Noutăţi

La inițiativa IDIS „Viitorul”, în Republica Moldova a fost lansată Platforma Națională pentru Achiziții Publice

2023.12.20 Achiziţii publice Maria Procopciuc Imprimă

Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”, în colaborare cu Parteneriatul pentru Transparență (PTF) din SUA, au lansat marți, 19 decembrie 2023, Platforma Națională pentru Achiziții Publice (PNAP),  în cadrul proiectului „Consolidarea integrității în achizițiile publice”. PNAP va fi un forum național de discuție, un mecanism permanent de comunicare și dialog pentru toți actorii din sectorul achizițiilor publice - autorități responsabile de politici, control, reglementare, autorități/entități contractante,  și operatori economici. Alături de IDIS, din PNAP fac parte și alte 3 organizații ale societății civile delegate din partea Coaliției de Monitorizare a Achizițiilor Publice.

Misiunea PNAP este îmbunătățirea eficienței, transparenței și integrității sistemului național de achiziții publice prin abordarea problemelor din sistem, identificarea soluțiilor, precum și propunerea acestora, sub formă de recomandări, pentru a fi integrate în politici, de către decidenți. Membrii PNAP reprezintă autorități și organizații interesate de funcționarea și viabilitatea sistemului național de achiziții publice.

În cadrul ședințelor care vor fi organizate trimestrial, membrii PNAP vor aborda subiecte prioritare, vor adopta poziții comune în legătură cu problemele și provocările sistemului de achiziții publice, vor formula recomandări și vor contribui la elaborarea politicilor și implementarea soluțiilor pentru depășirea provocărilor.

Diana Enachi, coordonator monitorizare achiziții publice la IDIS „Viitorul”, a spus că această inițiativă a fost gândită pentru a facilita dialogul dintre reprezentanții sectorului de achiziții publice și a discuta acele carențe, probleme, dificultăți, pe care le întâlnesc în procesul de achiziție publică. „Scopul final al activității acestei platformei este de a găsi soluții, gândi noi politici pentru a rezolva problemele din sectorul achizițiilor publice. Nu neapărat la fiecare problemă și la fiecare ședință vom găsi soluții simple, clare, care pot fi implementate ușor, dar această comunicare și faptul că ne adunăm cu toții la aceeași masă, este un pas înainte pentru remedierea acelor dificultăți care sunt sesizate de către noi cei din societatea civilă, ca urmare a procesului de monitorizare”, a spus Diana Enachi.

Liubomir Chiriac, director executiv al IDIS „Viitorul” a declarat că sectorul achizițiilor publice reprezintă circa 10% din Produsul Intern Brut (PIB) al Republicii Moldova și 20-25% din Bugetul Public Național. „Este un sector foarte important pentru dezvoltarea țării. Achizițiile publice performante duc la soluționarea multor provocări, care se referă la disciplina financiară, modernizarea administrației publice, deschiderea de noi locuri de muncă, lupta împotriva corupției, creșterea încrederii cetățenilor în stat etc. Achizițiile publice se referă la transparență, echitate, buna guvernare, dar se referă și la pregătirea insuficientă a membrilor grupurilor de lucru responsabili de procesul de planificare și pregătire a documentelor, se referă și la insuficiența transparenței, controlului intern, a procesului de monitorizare și evaluare. Sunt încă foarte multe constrângeri în acest domeniu, deși s-au depus eforturi și s-au obținut rezultate”, a declarat Liubomir Chiriac.

Hady Fink, director de proiect, Parteneriat pentru Transparență (PTF), a afirmat că proiectul este unul valoros, în special datorită rezultatelor deja obținute și datorită parteneriatului cu IDIS „Viitorul”. „Mulțumesc Guvernului SUA pentru acest sprijin și noi cei de la PTF folosim acest moment ca să facem această schimbare.. Ne dorim ca acest proiect să nu treacă neobservat. Ne bucurăm că există acest interes din partea autorităților. Cu ajutorul societății civile sperăm că vom îmbunătăți acest sector, contribuind la o agendă ce va aduce mai multă transparență și integritate în achizițiile publice din Republica Moldova și va îmbunătăți cu adevărat sistemul”, a afirmat Hady Fink.

Lilia Radul, consultant principal  în cadrul Direcției achiziții publice a Ministerului Finanțelor, a menționat că instituția pe care o reprezintă este mereu deschisă să colaboreze cu societatea civilă. „De nenumărate ori ne întâlnim la discuții, mese rotunde, ședințe. Avem semnat și un memorandum cu IDIS „Viitorul”. Noi mizăm în continuare pe suportul societății civile, pe curajul și ambiția voastră de a identifica problemele , lacunele, ilegalitățile din acest domeniu, care este foarte important pentru țară. Achizițiile publice sunt despre banii publici”, a menționat Lilia Radul.

Potrivit lui Sergiu Lazarencu, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, membru al Comisiei economie, buget și finanțe, odată cu lansarea negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană (UE), țara va fi eligibilă să acceseze fonduri, care vor trebui să fie absorbite rapid, calitativ și cu respectarea cadrului legal. „În acest context, este important să întreprindem măsuri pentru îmbunătățirea domeniului achizițiilor publice la toate nivelurile de guvernare, dar și să creștem implicarea societății civile în procesele decizionale de la toate nivelurile. Parlamentul va acorda tot suportul necesar în vederea dezvoltării unui sistem de achiziții publice capabil să furnizeze valoare pentru bani în utilizarea fondurilor publice și cu siguranță va fi receptiv și va susține toate propunerile bune care vor veni de la această platformă”, a declarat Sergiu Lazarencu.

Julie Limoges, șefa Unității Economice, Ambasada Statelor Unite ale Americii, a precizat că SUA este întotdeauna deschisă să susțină inițiative axate pe astfel de activități importante. „Achizițiile publice transparente sunt o componentă esențială a unui guvern transparent. Asta dă asigurări că fondurile publice se vor absorbi rapid, iar beneficiile vor fi în interesele cetățenilor. Valoarea achizițiilor publice acționează în direcția bunăstării cetățenilor. Contribuie și la dezvoltarea economică. Așa cum Republica Moldova parcurge drumul de aderare la UE, va trebui să se asigure că sistemul de achiziții publice se conformează standardelor practice și teoretice europene. Sprijinim Republica Moldova în consolidarea achizițiilor publice și în vederea edificării unei societăți mai prospere”, a precizat Julie Limoges.

La rândul său, Carolina Ungureanu, vicedirectoare, manager de proiect la IDIS „Viitorul”, a menționat că obiectivul principal al platformei este de a veni cu recomandări de îmbunătățire a sistemului de achiziții publice, iar scopul final este acela de a avea eficiență în utilizarea banilor publici și consolidate capacitățile tuturor actorilor implicați în acest proces. „Noi cei de la IDIS „Viitorul”, în permanență venim cu recomandări de îmbunătățire a cadrului legal. Atunci când sunt publicate anumite documente pentru a fi discutate, noi suntem cei care ne oferim cu expertiza și suportul necesar. Experiența Republicii Moldova se dorește a fi transpusă ulterior și în alte țări, organizații și instituții, în calitate de bună practică. Ne bucură faptul că munca pe care o depunem zi de zi la IDIS „Viitorul”, în domeniul achizițiilor publice, se oglindește în rezultate palpabile. Faptul că sunteți astăzi aici, membri ai acestei platforme, înseamnă că vă doriți discuții și cooperare, că este nevoie să ne întâlnim la aceeași masă, toți actorii, pentru a aborda problemele, pentru a vedea viziunile, uneori diferite, dar să fie găsit acel consens”, a menționat Carolina Ungureanu.

În partea a doua a evenimentului, a a avut loc prima ședință de lucru a PNAP. Discuțiile s-au axat pe problemele și provocările și ordin legal, procedural și tehnic, din domeniul achizițiilor publice de lucrări. Membrii PNAP, au enunțat problemele, venind în același timp cu soluții și recomandări pentru depășirea lor. Secretariatul PNAP este asigurat de către IDIS „Viitorul”, care a colectat problemele identificate și recomandările formulate în vederea depășirii lor. Acestea urmează a fi  aduse la cunoștința instituțiilor abilitate cu atribuțiile necesare pentru a le studia și a le pune în practică.

------------------------------------------

Proiectul „Consolidarea integrității în achizițiile publice” este implementat de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul", în parteneriat cu Parteneriat pentru Transparență (SUA). Proiectul urmărește susținerea reformelor în domeniul achizițiilor publice în Moldova, care vor spori transparența și corectitudinea achizițiilor publice prin împuternicirea cetățenilor de a responsabiliza instituțiile relevante.

IDIS „Viitorul” este un think tank independent, înființat în 1993 care combină cercetarea socială, politică și economică cu componente solide de advocacy. Instituția realizează cercetări aplicate de monitorizare pe mai multe domenii: economie, politica socială, politicile UE, dezvoltarea regională, dar și riscurile de securitate și de politică externă.

Partnership for Transparency (PTF) are sediul în Washington DC și are misiunea este de a promova abordări inovatoare conduse de societatea civilă pentru îmbunătățirea guvernanței, creșterea transparenței, promovarea statului de drept și reducerea corupției în țările în curs de dezvoltare și în curs de dezvoltare. Din 2000, PTF a susținut peste 250 de proiecte care vizează promovarea implicării ONG-urilor în decizii, procese și legi care impun transparența și responsabilitatea în achizițiile publice.

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us