Anunțuri

UE// Anunț privind selectarea unei persoane fizice sau juridice care să elaboreze 10 infografice

2020.10.15 Eficiență energetică Maria Procopciuc Imprimă

Data lansării: 15.10.2020

Data limită pentru acceptarea înscrierii: 30.10.2020, ora 18.00

Solicitant: Acest anunț este lansat de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul” în cadrul proiectului „Promovarea eficienței energetice în raionul Călărași (PEE-CĂLĂRAȘI)”.

Context general

Problema eficientizării consumului de energie la nivelul raionului Călărași a devenit foarte stringentă, odată ce cheltuielile pentru energie au căpătat o pondere tot mai mare în bugetul raionului. Din bugetul raionului, pentru ramura învățământ se alocă anual aproximativ 10,5 milioane MDL pentru acoperirea cheltuielilor ce țin de consumul de energie, ceea ce reprezintă aproximativ 5% din bugetul total al raionului Călărași. În același timp, cheltuielile pentru materialele didactice reprezintă aproximativ 0,04%, iar cele pentru alimentație în instituțiile educaționale 5% din bugetul raionului. Ponderea mare a cheltuielilor pentru energie în bugetul raionului este valabilă și în cazul celorlalte servicii de utilitate publică administrate de către Consiliul Raional. Totodată, aceste date indică și asupra potențialului de economisire a energiei, care ar putea fi valorificat în scopul sporirii calității serviciilor publice.

Primăria orașului Călărași este semnatară a Convenției Primarilor din 2012 și a elaborat și implementat Planul de Acțiuni pentru Energie Durabilă a orașului Călărași 2014 – 2020. Orașele semnatare promovează acțiuni de sprijinire a implementării obiectivului UE de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu 40% până în 2030 și adoptarea unei abordări comune pentru combaterea atenuării schimbărilor climatice și adaptarea la schimbările climatice. Programul Local pentru Eficienţă Energetică și Planul Local de Acțiuni în domeniul Eficienței Energetice, la capitolul clădiri publice ale Raionului Călărași, a fost elaborat pentru anii 2017-2019, iar acum este nevoie de a continua acest exercițiu în care autoritățile să cunoască exact ce au de făcut pentru următorii ani.

Activitățile proiectului sunt relevante deoarece autoritățile publice locale trebuie să depună eforturi şi să investească resurse umane și financiare (de care nu dispun) pentru elaborarea planurilor locale de acţiune în domeniul eficienţei energetice pentru sporirea eficienței energetice și absorbția ulterioară a fondurilor.

Este important și este nevoie de a continua eforturile și a implementa proiecte de investiții, dar în același timp este nevoie de a promova comportamentul eficient din punct de vedere energetic pentru fiecare cetățean, dar și în instituțiile publice (de exemplu, școli, licee, spitale etc.). În Republica Moldova nu sunt programe suficiente pentru promovarea comportamentului eficient din punct de vedere energetic în instituțiile publice și în primul rând în școli, licee și spitale.

Considerăm că ar fi necesar de a consolida capacitățile organizațiilor non guvernamentale în vederea planificării participative a serviciilor publice, monitorizarea participativă a achizițiilor publice, conștientizarea cetățenilor privind prestarea serviciilor publice și problemele de mediu aferente și de a promova în continuare eficiența energetice.

În vederea atingerii Obiectivului specific III. Promovarea comportamentului eficient din punct de vedere energetic și sensibilizarea opiniei publice privind necesitatea eficientizării consumului de energie în clădirile publice din raionul Călărași, IDIS Viitorul își propune să selecteze o persoana fizică sau juridică care să elaboreze 10 infografice.

Obiectivul general al infograficelor: să prezinte date, care să fie ușor de a fi vizualizate și percepute de către cei interesați (reprezentanții societății civile, cetățeni, instituții publice, mass media, elevi etc.). Produsele finale trebuie coordonate cu IDIS „Viitorul”.

CRITERII DE ELIGIBILITATE

Sunt eligibile pentru a participa la prezentul concurs

 • Persoanele fizice (Experți / designeri)
 • Persoane juridice, companii specializate (ONG sau SRL)

Pentru a fi eligibili să participe în cadrul concursului, cei interesați trebuie să posede experiență și expertiză relevantă în realizarea infograficelor / în domeniul IT.

Nu sunt eligibile organizațiile/instituțiile guvernamentale, autoritățile publice, partidele politice, organizațiile religioase, ecologice, caritabile, culturale, sportive, sindicatele, fundațiile.

Condiție obligatorie: Persoanele fizice / Organizațiile aplicante și persoanele cheie din cadrul organizațiilor nu au nici o afiliere politică, nu sunt asociați cu vreun partid  politic sau candidat electoral și nu au fost implicați în activități de partizanat politic.

IDIS „Viitorul” va avea dreptul să promoveze, de sine stătător,  prin intermediul propriilor canale de comunicare, toate materialele elaborate în cadrul proiectului dat.

Persoana / Compania / Organizația trebuie să întrunească următoarele criterii:

 • Experiență în elaborarea infograficelor;
 • Cunoștințe temeinice cu privire la subiectul abordat mai sus;
 • Interesul demonstrat pentru performanțe;
 • Punctualitate în procesul de elaborare și ajustare a infograficelor în baza informației și comentariilor oferite.

Persoana fizică / compania / organizația trebuie să demonstreze:

 • Abilități avansate de comunicare;
 • Abilități avansate în IT;
 • Creativitate, seriozitate, abordare sistemică;
 • Loialitate, bun simț și integritate profesională;
 • Spirit de echipă și flexibilitate în raport cu alți experți / consultanți din cadrul proiectului;
 • Punctualitate în procesul de elaborare și ajustare a infograficelor în baza informației și comentariilor oferite.

PERIOADA  DE IMPLEMENTARE & DURATA

Perioada de elaborare a celor 10 infografice: noiembrie 2020 – August 2020

PROCEDURA DE APLICARE

Pentru a participa în concurs, persoanele / organizațiile interesate trebuie să depună Dosarul de Aplicare.

Dosarul de aplicare include:

 • CV sau Profilul organizației (cu elucidarea clară a experienței în domeniu).
 • Bugetul pentru cele 10 infografice.

* Oferta financiară va fi la cota TVA 0.

Documentele trebuie completate la calculator. Cererile depuse într-un alt format nu vor fi examinate. Dosarele incomplete sau depuse după data limită, nu vor fi examinate.

Dosarele de aplicare pot fi depuse în limba română sau rusă, în format electronic, la adresa de e-mail ungureanu.carolina@gmail.com sau la sediul IDIS Viitorul, orașul Chișinău, strada Iacob Hincu, 10/1. Dacă aveți întrebări suplimentare puteți să vă adresați către Ungureanu Carolina, la numărul de telefon 022 22 18 44 sau la adresa de e-mail menționată mai sus.

Data limită de depunere a dosarelor este  – 30.10.2020, ora locală 18.00.

IDIS Viitorul va confirma printr - un mesaj electronic recepționarea dosarelor de aplicare. În lipsa unui mesaj de confirmare, vă rugăm să contactați persoana de contact și să vă asigurați că dosarul a fost recepționat.

Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul” este beneficiarul Programului de Granturi Locale al Uniunii Europene și implementează proiectul „Promovarea eficienței energetice în raionul Călărași (PEE-CĂLĂRAȘI)”.

Programul de Granturi Locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin al Uniunii Europene (UE), acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). În Regiunea de Dezvoltare Centru, partenerii de implementare a proiectului sunt Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER și AO ADR "Habitat".

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us