coordonare a eforturilor comune ale sectorului asociativ și ale autorităților publice și de specialitate ale Guvernului Republicii Moldova, în special Curtea de Conturi a Republicii Moldova, se va răsfrânge pozitiv asupra performanțelor înregistrate în dezvoltarea economică a țării”, se mai menționează în Acord.

Potrivit Acordului, părțile vor participa la ședințe comune, mese rotunde, alte activități, unde vor aborda diverse subiecte de actualitate din domeniul achizițiilor publice, probleme ce necesită discuții și consultări cu toți actorii din sector, precum și vor lucra la găsirea de soluții pentru redresarea dificultăților. De asemenea, părțile vor asigura participarea sistemică a reprezentanților lor în cadrul activităților ale Platformei Naționale pentru Achiziții Publice.

------------------------------------------

Proiectul „Consolidarea integrității în achizițiile publice” este implementat de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul", în parteneriat cu Fondul de Parteneriat pentru Transparență (SUA). Proiectul urmărește susținerea reformelor în domeniul achizițiilor publice în Moldova, care vor spori transparența și corectitudinea achizițiilor publice prin împuternicirea cetățenilor de a responsabiliza instituțiile relevante.

IDIS „Viitorul” este un think tank independent, înființat în 1993 care combină cercetarea socială, politică și economică cu componente solide de advocacy. Instituția realizeaz ăcercetări aplicate de monitorizare pe mai multe domenii: economie, politica socială, politicile UE, dezvoltarea regională, dar și riscurile de securitate și de politică externă.

Parteneriat pentru Transparență (PTF) are sediul în Washington DC și are misiunea este de a promova abordări inovatoare conduse de societatea civilă pentru îmbunătățirea guvernanței, creșterea transparenței, promovarea statului de drept și reducerea corupției în țările în curs de dezvoltare și în curs de dezvoltare. Din 2000, PTF a susținut peste 250 de proiecte care vizează promovarea implicării ONG-urilor în decizii, procese și legi care impun transparența și responsabilitatea în achizițiile publice.

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us