Noutăţi

IDIS „Viitorul” a participat la Reuniunea Plenară a Rețelei Anticorupție pentru Europa de Est și Asia Centrală (ACN) din cadrul OECD

2023.10.09 ANTICORUPȚIE Maria Procopciuc Imprimă

 

Economista Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”, Diana Enachi, a participat în perioada 3-5 octombrie, 2023, la Paris, la Reuniunea Plenară a Rețelei Anticorupție pentru Europa de Est și Asia Centrală (ACN) a Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD). În cadrul evenimentului, au fost prezentate și adoptate rapoartele celei de-a cincea runde de monitorizare a programului subregional de evaluare interpares a Planului de Acțiuni Anticorupție de la Istanbul” (IAP) pentru Republica Moldova, Armenia și Azerbaidjan.

La reuniune au mai participat: Iulian Rusu, director al Centrului Național Anticorupție (CNA), Veronica Mihailov-Moraru, ministră a justiției (MJ), Galina Bostan, președinta Centrului de Analiză și Prevenire a Corupției (CAPC) și Daniel Goinic, director al Programului drepturile omului de la Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM).

Diana Enachi a participat activ în procesul de monitorizare, oferind comentarii și contribuție, în special pe componenta de integritate în afaceri și integritatea în achizițiile publice. Iar, în cadrul Reuniunii plenare a prezentat poziția societății civile din Republica Moldova, și anume faptul că raportul de monitorizare este cuprinzător și obiectiv. Potrivit expertei, în timp ce Republica Moldova a făcut progrese importante în ceea ce privește integritatea și reformele anticorupție, există o serie de alte probleme nesoluționate și domenii cu restanțe la capitolul integritate, printre care: conflictele de interese și declararea averii; integritatea afacerilor; achizițiile publice; protecția avertizorilor și sanționarea infracțiunilor de corupție.

În ceea ce privește integritatea în achizițiile publice, Diana Enachi a spus că se înregistrează evoluții pozitive, în principal, în ceea ce privește legislația care transpune în mare parte Directivele UE, atât privind achizițiile clasice, cât și privind achizițiile sectoriale (utilități). Există, de asemenea, prevederi legale privind integritatea și gestionarea conflictelor de interese în achizițiile publice. Însă, există carențe în aplicarea legii și lipsesc mecanismele eficiente de control și aplicare a sancțiunilor. care ar responsabiliza responsabilii de achizițiile publice din cadrul autorităților. Cu toate că în procesul de monitorizare a achizițiilor publice, a spus Diana Enachi, societatea civilă identifică riscuri de corupție, inclusiv conflicte de interese, nu sunt impuse sancțiuni pentru încălcarea legii.

O altă componentă importantă, menționată de către Diana Enachi, a fost sistemul de achiziții electronice, un element cheie în asigurarea transparenței și integrității procesului de achiziții. Actualul sistem de achiziții electronice MTender, utilizat din 2018, a avut o contribuție substanțială la creșterea transparenței. Cu toate acestea, sistemul nu dispune de o serie de funcționalități tehnice cheie, nu corespunde în totalitate prevederilor legale, nu asigură organizarea electronică a întregului proces de achiziție și, respectiv nu permite autorităților publice să aplice eficient legea și să simplifice procesul de achiziție.

„Este important de subliniat că, în viitor, orice îmbunătățire și dezvoltare a funcționalităților sistemului de achiziții electronice ar însemna o îmbunătățire substanțială a indicatorilor de transparență, prevenirea corupției și a conflictelor de interese. Sunt și evoluții mai recente care, deși vor face obiectul următoarei runde de monitorizare (2024), este impornat să fie aduse în discuție. După mai multe eforturi și runde de consultări, un nou Program pentru Dezvoltarea sectorului Achizițiilor Publice a fost adoptat recent de către Guvern, care are setate obiective ambițioase ce urmează să fie atinse până la sfârșitul anului 2026. Cred că aceasta este o bază excelentă pentru reformarea sectorului”, a conchis Diana Enachi.

Reuniunea Plenară a Rețelei Anticorupție pentru Europa de Est și Asia Centrală (ACN) a Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD) este o platformă de sprijin pentru țările din Europa de Est și Asia Centrală în lupta împotriva corupției, oferind un cadru regional pentru promovarea activităților anticorupție și facilitând angajamentul și schimbul de experiență privind bunele practici anticorupție din regiune. Planul de Acțiuni Anticorupție de la Istanbul este un program de evaluare reciprocă al ACN, care reunește zece țări din regiune, și a fost lansat în anul 2003.

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us