Noutăţi

Situația precară a salarizării cadrului științific și didactic din domeniul învățământului universitar din Republica Moldova

2017.10.13 Social Victor Ursu Imprimă

La 13 octombrie 2017, Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) ”Viitorul” în parteneriat cu Fundația Friedrich Ebert (FES) Moldova au organizat o dezbatere publică cu genericul „Situația precară a salarizării cadrului științific și didactic din domeniul învățământului universitar din Republica Moldova”. Scopul acestei dezbateri este accentuarea necesității reevaluării sistemului de salarizare pentru cadrele didactice şi auxiliare din învățământul superior național pe fundalul problemelor social-economice cu care se confruntă această categorie profesională, precum și formulare a unor propuneri de politici menite să faciliteze diminuarea discrepanțelor de salarizare în domeniul învățământului superior din țară.

Calitatea educației este condiționată de calitatea procesului didactic. Unul din elementele constitutive care determină calitatea acestui proces îl reprezintă satisfacția privind locul de muncă şi nivelul salarizării. Or, acestea raportate la situaţia economică precară din țară, generează o nemulțumire majoră printre angajații din educație şi știință. Protestele organizate de Federația Sindicală a Educației şi Științei pe parcursul anilor 2016-2017 denotă și ele gradul sporit de insatisfacție a cadrelor didactice față de retribuirea inechitabilă a muncii în cadrul sistemului educațional și în raport cu alte categorii de bugetari.

Mariana Iațco, expertă în politici publice, subliniază în nota analitică discutată în cadrul dezbaterii, că stabilirea gradului de eficientizare a utilizării mijloacelor bugetare în sectorul educației este o problemă acută. Dacă înmatricularea studenților este determinată de comanda de stat, în funcție de necesitățile statului în instruirea anumitor specialități, atunci finanțarea instituțiilor universitare se realizează  de către Ministerul Educației fără a ține cont de capacitățile universității (în funcție de numărul de studenți bugetari și normele didactice), ci pornind de la posibilitățile bugetului de stat, care în cele mai multe cazuri sunt limitate. Situaţia actuală din domeniul învățământului universitar şi științei generează anumite consecințe şi discrepanțe în sistemul de salarizare al cadrului științific şi didactic și necesită o reevaluare stringentă.

Principalele recomandări de îmbunătățire a situației retribuirii profesioniștilor din domeniul învățământului universitar vizează redefinirea clară a priorităților și alocarea în consecință a finanțării aferente salarizării. Având în vedere provocările financiare cu care se confruntă toate sistemele de educație, fondurile de retribuire a muncii și alocare financiară adecvată realităților economice din țară vor trebui să se afle pe lista priorităților autorităților publice. Totodată, autoarea notei analitice susține că e nevoie de noi mecanisme de evaluare a priorităților de finanțare care să ia în calcul și beneficiile pe termen mediu și lung, asupra calității personalului universitar. Bunele practici de până acum la nivel european au confirmat că investiția în cadrele didactice și susținerea acestora sunt un factor esențial pentru creșterea calității educației.

Nota analitică dată a fost elaborată în cadrul proiectului privind monitorizarea politicilor publice, sociale și formularea unor sinteze de politici, implementat de IDIS „Viitorul” în parteneriat cu Fundația Friedrich Ebert (FES).

Pentru mai multe detalii contactați Coordonatorul Relații Publice IDIS Viitorul, Victor URSU la adresa de email ursu.victoor@gmail.com sau la telefonul 069017396.

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us