Anunțuri

UE// Anunț privind selectarea experților pentru consolidarea capacităților societății civile (pentru seminare și coaching)

2020.10.09 Eficiență energetică Maria Procopciuc Imprimă

Data lansării: 09.10.2020

Data limită pentru acceptarea înscrierii: 23.10.2020, ora 18.00

Solicitant: Acest anunț este lansat de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul” în cadrul proiectului „Promovarea eficienței energetice în raionul Călărași (PEE-CĂLĂRAȘI)”.

Context general

Problema eficientizării consumului de energie, la nivelul raionului Călărași, a devenit foarte stringentă, odată ce cheltuielile pentru energie au căpătat o pondere tot mai mare în bugetul raionului. Din bugetul raionului pentru ramura învățământ se alocă anual aproximativ 10,5 mil. MDL pentru acoperirea cheltuielilor ce țin de consumul de energie, ceea ce reprezintă aproximativ 5 % din bugetul total al raionului Călărași. În același timp, cheltuielile pentru materialele didactice reprezintă aproximativ 0,04%, iar cele pentru alimentație în instituțiile educaționale 5% din bugetul raionului. Ponderea mare a cheltuielilor pentru energie în bugetul raionului este valabilă și în cazul celorlalte servicii de utilitate publică administrate de către Consiliul Raional. Totodată aceste date indică și asupra potențialului de economisire a energiei care ar putea fi valorificat în scopul sporirii calității serviciilor publice.

Primăria orașului Călărași este semnatară a Convenției Primarilor din 2012 și a elaborat și implementat Planul de Acțiuni pentru Energie Durabilă a orașului Călărași 2014 – 2020. Orașele semnatare promovează acțiuni de sprijinire a implementării obiectivului UE de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu 40% până în 2030 și adoptarea unei abordări comune pentru combaterea atenuării schimbărilor climatice și adaptarea la schimbările climatice. Programul Local pentru Eficienţă Energetică și Planul Local de Acțiuni în domeniul Eficienței Energetice, la capitolul clădiri publice a Raionului Călărași, a fost elaborat pentru anii 2017-2019, iar acum este nevoie de a continua acest exercițiu în care autoritățile să cunoască exact ce au de făcut pentru următorii ani.

Activitățile proiectului sunt relevante deoarece autoritățile publice locale trebuie să depună eforturi şi să investească resurse umane și financiare (de care nu dispun) pentru elaborarea planurilor locale de acţiune în domeniul eficienţei energetice pentru sporirea eficienței energetice și absorbția ulterioară a fondurilor.

Este important și este nevoie de a continua eforturile și a implementa proiecte de investiții dar în același timp este nevoie de a promova comportamentul eficient din punct de vedere energetic pentru fiecare cetățean, dar și în instituțiile publice (de exemplu, școli, licee, spitale etc.). În Republica Moldova nu sunt programe suficiente pentru promovarea comportamentului eficient din punct de vedere energetic în instituțiile publice și în primul rând în școli, licee și spitale.

Considerăm că ar fi necesar de a consolida capacitățile organizațiilor non guvernamentale în vederea planificării participative a serviciilor publice, monitorizarea participativă a achizițiilor publice, conștientizarea cetățenilor privind prestarea serviciilor publice și problemele de mediu aferente și de a promova în continuare eficiența energetice.

În vederea atingerii Obiectivului specific II: Asigurarea dezvoltării capacităților a 20 OSC din raionul Călărași sunt prevăzute următoarele activități centrale:

- Organizarea a 4 seminare de instruire pe consolidarea capacităților reprezentanților societății civile din raionul Călărași

- Implicarea cetățenilor și a OSC în monitorizarea unei proceduri de achiziției din cadrul proiectelor investiționale

Care sunt subiectele abordate și pe ce dată se vor desfășura seminarele de instruire?

1) elaborarea documentelor de politici publice din perspectiva planificării participative, inclusiv pe domeniul eficienții energetice – 13 noiembrie 2020

2) implicarea societății civile în procesul de lobby / advocacy privind promovarea conceptului de EE la nivel local. Vizibilitatea și sensibilizarea opiniei publice pe eficiența energetică și probleme de mediu – 20 noiembrie 2020

3) monitorizarea achizițiilor pe domeniul eficienței energetice (în conformitate cu legislația națională, a UE și a altor donatori) – 27 noiembrie 2020

4) elaborarea / scrierea și implementarea proiectelor pe eficiență energetică – 4 decembrie 2020.

Durata fiecărui seminar este de 1 zi cu pauze de cafea și prânz.

Cheltuielile pentru instruire și transport vor fi acoperite din cadrul proiectului.

Care sunt responsabilitățile experților?

 • Elaborarea agendei, prezentări în power point și a altor materiale pentru participanți;
 • Elaborarea chestionarelor (de evaluare inițială și finale a cunoștințelor);
 • Elaborarea temei pentru acasă;
 • Pregătirea temei pentru acasă și ulterior implicarea în activități de coaching

Criterii de selecție a experților:

 • Studii universitare în drept / economie / administrație publică locală / relații internaționale / științe politice etc.;
 • Studiile de masterat sau doctoratul în domeniile respective și studiile în străinătate sunt un mare avantaj;
 • Cunoștințe temeinice cu privire la subiectul abordat mai la seminar;
 • Experienţă de cercetare independentă și posedarea excelentă a domeniului profesat (experiență 3 ani);
 • Posedă abilitați de prezentare și interacțiune cu participanții de la seminare / traininguri;
 • Posedă experiență în desfășurare a trainingurilor, seminarelor, moderarea conferințelor etc.

Candidații selectați trebuie să demonstreze:

 • Abilități avansate de comunicare în limba română și capacitate de expunere și scriere coerentă, structurată şi accesibilă în limba română, inclusiv în terminologie domeniului de expertiză;
 • Abilități analitice și comunicaționale avansate;
 • Creativitate, seriozitate, abordare sistemică;
 • Loialitate, bun simț și integritate profesională;
 • Spirit de echipă și flexibilitate în raport cu alți experți/consultanți identificați în cadrul proiectului.

Experții selectați vor fi contractați în baza unui contract de prestări servicii pentru durata realizării obiectivelor specificate mai sus. Perioada de realizare a responsabilităților octombrie 2020 – decembrie 2020.

Procedura de aplicare:

Doritorii de a participa în calitate de experți trebuie să expedieze CV actualizat cu mențiunea pe ce subiect doresc să presteze serviciile

CV-ul fi expediate pe următoarea adresă de e-mail: ungureanu.carolina@gmail.com (cu Titlu: Selectarea experților), sau depus la sediul IDIS  „Viitorul”, or. Chișinău, str. Iacob Hâncu 10/1, până pe data de 23 octombrie 2020, ora 18.00.

Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) “Viitorul” este beneficiarul Programului de Granturi Locale al Uniunii Europene și implementează proiectul„Promovarea eficienței energetice în raionul Călărași (PEE-CĂLĂRAȘI)”.

Programul de Granturi Locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin al Uniunii Europene (UE), acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). În Regiunea de Dezvoltare Centru, partenerii de implementare a proiectului sunt Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER și AO ADR "Habitat".

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us