Noutăţi

Problemele, perspectivele și soluțiile reformei APL, puse în discuție în cadrul unei conferințe naționale

2023.04.28 Administrație publică Maria Procopciuc Imprimă

 

Problemele, perspectivele și soluțiile reformei administrației publice locale au fost puse în discuție miercuri, 26 aprilie, în cadrul unei conferințe naționale. Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului „Evaluarea statutului democrației locale în Moldova”, implementat de către Coaliția pentru Descentralizare (IDIS „Viitorul”, CALM, Promo-LEX) cu sprijinul financiar oferit de către NED (National Endowment for Democracy).

Veaceslav Ioniță, expert în politici economice al IDIS „Viitorul”: „Aprofundarea discrepanțelor de dezvoltare dintre regiuni este cea mai mare provocare a Republicii Moldova. Primăriile prestează servici pentru întreaga comunitate, însă baza lor fiscală este îngustă și se resfrânge doar asupra agenților economici. Nu avem instrumente de intervenție ca să plătească toată comunitatea. Toată comunitatea beneficiază de servicii, dar sunt aplicate taxe doar pe un grup mic de agenți economici. Trebuie gândit un mecanism prin care primăriile să aibă capacitatea, din contul serviciilor pe care le prestează populației, să aibă baza fiscală lărgită”.

Pavel Vintilă, expert în politici publice la IDIS „Viitorul”: „Republica Moldova trebuie să asigure o democrație veritabilă la nivel local; trebuie să delimiteze domeniile de competențe; să revizuie profund statutul și locul raioanelor. De asemenea, se consideră oportun să consolideze capacitățile fiscale și financiare ale administrației publice locale de nivelul unu; să liberalizeze legislația cadastrală și să acorde atribuții sporite administrației publice locale de nivelul unu în domeniul evidenței și înregistrării dreptului de proprietate asupra terenurilor și bunurilor din domeniul public/privat”.

Viorel Pîrvan, expert IDIS „Viitorul”: „Soluțiile Coaliției pentru reforma administrativ teritorială constă în municipalizarea raioanelor, cu clarificarea și delimitarea competențelor, iar regionalizarea să fie etapa următoare a reformei. La nivelul unităților administrativ terioriale de nivelul unu, Coaliția a constatat o capacitate fiscală și venituri locale insuficiente; multe responsabilități fără finanțare adecvată; competențele nedelimitate, neclare și dublate; lipsa de progres în delimitarea și înregistrarea proprietății publice a unităților administrativ teritoriale; personal și funcționari publici insuficienți; lipsa unor instrumente de motivare a acestora și de atragere de noi resurse umane pentru ocuparea posturilor vacante”.

Cătălina Scorțescu, expert CALM:Una dintre concluziile privind noua Strategie de reformare a administrației publice este că nu s-a ținut cont de rezultatele evaluării Strategiei de reformă a administrației publice pentru anii 2016-2020 și a Strategiei Naționale de Descentralizare 2012-2018, precum și de Recomandarea privind democrația locală și regională în Republica Moldova a Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei, precum și de Foaia de parcurs privind democrația locală și regională din 2021. Altă concluzie este că nu există o corelare între problemele constatate în Strategie și direcțiile/activitățile/acțiunile reformelor. Se reliefează intenția de centralizare a domeniilor educației și asistenței sociale, cu încălcarea principiilor autonomiei locale, descentralizării și subsidiarității. Nu se conturează drept o prioritate delimitarea clară a competențelor între autoritățile publice. Finanțarea serviciilor în domeniul educației și serviciilor sociale nu ocupă un loc important, comparativ cu cheltuielile necesare pentru crearea unor structuri desconcentrate ale administrației publice centrale.

Liubomir Chiriac, director executiv IDIS „Viitorul”:De o perioadă de timp, IDIS împreună cu CALM, Promo-LEX, și alte organizații, au constituit o coaliție, unde a pus accent, în mod special, pe descentralizare. Coaliția a venit cu anumite soluții, cu anumite viziuni, vizavi de modul în care ar trebui să se desfășoare reforma în administrația publică din Republica Moldova. Nu totdeauna, cei care au ascultat aceste puncte de vedere, au fost de acord cu soluțiile propuse. Dar asta nu înseamnă că noi nu trebuie să continuăm. Această reformă este așteptată de prea mulți oameni”.

Ion Creangă, șeful direcției juridice a Parlamentului:Reforma administrației publice locale a fost un subiect discutat și abordat permanent și nu a fost finalizat niciodată. Reformele întârzie deoarece au loc cu mult mai târziu din momentul scoaterii la suprafață a anumitor procese care se propun a fi implementare. Suntem în proces de integrare europeană, proces care mai cu insistență ne solicită ca autoritățile administrației publice locale să fie consolidate, să aibă capacități întărite, iar activitatea lor să devină autonomă. Noi nu ne dorim să facem o reformă administrativ teritorială cum am făcut în 1998, unde un parlament, o anumită culoare politică a adoptat o reformă și-a asumat-o, dar nu a fost susținută de către opoziție. Iar când s-a schimbat puterea în alegeri a fost anulată reforma respectivă. Lucrul acesta trebuie să fie asumat de către toate forțele politice, să fie voință politică, ca să nu se repete situația din 2001, fiindcă pierde în acest sens administrația publică locală, pierd oamenii, dar nu politicienii. Ei câștigă la moment, dar în timp se pierde din calitate”.

Viorel Rusu, expert CALM: „Reforma administrației publice locale este în așteptare. A fost aprobată Strategia de reformă a administrației publice, care cuprinde perioada 2023-2030. În prezent se elaborează programul privind implementarea Strategiei pe anii 2023-2026. Se elaborează și cadrul normativ necesar. Trebuie să fie scoase la iveală toate nuanțele și sperăm că vor fi luate în considerare în procesul de pregătire a mecanismelor de implementare a reformei administrației publice atât la nivel local cât și central. Sperăm că în rezultatul activităților comune vom avea un sistem al administrației publice eficient, în beneficiul cetățenilor Republicii Moldova”.

Valentin Guznac, ex-secretar general adjunct al Guvernului: „Din 1998 am participat la un număr enorm de mare de mese rotunde, seminare, și alte platforme de discuție, unde era abordată reforma administrației publice. La nivel local, spre regret, lucrurile nu s-au prea schimbat în direcția pe care ne-am dorit-o, și-a dorit-o cetățeanul, alegătorul care votează autoritățile de la nivel local și central. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să continuăm mișcarea. Perfecțiunea nu are limite niciodată și întotdeauna trebuie să găsim cele mai potrivite mecanisme și proceduri care ar duce la un rezultat spre care tindem noi toți”.

Proiectul „Evaluarea statutului democrației locale în Moldova” este implementat de către Coaliția pentru Descentralizare, cu sprijinul financiar oferit de către NED (National Endowment for Democracy) din SUA. Conferința Națională a fost parte a acțiunilor Coaliției pentru Descentralizare, constituită de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”, Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) și Asociația Promo-LEX.

------------------------------

IDIS „Viitorul” este un think tank independent, înființat în 1993 care combină cercetarea socială, politică și economică cu componente solide de advocacy. Instituția realizează cercetări aplicate de monitorizare pe mai multe domenii: economie, politica socială, politicile UE, dezvoltarea regională, dar și riscurile de securitate și de politică externă.

Urmărește-ne pe Facebook - https://www.facebook.com/IDISViitorul ;
Abonează-te la canalul nostru de Telegram - https://t.me/idis93 ;
Vizionează-ne pe canalul nostru de Youtube - https://www.youtube.com/@idisviitorul8539 .

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us