Echipa

Igor Munteanu Fondator

Igor Munteanu

Fondator

Informație generală

Scientific degree : Doctor în Drept

Informația de contact

Număr de telefon: +373 / 22 22 71 30

E-mail: ig.munteanu@gmail.com

Studii

— Școla de Științe Politice, București (1992)

— Doctor în Drept, ULIM (2003)

Calificări și domeniile de expertiză

— Politici Publice

— Științe Politice

— Drept administrativ

Liubomir Chiriac Director IDIS Viitorul

Liubomir Chiriac

Director IDIS Viitorul

Informație generală

Scientific degree : Dr. hab. în ştiinţe fizico-matematice

Informația de contact

Număr de telefon: +373 / 22 21 09 32

E-mail: liubomir.chiriac@viitorul.org

Studii

— Doctor în matematică, Academia de Științe a RM (2002)

Calificări și domeniile de expertiză

— Administrație Publică Locală

— Societate civilă

— Managementul organizațiilor

— Dezvoltare strategică

— Descentralizare administrativă

— Politici publice

— Servicii publice

Corina Gaibu Economistă

Corina Gaibu

Economistă

Informație generală

Scientific degree : Economistă

Informația de contact

Număr de telefon: + 373 22 227130

E-mail: corina.gaibu@viitorul.org

Studii

— Magistru în Inginerie și Management (UTM, 2004)

— Licentiata la Academia de Studii Economice din Moldova (2005)

— Licențiată la Universitatea Tehnica a Moldovei (2003)

Calificări și domeniile de expertiză

— Analiza financiara

— Elaborarea de Politici economice

— Managementul proiectelor

— Management în afaceri

Viorel Chivriga Expert în politici economice

Viorel Chivriga

Expert în politici economice

Informație generală

Scientific degree : Coordonatorul Departamentului Economie de Piață Funcțională

Informația de contact

Număr de telefon: +373 22 22 18 44

E-mail: viorel.chivriga@viitorul.org

Studii

— Doctorat Universitatea Agrară din Moldova (1991)

— Magistru în management. Școala Națională de Studii Politice și Administrative, România (1994)

— Licențiat în agricultură, Universitatea Agrară din Moldova (1987)

Calificări și domeniile de expertiză

— Management în afaceri

— Politici economice

— Politici economice

— Servicii publice

— Dezvoltare regională

— Investiţii, Comerţ internaţional şi intern

— Agricultură și dezvoltare rurală

— Securitate energetică și alimentară

— Evaluarea politicilor publice

— Expertizarea actelor legislative și normative

— Campanii de advocacy, lobby, informare și diseminare informații

— Mai mult de 70 de publicații științifice și brevete de invenții

Sergiu Lipcean Expert în politică

Sergiu Lipcean

Expert în politică

Informație generală

Scientific degree : Magistru în istorie

Informația de contact

Număr de telefon: +373 22 213632

E-mail: sergiu.lipcean@viitorul.org

Studii

— Magistru în istorie

Calificări și domeniile de expertiză

— Analiza politică

— Politici de securitate

— Politică externă

— Campanii de advocacy, lobby, informare și diseminare informații

Veaceslav Berbeca Expert în politică

Veaceslav Berbeca

Expert în politică

Informație generală

Scientific degree : Magistru în Științe Politice

Informația de contact

Număr de telefon: +373 22 213632

E-mail: veaceslav.berbeca@viitorul.org

Studii

— Doctorand la Academia de Științe a Moldovei

— Magistru în științe politice. Universitatea de Stat din Moldova (2002)

— Licențiat în științe administrative. Școala Națională de Studii Politice și Administrative, România (2000)

Calificări și domeniile de expertiză

— Partide politice

— Finanțarea partidelor politice

— Politici de securitate

— Politică externă

— Campanii de advocacy, lobby, informare și diseminare informații

Victor Parlicov Expert în politici energetice

Victor Parlicov

Expert în politici energetice

Informație generală

Scientific degree : Licenţiat în Relaţii Economice Internaţionale

Informația de contact

Număr de telefon: +373 / 22 22 18 44

E-mail: victor.parlicov@viitorul.org

Studii

— Licențiat în relații economice internaționale (Academia de Studii Economice din Moldova), Chișinău, 2000

Calificări și domeniile de expertiză

— Politici în sectorul energetic

— Mediul de afaceri

— Evaluarea strategiilor, proiectelor, sectoarelor economice

— Managementul în afaceri

— Evaluarea politicilor publice

— Expertizarea actelor legislative și normative

— Campanii de advocacy, lobby, informare și diseminare a informației

— Consultanță în afaceri, training

Ion Muntean Expert asociat în energetică

Ion Muntean

Expert asociat în energetică

Informație generală

Scientific degree : Doctor în economie și management

Informația de contact

Număr de telefon: +373 / 69403204

E-mail: 4muntean@gmail.com

Studii

— Doctor în economie și management, ramura energetică ( Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, 2015)

— Magistru în inginerie și managementul calității (Facultatea de energetică, Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, 2010)

— Inginer metrolog (Facultatea de energetică, Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, 2008)

Calificări și domeniile de expertiză

— Evaluarea politicilor publice în domeniul energetic

— Elaborarea studiilor și analizelor în domeniul energetic

— Implementarea sistemelor de management energetic

— Expertizarea actelor legislative și normative

— Activitatea didactică la Facultatea de Energetică și Inginerie Electrică, UTM

— Elaborarea ghidurilor, modulelor de instruire, publicații științifice și organizarea seminarelor de instruirea în domeniul managementului energetic, eficienței energetice și energiei regenerabile

Angela Secrieru Expertă în politici financiare

Angela Secrieru

Expertă în politici financiare

Informație generală

Scientific degree : Doctor habilitat în Științe Economice

Informația de contact

Număr de telefon: +373 / 22 22 71 30

E-mail: angela.scrieru@viitorul.org

Studii

— Academia de Studii Economice

Calificări și domeniile de expertiză

— Public finance

Leonid Litra Expert asociat în politică

Leonid Litra

Expert asociat în politică

Informație generală

Scientific degree : Expert asociat

Informația de contact

Număr de telefon: +373 / 22 22 71 30

E-mail: leonid.litra@viitorul.org

Studii

— Magistru în studii europene şi internaţionale

Calificări și domeniile de expertiză

— Politică

Veaceslav Ioniță Expert în politici economice

Veaceslav Ioniță

Expert în politici economice

Informație generală

Scientific degree : Doctor în economie

Informația de contact

Număr de telefon: 069134567

E-mail: veaceslav.ionita@gmail.com

Studii

— Doctor în economie (2000)

Calificări și domeniile de expertiză

— Finanțe

— Reglementarea mediului de afaceri

— Elaborarea studiilor economice

— Finanțe, sectorul real

— Investiții

— Macroeconomie

Ana Znaceni Specialist elaborare de proiecte și granturi

Ana Znaceni

Specialist elaborare de proiecte și granturi

Informație generală

Scientific degree : Licențiată în economie

Informația de contact

Număr de telefon: +373 22 22 23 31, 22 18 44

E-mail: ana.znaceni@viitorul.org

Studii

— Facultatea Finanțe și Bănci, Universitatea de Stat din Moldova (2009)

Calificări și domeniile de expertiză

— Scrierea proiectelor

— Gestionarea proiectelor

— Cooperarea transfrontalieră

— Egalitatea de gen

— Dezvoltare locală

Diana Enachi Economistă

Diana Enachi

Economistă

Informație generală

Scientific degree : Master în Științe Economice

Informația de contact

Număr de telefon: +373 221844

E-mail: diana.enachi@viitorul.org

Studii

— Master în Business și Administrare, Facultatea Științe Economice, Universitatea de Stat din Moldova (2014)

— Licență în Finanțe, Facultatea Științe Economice, Universitatea de Stat din Moldova (2012)

Calificări și domeniile de expertiză

— Economie și finanțe publice

— Bugete și achiziții publice

— Transparență și date deschise

— Democrație și bună guvernare

— Managementul riscurilor de corupție și politici anti-corupție

— Elaborare, monitorizare și evaluare de politici publice

— Administrație publică locală

— Advocacy și instruire

Carolina Ungureanu Vicedirector cooperare internațională, Manager de granturi

Carolina Ungureanu

Vicedirector cooperare internațională, Manager de granturi

Informație generală

Scientific degree : Magistru în Relaţii Internaţionale

Informația de contact

Număr de telefon: +37322414844

E-mail: carolina.ungureanu@viitorul.org

Studii

— Universitatea din Geneva, Elveția, Facultatea de Științe Sociale și Economice (2008)

— Masterat în Relații Internaționale, Universitatea de Stat din Moldova (2005)

— Licențiată în Relații Internaționale, Universitatea de Stat din Moldova (2004)

Calificări și domeniile de expertiză

— Scriere proiecte

— Egalitate de gen

— Științe politice

— Relații internaționale

— Achizții Publice

— Training

Aliona Lazarev Ofițer financiar

Aliona Lazarev

Ofițer financiar

Informație generală

Scientific degree : Licențiată în economie

Informația de contact

Număr de telefon: +37322414844

E-mail: aliona.lazarev@viitorul.org

Studii

— Licențiată în economie, Universitatea de Stat din Moldova (2006)

Calificări și domeniile de expertiză

— Finanțe și contabilitatea firmei

— Elaborarea rapoartelor financiare

— Evidența contabilă a documentelor primare

— Organizarea auditelor

Ion Tornea Economist

Ion Tornea

Economist

Informație generală

Scientific degree : Magistru în Administrarea Afacerilor

Informația de contact

Număr de telefon: + 373 22 227130

E-mail: ion.tornea@viitorul.org

Studii

— Bachelor in economic sciences, Academy of Economic Studies in Moldova Moldova (1996)

— Licențiat în studii economice, Academia de Studii Economice din Moldova (1996)

Calificări și domeniile de expertiză

— Bănci, finanțe, sectorul rea

— Investiții

— Reglementarea mediului de afaceri

— Analiza, monitorizarea și evaluarea politicilor

— Elaborarea studiilor economice

— Advocacy

— Training

Ana-Maria Veverița Coordonatoare de program

Ana-Maria Veverița

Coordonatoare de program

Informație generală

Scientific degree : Magistru în Științe Politice

Informația de contact

Număr de telefon: (+ 373 22) 22 18 44

E-mail: ana.veverita@viitorul.org

Studii

— Școala de Studii Avansate în Jurnalism (2015)

— Facultatea de Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative, USM (2013)

— Facultatea de Sociologie, USM (2010)

Calificări și domeniile de expertiză

— Dezvoltare locală durabilă (transparența și responsabilitatea financiară a autorităților administrației publice locale; identificarea și promovarea celor mai bune practici)

— Politici și servicii publice de calitate

— Cercetare și analiză sociologică

— Comunicare și PR instituțional

Ion Tăbârță Expert în politică

Ion Tăbârță

Expert în politică

Informație generală

Scientific degree : Magistru în relaţii internaţionale

Informația de contact

Număr de telefon: (+ 373 22) 22 18 44

E-mail: tabarta_ion@yahoo.com

Studii

— Magistru în relații internaționale. Universitatea din București, România (1999)

— Licențiat în științe politice. Școala Națională de Studii Politice și Administrative, România (2001)

— Licențiat în istorie. Universitatea de Stat din Moldova (1998)

Calificări și domeniile de expertiză

— Analiză politică

— Instituții și procese politice

— Politică externă

— Conflictul tranistrean

— Campanii de advocacy, lobby, informare și diseminare informații

Mariana Iațco Expertă în politici sociale

Mariana Iațco

Expertă în politici sociale

Informație generală

Scientific degree : Doctor în politici publice

Informația de contact

Număr de telefon: +373 22 60 18 77

E-mail: iatsco44@hotmail.com

Studii

— Doctorat în politici publice. Universitatea Internațională din Andalucia, Spania (2012)

— Magistru în Ştiinţe Politice. Universitatea de Stat din Moldova (2002)

— Licențiată în Ştiinţe Politice. Universitatea de Stat din Moldova (2001)

Calificări și domeniile de expertiză

— Politici sociale

— Politici publice și advocacy

— Procese migraţionale şi diaspora

Valeriu Sainsus Expert în probleme de populație și demografie

Valeriu Sainsus

Expert în probleme de populație și demografie

Informație generală

Scientific degree : Doctor în Științe Geografice 2004

Informația de contact

Număr de telefon: +37322220932

E-mail: sainsusvaleriu@gmail.com

Studii

— Doctorand ASEM

— Studii Postdoctorale la Centrul Demografic din Cairo (ONU), 2006

— Institutul de Îmbătânire Demografică dim Malta 2009

— Centru de Politici Migraționale Robert Shuman, Florența, Italia 2011

Calificări și domeniile de expertiză

— Politici demografice

— Expertizare demografică

— Resurse umane

— Migrație și politici migraționale

Dorin Vaculovschi Expert în problemele pieței muncii și politicilor sociale

Dorin Vaculovschi

Expert în problemele pieței muncii și politicilor sociale

Informație generală

Scientific degree : Doctor în științe economice

Informația de contact

Număr de telefon: +37369110727

E-mail: dorinvaculovsky@yahoo.com

Studii

— PhD ASE București

— 2008 cursuri de pregătire a formatorilor în domeniul Parteneriatului Public Privat, organizate de PNUD

— 1998 programul de instruire al formatorilor în domeniul Politicilor Sociale, în cadrul proiectului „SPRITE”, Institutul de Dezvoltare Economică, Banca Mondială

— 1996 şcoala de vară de pregătire a lucrătorilor sociali, organizată de UNICEF şi UEA Norwich, Chişinău

— 1992 cursuri de Demografie cu participarea centrului IROMA (Bucureşti) şi INED (Paris)

— 1992 Demography courses with the participation of IROMA (Bucharest) and INED (Paris)

Calificări și domeniile de expertiză

— Economie (micro, macro)

— Economia muncii

— Politici sociale

— Migrație și dezvoltare

— Dezvoltare umană

— Politci publice

Vadim Țurcan Expert asociat în achiziții publice

Vadim Țurcan

Expert asociat în achiziții publice

Informație generală

Scientific degree : Doctorand în inginerie civilă

Informația de contact

Număr de telefon: +373 69 763646

E-mail: turcan.vadim@gmail.com

Studii

— Certificat Expert în Achiziții Publice, Softconsulting (2018)

— Doctorand în inginerie civilă și instalații, Universitatea Gh. Asachi din Iași, România

— Magistru în inginerie structurală, Universitatea Tehnică din Moldova (2017)

— Licențiat în inginerie civilă, Universitatea Tehnică din Moldova (2015)

Calificări și domeniile de expertiză

— Achiziții Publice

— Inginerie Civilă

— Administrație Pubilcă Locală

Maria Procopciuc PR Officer

Maria Procopciuc

PR Officer

Informație generală

Scientific degree : Jurnalist

Informația de contact

Număr de telefon: 069410395

E-mail: maria.procopciuc@viitorul.org

Studii

— USM, Facultatea de Jurnalism (2006-2009)

— Liceul Teoretic Eugen Coşeriu, satul Cotranâc, raionul Făleşti (2003-2006)

— Gimnaziul Bocani (1995-2003)

Calificări și domeniile de expertiză

— Comunicare

Pîrvan Viorel Expert juridic

Pîrvan Viorel

Expert juridic

Informație generală

Scientific degree : Jurist

Informația de contact

Număr de telefon: 022221844

E-mail: pirvanviorel30@gmail.com

Studii

— Magistru în drept (ULIM, 2005)

— Licențiat în drept (ULIM, 2004)

Calificări și domeniile de expertiză

— Justiție

— Transparența procesului decizional și accesul la informații

— Integritate în sectorul public și privat

— Politici anti-corupție

— Democrație și buna guvernare

— Administrație publică centrală și locală

— Achiziții publice

Mihai Țurcanu Specialist în domeniul politicilor de tineret

Mihai Țurcanu

Specialist în domeniul politicilor de tineret

Informație generală

Scientific degree : Doctor în istorie, master în științe politice

Informația de contact

Număr de telefon: 022221844

E-mail: mihai.turcanu@viitorul.org

Studii

— Doctorat - Facultatea de Istorie a Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași (2017)

— Master- Departamentul de Relații Internaționale și Integrare Europeană, Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București (2013)

— Licență – Facultatea de Istorie a Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași (2011)

Calificări și domeniile de expertiză

— Politici de tineret