Noutăţi

La Drochia a fost realizată prima emisiune TV în cadrul proiectului „Autorități publice transparente pentru cetățeni activi și informați”

2021.06.28 Administrație publică Maria Procopciuc Imprimă

Pe 25 iunie a fost organizată la Drochia TV prima emisiune la nivel regional în cadrul proiectului „Autorități publice transparente pentru cetățeni activi și informați”, pentru a aduce la cunoștința cetățenilor din Drochia constatările raportului de monitorizare și evaluare a transparenței și responsabilității APL-urilor din raion. Raportul a fost realizat de către Veaceslav Burlacu, reprezentant al Asociației Obștești „ECO-SOR” din orașul Soroca. Documentul a fost examinat de către experții proiectului, Diana Enachi și Viorel Pîrvan, care au venit cu recomandări de îmbunătățire, iar ca rezultat există un raport finalizat.

În cadrul emisiunii, Viorel Pîrvan, expert în transparența administrației publice locale a vorbit despre transparența și importanța acesteia pentru autoritățile publice locale, despre procesul de monitorizare și rezultatele evaluării transparenței în activitatea Consiliului raional Drochia și Primăria orașului Drochia. De asemenea, au fost discutate obstacolele care duc la diminuarea nivelului de transparență. În mod special s-a discutat despre pagina web a Primăriei orașului Drochia, care a fost renovată, iar migrarea datelor de pe situl vechi a durat în timp. Au fost menționate problemele ce țin de personalul responsabil din cadrul primăriei de asigurarea transparenței și publicarea datelor cu caracter public, care nu are timp suficient și posibilități de a realiza toate cerințele de transparență.

Potrivit raportului, Primăria orașului Drochia a înregistrat unele progrese în ceea ce privește transparența procesului bugetar și a procesului de achiziții publice, însă există o serie de lacune care necesită a fi analizate și remediate. Din cele constatate, pozitiv se apreciază faptul că raportul privind executarea bugetului pentru anul 2020 este disponibil public, fapt ce permite comunității locale să cunoască care au fost veniturile și cheltuielile autorității în anul 2020.

În ceea ce privește Consiliul raional Drochia, s-a constatat că a fost asigurată, atât publicarea pentru consultări publice a proiectului bugetului raional pentru 2021, cât și bugetul adoptat. Însă, la etapa de executarea a bugetului raional pentru 2020, transparența a fost asigurată doar parțial, fiind disponibil public doar raportul pentru 9 luni ale anului 2020, nu și raportul anual privind executarea bugetului raional, așa cum prevăd normele legale.

„Cu referire la transparența achizițiilor publice, la nivelul orașului Drochia, APL a asigurat publicarea Planului anual de achiziții și, parțial, a unor anunțuri de participare. Însă, se constată o lipsă totală de transparență la etapa de contractare și executare a contractelor de achiziții. Astfel, APL or. Drochia nu a asigurat publicarea anunțurilor de atribuire, a rapoartelor de monitorizare a contractelor sau au dării de seamă privind achiziții de valoare mică. Prin comparație, Consiliul raional Drochia este poziționat mai bine, fiind asigurată publicarea planului de achiziții, a anunțurilor de atribuire a contractelor, a rapoartelor de monitorizare a executării contractelor. Totuși, se atestă lipsa transparenței achizițiilor de valoare mică, prin faptul că autoritatea raională nu a publicat darea de seamă privind contractele de valoare mică atribuite în anul 2020”, a spus, citând din raport, experta proiectului Diana Enachi.

Pe 1 și 2 iulie, Diana Enachi și Viorel Pîrvan vor merge la Albasat TV din orașul Nisporeni și Media TV din orașul Cimișlia pentru a aduce la cunoștința cetățenilor constatările rapoartelor de monitorizare și evaluare a transparenței și responsabilității altor autorități publice locale din Republica Moldova.

Proiectului „Autorități publice transparente pentru cetățeni activi și informați” este implementat în perioada septembrie 2020 – iulie 2021 de către IDIS „Viitorul”. Acesta este finanțat de către Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer, prin intermediul Programului de granturi „Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”.

Programul oferă în perioada anilor 2019-2021 granturi în valoare de circa 3 milioane de euro Organizațiilor Societății Civile, care își desfășoară activitatea în afara orașului Chișinău.

Scopul proiectului este de a contribui la dezvoltarea societății civile de nivel local din Republica Moldova care promovează și monitorizează transparența și responsabilitatea instituțiilor publice, inclusiv în implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană.

Acest comunicat de presă a fost realizat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul său este responsabilitatea exclusivă a proiectului „Autorități publice transparente pentru cetățeni activi și informați” și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us