Arhiva video

Radiografia sectorului agricol: Un an agricol cu producții medii, dar cu semnale pozitive pentru anii următori

2018.10.30 Economie Victor Ursu Imprimă

Potrivit ultimelor rezultate, producțiile culturilor agricole au atins un nivel care îi mulțumește pe agricultori. Recolta culturilor cerealiere din grupa întâi a înregistrat un nivel mediu – 1,1 milioane tone dintre care circa 350 mii tone sunt utilizate sau vor fi utilizate pe intern pentru înființarea culturilor agricole pentru recolta anului 2019, pentru acoperirea necesităților industriei de panificație și sectorului animalier. Sunt vizibile rezultate pozitive în ceia ce privește creșterea calității și diversificarea producțiilor agricole. Totodată, sectorul animalier înregistrează o evoluție anemică, care trebuie reanimată, constată în cadrul emisiunii ”15 minute de realism economic”, directorul de programe IDIS Viitorul, Viorel Chivriga.

În ceea ce privește culturile agricole, Viorel Chivriga a spus că în anul 2018, recolta cerealelor și leguminoaselor boabe din prima grupă a fost una medie. Recolta de grâu a constituit puțin mai mult de 1,1 milioane tone, de orz-167 mii tone, iar a leguminoaselor boabe-47 mii tone. În plus, la acestea dacă luăm în considerație alte culturi, care au fost înființate în toamna anului 2017, atunci producția de rapiță a înregistrat 84 mii tone. Pe de altă parte, creșteri ale recoltei comparativ cu anul 2017 sunt înregistrate la culturile tehnice, floarea soarelui, sfecla de zahăr, soia. La fel, producția de fructe și de struguri este superioară în raport cu cea obținută de agricultori în anul 2017. Lucrările agricole de înființare a culturilor agricole pentru recolta anul 2019, au decurs mai lent și au fost influențate de condițiile climaterice nefavorabile. Astfel, până-n prezent, conform datelor MADRM, au fost înființate 220 mii ha de grâu de toamnă din 320 mii ha planificate, 40 mii ha de orz din cele 65 mii ha planificate, rapiță-40 mii ha, din care 32 mii ha sunt într-o stare satisfăcătoare, din 45 mii ha planificate.

Referind-se la producția de fructe, directorul de programe a afirmat că în 2017 sunt rezultate pozitive privind producția de fructe. O analiză a sectorului pomicol arată că sectorul trece printr-o fază calitativă nouă, sunt defrișate livezile cu uzură fizică și morală mare și intră în rod suprafețe intensive de livezi cu randamente înalte și producții calitative. Culturile pomicole care intră în rod au șanse mai mari de a produce fructe care sunt căutate pe piețele din vest. În același timp, asortimentul de fructe a devenit tot mai variat. Viitorul sectorului horticol va depinde de culturile intensive. Același lucru se întâmplă și cu podgoriile Republicii Moldova. O bună parte aveau un singur drum – piața din est. Dar în prezent are loc o diversificare a direcțiilor geografice de export. Pe de altă parte, este vizibilă o schimbare pozitivă a asortimentului de fructe și struguri pe piața internă de produse agricole și agroalimentare.

Sectorul animalier se confruntă cu probleme ca urmare a reformelor care șchiopătează. O problemă mare este concentrarea animalelor în gospodăriile casnice și ponderea redusă a suprafețelor culturilor pentru nutreț în structura culturilor agricole. În anul curent, reducerea efectivului de animale, care durează mai mult de un deceniu nu fost stopată. Mai mult, ca atât, în 2018, efectivul de animale de toate speciile sa redus, din contul animalelor concentrate în gospodăriile populației. Această stare a sectorului animalier nu permite livrarea de cantități mari, stabile și suficiente pe piața internă, pentru consum și prelucrare industrială. Mia mult ca atât favorizează intrarea pe piața internă a producției similare din import.

”Ar fi nevoie de liberalizarea pieței factorilor de producere, dar și măsuri de protecție pentru produsele locale de origine animalieră pe piața internă, deoarece în prezent, Republica Moldova este invadată de produse din Ucraina, Rusia, Belarus, România și Polonia. Sectorul are nevoie de o modernizare la scară de ferme mici și mijlocii, de o dotare tehnică calitativă temeinică a fermelor, de creșterea calității și ponderii culturilor pentru nutreț în structura culturilor agricole, dar și de măsuri energice pentru ancorarea sectorului animalier la piața internă și în perspectivă medie și lungă la piețele externe de desfacere”, susține Viorel Chivriga.

În concluzie, Viorel Chivriga a spus că pentru înregistrarea unor progrese mai mari în sectorul agricol e nevoie de o modernizare mai rapidă și mai temeinică a fermelor agricole, de asigurarea unui acces mai sigur a fermierilor moldoveni la piețele externe, și în primul rând la piața internă, dar și eliminarea vulnerabilităților pentru sector: asigurarea anemică a riscurilor de producție în agricultură, exodul brațelor de muncă din mediul rural, infrastructura agricolă învechită, în cea ce privește în primul rând, sistemele de irigare.

Emisiunea este realizată de către IDIS „Viitorul” în parteneriat cu Radio Europa Liberă.

Pentru alte detalii, vă rugăm să contactați responsabilul pe presă, Victor URSU la următoarea adresă: ursu.victoor@gmail.com  sau la numărul de telefon 069017396.

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us