Noutăţi

IDIS Viitorul a lansat raportul de monitorizarea a achizițiilor publice din orașul Rezina

2018.08.09 Economie Victor Ursu Imprimă

Pe data de 9 august IDIS „Viitorul” a prezentat în cadrul proiectului "Promovarea dezvoltării locale durabile prin utilizarea transparentă a banilor publici" , finanțat de  Policy Association for an Open Society (PASOS), sub-grant oferit în cadrul proiectului “Partners in Empowerment” finanțat de Comisia Europeană primul raport de monitorizare a primăriei orașului Rezina.

În debutul evenimentului, coordonatoarea proiectului, Carolina Ungureanu a spus că: „prin intermediul proiectului se vrea consolidarea rolului de watchdog al societății civile, asigurând o mai mare transparență a achizițiilor. De asemenea, sunt asistate autoritățile guvernamentale, autoritățile de reglementare în achiziții publice și autoritățile contractante să respecte principiile de bună guvernare (transparență, eficiență, eficacitate, legalitate, etică și integritate), în scopul de a îmbunătăți sistemul de achiziții publice și, prin urmare, calitatea investițiilor publice.

Dl. Valeriu Rusu, monitorul regional, a analizat planul de achiziții pentru anul 2018 a Primăriei Rezina și două achiziții desfășurate în 2018. Este vorba de: ”Lucrări de reparație a străzii Pirogov și a căilor de acces la grădinița Nr.2” și efectuarea ”Lucrărilor de reparație a străzii Tinereții din or. Rezina”.

Astfel, conform Planului de achiziții, Primăria orașului Rezina a planificat pentru anul 2018 achiziții în valoare de circa 11,5 milioane lei (44 de proceduri de achiziții). În mare parte, acestea sunt achiziții de valoare mică și cererea ofertelor de prețuri (COP) și 2 licitații publice. Adițional, pe parcursul anului 2018 au fost operate 3 modificări (în valoare de 681.000 lei) și 2 rectificări la planul anual de achiziții în legătură cu rectificarea bugetului orașului, toate fiind disponibile pe pagina web a autorității locale.

În procesul de monitorizarea a celor 2 achiziții publice lansate și desfășurate de către Primăria orașului Rezina, au fost analizate în detaliu toate documentele aferente achiziției. Deși au fost constatate unele încălcări precum termenului de execuție a lucrărilor și nerespectarea cerințelor tehnice la executarea lucrărilor, în procesul de achiziție au fost respectate prevederile legale și principiile de transparență și concurență.

Urmare a constatărilor făcute, se recomandă autorității locale să asigure transparența la toate etapele procesului de achiziție, dar, în mod special la etapa de executare a contractelor, la care au fost constatate abateri. Este necesar ca autoritatea locală să asigure un nivel înalt de pregătire a persoanelor responsabile de desfășurarea achizițiilor, atât specialiștii, cât si membrii grupului de lucru pentru achiziții din cadrul primăriei. De asemenea, se recomandă asigurarea monitorizării mai eficiente din partea autorității a lucrărilor realizate și aplicare a penalităților agenților economici pentru abateri de la prevederile contractuale și/sau executarea neconformă a unor lucrări.

”În urma monitorizării s-a constat că achiziţiile monitorizate se înscriu în priorităţile de dezvoltare ale orașului Rezina și au fost incluse în Planul de achiziții pentru anul 2018. Anunțurile de participare au fost publicate, atât în BAP, cât și pe pagina web a autorității locale”, a menționat directorul Habitat Rezina, Valeriu Rusu, care a monitorizat procedurile achizițiilor publice.

Pentru a vedea raportul de monitorizare a orașului Rezina vă rugăm să accesați aici.

Pentru alte detalii, vă rugăm să contactaţi responsabilul pe presă, Victor URSU la următoarea adresă: ursu.victoor@gmail.com  sau la numărul de telefon 069017396.

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us