Noutăţi

Proiectul achizițiilor publice al IDIS “Viitorul” premiat la Gala Societății Civile de către Delegația UE în Republica Moldova

2019.06.11 Achiziții publice Victor Ursu Imprimă

Proiectul IDIS Viitorul din domeniul achizițiilor publice, “Îmbunătățiri inovative în sistemul de achiziții publice din Republica Moldova prin incluziune, creativitate și practici de respectare a legislației” a fost premiat la Gala Societății Civile 2019, desfășurată de către Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova  care a avut loc în data de 7 iunie 2019.

Delegația UE a premiat rezultatele tangibile ale inițiativelor finanțate de UE, realizate de organizațiile societății civile la nivel național, regional și local, care au avut un impact durabil și pozitiv asupra democrației, a dezvoltării economice și a coeziunii sociale din Republica Moldova și care au promovat valorile europene.

Prin premierea societății civile, Delegația UE, a dorit să recompenseze proiectele și echipele organizațiilor ce au demonstrat utilizarea abordărilor inovative privind teme și probleme dificile, care au reușit să genereze rezultate semnificative concrete și să creeze un impact benefic durabil la nivel local sau național prin proiectele finanțate.

Institutul pentru Dezvoltare și Initiative Sociale (IDIS) Viitorul a luat premiul la categoria  de bază - Guvernanță mai puternică – pentru cea mai bună inițiativă de promovare a schimbărilor democratice în societate și procesul decizional, angajarea acestora în monitorizarea politicilor, antidiscriminarea și promovarea schimbărilor, apărarea drepturilor omului, promovarea schimbărilor de politică, monitorizarea implementării reformei democratice într-un anumit sector, promovarea transparenței și a responsabilității autorităților și a instituțiilor publice, inclusiv prin mijloace media profesionale și independente, etc.

La Gala Societății Civile, ediția a II a, IDIS Viitorul a fost prezentată ca una din cele mai cunoscute organizații din Republica Moldova, cu expertiză recunoscuta în domeniul analizei politicilor publice, iar proiectul nominalizat a reușit să producă schimbări semnificative, chiar revuloționare in transparența funcționarii instituțiilor publice și a sistemului de achiziții publice.

Ungureanu Carolina, coordonatoarea proiectului a spus că “pentru IDIS Viitorul domeniul achizițiilor publice constituie o prioritate si se vor depune toate eforturile pentru  a promova transparența în domeniul achizițiilor publice, în care să se vadă exact cum sunt utilizați banii publici. Ca și anterior,  vom implica toți actorii implicați în domeniul achizițiilor publice (operatorii economic, autoritățile contractante, instituții de reglementare etc) pentru a avea un sistem eficient în Republica Moldova. Prin intermediul proiectului se vrea consolidarea rolului de watchdog al societății civile, asigurând o mai mare transparență a achizițiilor.”

Proiectul din achizițiile publice implementat de IDIS Viitorul și-a propus consolidarea capacităților societății civile de evaluare și monitorizare a modului în care sunt utilizați banii publici, prin intermediul celor mai bune practici existente, cât și prin facilitarea dialogului dintre autorități și  societatea civilă.

”În cadrul proiectului sunt asistate autoritățile guvernamentale, autoritățile de reglementare în achiziții publice și autoritățile contractante să respecte principiile de bună guvernare (transparență, eficiență, eficacitate, legalitate, etică și integritate), în scopul de a îmbunătăți sistemul de achiziții publice și, prin urmare, calitatea investițiilor publice. Proiectul își propune asigurarea unui acces mai larg publicului la informațiile relevante în sistemul de achiziții publice referitoare la întreg ciclu operațional, de la etapa de planificare până la executarea contractului de achiziție, precum și orice încălcări ale procedurilor de achiziții publice. Prin fiecare activitate desfășurată, ne propunem ca, atât autoritățile, cât și fiecare cetățean să conștientizeze faptul că banii publici sunt banii cetățenilor”, a menționat Diana Enachi, coordonatoarea proiectului.

”IDIS Viitorul pe parcursul a 25 de ani a promovat in Republica Moldova  valorile și practicile europene in dezvoltarea socio-economică a țării. Profunzimea şi dinamica schimbărilor din Europa de Sud-Est şi, inclusiv, din Republica Moldova, evoluţiile din administrația publică și economie, a făcut ca domeniul achiziției publice să fie unul prioritar pentru dezvoltarea sectorului public și creșterea încrederii cetățenilor în instituțiile statului.  Generația tânără IDIS Viitorul, Carolina Ungureanu, Diana Enachi, Mihai Țurcanu, Viorel Pârvan, Ana-Maria Veveriță, Ana Znaceni, Victor Ursu, etc., implementând proiectul privind  reformarea domeniului achiziții publice a demonstrat că numai prin profesionalism, dăruire, abnegație și cunoaștere profundă a lucrurilor se pot obține rezultate frumoase.  Înalta distincție primită din partea Delegației Uniunii Europene demonstrează  aprecierea și recunoașterea meritelor acestei echipe. Sperăm foarte mult că efortul echipei IDIS Viitorul în acest domeniu va contribui esențial la reformarea sistemului de administrație publică și creșterea încrederii cetățenilor în instituțiile statului”, a menționat Liubomir Chiriac, director executiv IDIS ”Viitorul”.

IDIS „Viitorul” este un think tank independent. În calitate de think tank independent, IDIS combină cercetarea socială, politică și economică cu componente solide de advocacy. Instituția realizeazăcercetări aplicate de monitorizare pe mai multe domenii: economie, politica socială, politicile UE, dezvoltarea regională, dar și riscurile de securitate și de politică externă. De asemenea, organizează evenimente publice cu o prezență activă în massmedia.

Pentru alte detalii, vă rugăm să contactați responsabilul pe presă, Victor URSU la următoarea adresă: ursu.victoor@gmail.com  sau la numărul de telefon 069017396.

Sursa video: privesc.eu

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us