Anunțuri

Termen extins_Termeni de referință privind selectarea unui expert/experți/ONG în vederea realizării unui studiu

2023.04.06 Anunț Maria Procopciuc Imprimă

Data relansării: 06.04.2023

Data limită pentru depunerea dosarului: 19.04.2023, ora 18.00

Termeni de referință pentru selectarea unui expert / experți / ONG în vederea realizării unei studiu asupra modului în care cele mai influente instituții media din Republica Moldova reflectă problemele interne și externe, care afectează societatea, din perspectiva dezinformării, a prezentării știrilor false și implicațiile acestor acțiuni pentru țară

Acest anunț este lansat de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul” în cadrul proiectului „Sprijinirea gândirii critice și rezistența la dezinformare în Republica Moldova”, susținut financiar de către Ambasada Finlandei la București.

Obiectivul proiectului constă în sporirea capacităților instituțiilor media, ale organizațiilor societății civile și ale Consiliului Audiovizualului din Republica Moldova, în ceea ce privește gândirea critică, alfabetizarea media, analiza, rezistența la dezinformare și reflectarea informațiilor de interes public într-un mod imparțial.

Expertului / experților / ONG-ului li se solicită să analizeze modul în care cele mai influente instituții media reflectă în spațiul mediatic evenimentele de ordin intern și extern cu impact asupra societății din Republica Moldova.

Câteva din criteriile pentru selecția instituțiilor media monitorizate: Aria de acoperire - națională; vor fi monitorizate principalele buletine de știri; Limba - română și rusă;  Impact - audiență.

Candidații la acest concurs vor propune, în cadrul aplicației lor, o listă a instituțiilor media, cu condiția ca criteriile și metodologia întocmirii listei respective să fie argumentate clar. În total, în această listă ar trebui să se regăsească un număr de circa 10 instituții media TV și 2 online.         

Cercetarea respectivă se va face în baza unor studii de caz (4-5 subiecte) și va urmări modul în care instituțiile media selectate au reflectat aceste 4-5 subiecte de interes public (în perioada martie - iulie 2023), în domeniile politic, economic, social, de politică externă etc. (de exemplu: criza energetică, războiul Rusiei împotriva Ucrainei, alegerile pentru funcția de bașcan al Găgauziei, protestele din 2023, statutul de candidat al Republicii Moldova la UE, modul în care instituțiile media reacționează la declarațiile false ale politicienilor ș.a.).

Expertul /experții / ONG-ul va / vor analiza modul în care aceste evenimente au fost reflectate în știri de către instituțiile media selectate din perspectiva dezinformării / știrilor false și a implicațiilor acestora pentru Republica Moldova, pentru a determina dacă aceste reflecții respectă normele legale, profesionale și etice, cum ar fi verificarea informațiilor din mai multe surse, pluralismul opiniilor, abordarea echilibrată în cazul unor știri contradictorii, informație eronată etc.

Analiza va fi efectuată atât în baza indicatorilor cantitativi (de exemplu, spațiul de emisie acordat subiectului monitorizat; sursele cele mai frecvent utilizate și timpul acordat acestora pentru intervenții directe etc.), cât și a indicatorilor calitativi, prin care se va face analiza de conținut - din perspectiva respectării principiilor legale, deontologice și a utilizării tehnicilor de dezinformare. În metodologia de lucru anexată aplicației, expertul va indica cărei metode acordă preferință și în ce proporție - în raport cu cealaltă.

Sarcinile expertului / experților / ONG-ului:

  • Colectarea / monitorizarea a circa 10 instituții media TV și 2 online conform metodologiei propuse (pentru perioada martie - iulie 2023);
  • Analiza și sinteza datelor (prima parte a lunii august 2023);
  • Elaborarea draftului raportului și prezentarea echipei IDIS (a doua parte a lunii august 2023);
  • Elaborarea versiunii finale a raportului / studiului care va include de asemenea concluzii și recomandări pentru Consiliul Audiovizualului, jurnaliști și cetățeni (septembrie 2023);
  • Prezentarea publică a raportului (septembrie 2023).

Au fost estimate circa 20-25 de zile lucrătoare și studiul va fi de minim 15-20 pagini.

Sunt eligibile să participe la concurs atât persoanele fizice, cât și organizațiile societății civile / Asociațiile Obștești.

Dosarul de participare la concurs va include în mod obligatoriu:

  1. CV candidatului / candidaților / organizației și a experților implicați
  2. Metodologia de analiză (care va include instituțiile media care vor fi monitorizate, cele 4-5 subiecte care vor fi supuse analizei, metodele cantitative și calitative care vor fi aplicate, estimarea zilelor de implicare etc.)
  3. Oferta financiară (suma brută în euro)

Criteriul minim de eligibilitate: 5 ani de activitate în domeniul monitorizării spațiului mediatic.

În cazul aparițiilor întrebărilor, nu ezitați să telefonați la numărul de telefon 022 22 18 44 sau să scrieți echipei de implementare a proiectului la adresele electronice de mai jos.

Aplicațiile vor fi trimise pe adresele de poștă electronică: ungureanu.carolina@gmail.com , mihai.turcanu@protonmail.com și procopciucmaria@gmail.com sau depus la sediul IDIS  „Viitorul”, or. Chișinău, str. Iacob Hâncu 10/1, până pe data de 19.04.2023, ora 18.00.

----------------------------------------------------------------

Acești termeni de referință au fost realizați în cadrul proiectului „Supporting critical thinking and resisting disinformation in the Republic of Moldova/ Promovarea spiritului critic și combaterea dezinformării în Republica Moldova” implementat de către IDIS „Viitorul” cu suportul financiar al Ambasadei Finlandei în România. Cercetarea ce face obiectul acestor termeni de referință va fi produsă în cadrul aceluiași proiect.

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us